Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch välja

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
aussuchen väljaVerb
aussuchen, wählen välja, -er
väljavaldevalt
Verb
wählen väljer, väljaVerb
sich einordnen
ordnete sich ein

im Verkehr
välja körfält
valde
Verb
auswählen
wählte aus
utvälja, välja ut
(ut)valde
Verb
wählen zwischen + Dativ
wähltehat gewählt
välja mellan
valdehar valt
Verb
wenn ich die Wahl hätte om jag fick välja
wählen
wähltehat gewählt
välja, väljer, valde, valtVerb
eine Frage des Wählens en fråga om att välja
zur Auswahl
Bsp.: Es stehen mehrere Bücher zur Auswahl
att välja
Ex.: Det finns flera böcker att välja på
Zusammenveranlagung f, Ehegattensplitting n
Das Ehegattensplitting ist in Deutschland ein Verfahren zur Berechnung der Einkommensteuer von zusammenveranlagten Ehegatten. In Schweden wurde es 1971 abgeschafft.
sambeskattning -en
I Sverige slopades sambeskattningen av inkomster i en skattereform 1971. I Tyskland kan makarna välja sambeskattning (Ehegattensplitting).
Substantiv
Bundesversammlung f
Ein Verfassungsorgan der Bundesrepublik Deutschland, dessen einzige Aufgabe es ist, den Bundespräsidenten zu wählen
Förbundsförsamlingen
Best. Form! Ett särskilt organ i det tyska systemet, vars enda uppgift är att välja Tysklands förbundspresident
politSubstantiv
Pflanzenzüchtung f
Ziel der Pflanzenzüchtung ist die genetische Veränderung von Pflanzenpopulationen zur Verbesserung biologischer und ökonomischer Eigenschaften. Sie beruht auf Pflanzenauslese, Saatgutbehandlung oder Kreuzung mit nachfolgender Auslese von Tochterpflanzen für den nächsten Züchtungszyklus oder der anschließenden Vermehrung als Saatgut einer neuen Pflanzensorte.
växtförädling u
Växtförädling är motsvarigheten till avel vad gäller växter. Människan har sysslat med växtförädling sedan urminnes tider, genom att välja ut exemplar med önskade egenskaper och föröka dessa.
botan, landw, gartSubstantiv
Vorsorgeprinzip n
Das Vorsorgeprinzip ist ein wesentlicher Bestandteil der aktuellen Umweltpolitik und Gesundheitspolitik in Europa, nach dem Belastungen bzw. Schäden für die Umwelt bzw. die menschliche Gesundheit im Voraus (trotz unvollständiger Wissensbasis) vermieden oder weitestgehend verringert werden sollen. Es dient damit einer Risiko- bzw. Gefahrenvorsorge.
försiktighetsprincipen
Best. Form! Försiktighetsprincipen innebär i tekniska sammanhang att när osäkerhet föreligger om ett ämnes farlighet skall det betraktas som farligt. Den innebär även att en verksamhetsutövare ska välja det säkra alternativet före det osäkra vid en åtgärd, om åtgärden kan innebära skada för människors hälsa eller miljö. Kunskapsbrist ska inte kunna användas som ett skäl för att inte använda sig av kostnadseffektiva skyddsåtgärder. Här ingår även en viss skälighetsbedömning.
Substantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 28.01.2021 10:24:08
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken