Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch Sieb[e]s - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Dekl. Café -s n Dekl. kafé -et -er Substantiv
Dekl. Puzzle n -s Dekl. pussel n Substantiv
Dekl. Fundbüro -s n Dekl. hittegodsavdelning -ar u Substantiv
Dekl. Aal m -e m Dekl. ål -en -ar u Substantiv
Dekl. Tod m -e Dekl. död u medizSubstantiv
Dekl. Erfolg m -e Dekl. framgång u Substantiv
Dekl. Abschnitt -e m Dekl. avsnitt -et -= Substantiv
Dekl. Erfolg m -e Dekl. succé u
framgång
Substantiv
Dekl. Akkord m -e Dekl. ackord n musikSubstantiv
Dekl. Jahrhundert n -e Dekl. århundrade et -n Substantiv
Dekl. Eisenerz -e n Dekl. malm -en -er u Substantiv
Dekl. Abendkurs -e m Dekl. kvällskurs -er u Substantiv
Dekl. System -e n Dekl. system -et - Substantiv
Dekl. Hund m -e Dekl. hund en -ar Substantiv
Dekl. Gelenk n -e Dekl. led en -er
rörlig förbindelse, t.ex. mellan ben i kroppen
anato, botan, techn, elektSubstantiv
Dekl. Problem n -e n Dekl. problem n Substantiv
Dekl. Schuh m -e Dekl. sko en -r; ugs /vard.: doja en, dojor pl Substantiv
Dekl. Respekt m cred ugsSubstantiv
Dekl. Sieb n Dekl. såll, -et, - Substantiv
Dekl. Tisch m -e Dekl. bord -et - n Substantiv
Dekl. Paket -e n Dekl. paket n Substantiv
Dekl. Sitzungssaal +e m sessionssal uSubstantiv
Dekl. Völkermord m folkmord -et
Folkmord, även kallat genocid, är avsiktliga och systematiska handlingar i syfte att helt eller delvis förinta en etnisk, religiös eller nationell grupp.
rechtSubstantiv
Dekl. Nierenstein m njursten umedizSubstantiv
Dekl. Montag m mandagSubstantivDA NN NO
Dekl. Effekt m effekt uSubstantiv
Dekl. Destillat -e n destillat nSubstantiv
Dekl. Fundament n fundament narchiSubstantiv
Dekl. Trinkgeld -er n Dekl. dricks u Substantiv
Dekl. Ersatzteil n reservdel uSubstantiv
Dekl. Befehl m order u
befallning
SubstantivEN
Dekl. Verkehr m trafik -enVerkSubstantiv
Fahrrad en cykel, cyklar
Dekl. Zuckergehalt -e m sockerhalt uSubstantiv
Dekl. Alphabet n alfabet -et nSubstantiv
Dekl. Metall n -e n metall -en -er u
Sing.: Genitiv ombest. metalls; Genitiv best. metallens; Pl.: Nominativ ombest. metaller; Nominativ. best. metallerna; Genitiv ombest. metallers; Genitiv best. metallernas;
Substantiv
Dekl. Handwerk -e n hantverk nSubstantiv
Dekl. Pelztier -e n pälsdjur nzooloSubstantiv
Dekl. Grundstück -e n tomt (en)Substantiv
Dekl. Fahrrad n
Pl.: Fahrräder
cykel -n -arSubstantiv
Dekl. Balkon m, pl: -e oder -s m balkong uarchiSubstantiv
Dekl. der Angriff Dekl. räd
snabb militär attack
Substantiv
Dekl. Bild n -er (gerahmt) -er Dekl. tavla -en -or u Substantiv
Dekl. Hochmut m högmod nSubstantiv
Dekl. Weihrauch m rökelse uSubstantiv
Dekl. Lampenschirm m lampskärm uSubstantiv
Dekl. Weg -e m Dekl. väg u Substantiv
Dekl. ich jagPronomen
Dekl. Nest n
entlegener Ort, abgelegene Gegend
Dekl. avkrok u
avsides belägen plats
geogrSubstantiv
Dekl. Selbstmord m -e, Suizid m -e, Freitod m -e, Selbsttötung f Dekl. självmord n, suicid n Substantiv
Sieb n -e sil, -en, -arSubstantiv
Sieb sil -en -arSubstantiv
Hauptgewinn -e m högsta vinst -en -erSubstantiv
Sieb n sikt -en (sil) uSubstantiv
Dekl. Schuldgefühl n -e Dekl. skuldkänsla u Substantiv
Dekl. Stadtteil m -e Dekl. stadsdel, -en, -ar Substantiv
Dekl. Schwein -e n
Wildschwein oder beleidigende Personenbezeichnung
Dekl. svin n
även om personer
Substantiv
Tonstudio -s f inspelningsstudio -n; -r eller -sSubstantiv
sog., sogenannte/r/s s.k. = kallad / kallat / kallade
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 26.10.2020 16:39:56
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken