Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch *ra

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
schön vacker, ert, ra
Werkstoff m -e (rå-)material -etSubstantiv
überlegen sein, fertig werden mit rå-dde-tt
schön, hübsch vack/er -ert -ra
bewältigen, schlagen rår på, rådde rått
Freveltat f nidingsdåd -et (mycket grov eller våldshandling)Substantiv
Rah(e) f
Eine Rah(e) ist eine horizontale Stange an einem Mast. Großrah
u
En rå är en horisontell stång på en mast. storrå
navigSubstantiv
(nicht) gegen jemanden ankommen
kam an
(inte) kunna göra sig gällande mot ngn, (inte) ngnVerb
Kartoffelknödel m -, Kartoffelkloß m -klöße pl kokt bulle en gjord en deg med riven potatisculinSubstantiv
Ich kann nichts dafür, dass... för ngt: jag rår inte för att ...
Partikelverb; Betonung liegt auf "för"
Verb
roh
d.h. nicht gekocht

ej kokt
culinAdjektivDA NO
roh (-tt, -a)Adjektiv
roh; rau; unverarbeitet (rått kött; om beteende; obearbetad material)Adjektiv
rüde, ruppig adj -tt, grov adj grövre - grövst, ohyfsad adj ohyfsat
om beteende
Adjektiv
unsanft, hart, unfreundlich, rau (über das Verhalten einer Person) omild, grov, rå, ohyfsad, brysk (om en persons beteende)Adjektiv
Verbrauchsdatum m
das Datum, ab dem Lebensmittel, die in mikrobiologischer Hinsicht sehr leicht verderblich sind und nach kurzer Zeit eine unmittelbare Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen könnten (z. B. Hackfleisch, rohes Geflügelfleisch), nicht mehr verkauft werden dürfen
sista förbrukningsdag u
används för exempelvis färsk fisk, rå kyckling och köttfärs och är mycket viktig att följa. Förtäring efter angivet datum kan vara förenad med hälsofara, till exempel botulism. Efter datumet råder försäljningsförbud.
Substantiv
Rahsegel n
Das Rahsegel ist ein zumeist rechteckiges oder trapezförmiges Segel, das an einem Rah genannten Rundholz geführt wird. Es dient dem Vortrieb von Segelschiffen.
råsegel n
Ett råsegel är ett rektangulärt segel vars överkant (överlik) är litsat till en vågrät stång, en rå. Råseglet har en framsida och en baksida, inte en styrbords- och en babordssida som snedseglen. Genom detta är de stabila i medvind (läns och slör), men måste istället brassas om vid stagvändning och seglets form är inte heller optimalt för bidevindssegling.
nautSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 27.11.2021 15:12:44
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken