Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch uppgifter - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Aufgaben f uppgifterSubstantiv
Deklinieren eine Aufgabe Aufgaben f Deklinieren en uppgift uppgifter u Substantiv
Fehlende Daten Uppgifter saknas
widersprüchliche Angaben pl motstridiga uppgifter pl
nach eigenen Angaben pl, eigenen Angaben pl zufolge enligt egna uppgifter pl
Arbeitsaufgabe f arbetsuppgift -uppgiften -uppgifterSubstantiv
laut + Dativ, nach Angaben + Genitiv enligt, enligt uppgifter av
Angabe f -n (Information)
Bsp.: nach seinen Angaben
uppgift en, påstående et, upplysning en
Ex.: enligt hans uppgifter
Substantiv
Mädchen n für alles, Allrounder m alltiallo en / n
Person som utför många olika uppgifter
Substantiv
herausgeben
gab heraus

Informationen ~, ein Buch ~, eine Jubiläumsmünze ~
ge ut
gav ut

~ uppgifter, ~ en bok, ~ ett jubileumsmynt
Verb
Standesbeamter m, Standesbeamte f recht tysk ämbetsman i vars uppgifter det ingår att genomföra borgerliga vigslarrecht
Justizvollzugsanstalt f --en pl; Kurzform: JVA f
Offizielle Bezeichnung für Gefängnisse in Deutschland; in Österreich: Justizanstalt, in der Schweiz: Strafanstalt
anstalt -en -er
Institution med vårdande eller omhändertagande uppgifter där personer dömda till fängelsestraff sitter berövade sin frihet
rechtSubstantiv
Standesamt n -ämter byrå för borgerlig vigsel
I Tyskland har denna myndighet följande uppgifter: 1) genomföra vigslar, 2) registrera födelser och 3) utfärda dödsintyg
Substantiv
Kreditwürdigkeitsprüfung f
Die Kreditwürdigkeitsprüfung ist bei Kreditinstituten die erstmalige und laufende Überwachung der Zahlungsfähigkeit und Zahlungswilligkeit (Bonität) eines Kreditnehmers.
kreditupplysning en, kreditkontroll u
Görs när en person/ett företag ansöker om ett lån. Omfattar inhämtningen av uppgifter, omdömen eller råd för bedömning av någon annans kreditvärdighet
finanSubstantiv
Frontlader m
Unter einem Frontlader versteht man eine bewegliche Schwinge (Arm des Radladers) aus Stahlrohren, die an einen Traktor montiert werden können. Frontlader werden in der Landwirtschaft oder im kommunalen Bereich, zum Heben und Bewegen von Lasten (Heu- und Strohballen, Mist,...) eingesetzt.
frontlastare u
Frontlastare är en lyftanordning monterad i en traktors främre del. Frontlastaren används tillsammans med olika redskap så som skopa, plogblad, stengrep och pallgafflar för att utföra olika uppgifter, ofta materialhantering.
technSubstantiv
lymphatisches System, Lymphsystem n
Das lymphatische System oder Lymphsystem ist ein Teil des Abwehrsystems (Immunsystems) der Wirbeltiere gegen Krankheitserreger, Fremdpartikel und krankhaft veränderte Körperbestandteile (z. B. Tumorzellen). Es gliedert sich in die lymphatischen Organe und das Lymphgefäßsystem.
lymfatiska systemet, lymfsystemet n
Det lymfatiska systemet eller lymfsystemet är ett system hos människan och andra däggdjur, bestående av lymfan, lymfkärlen och ett flertal organ. Det lymfatiska systemets funktion är dels dränering av vävnaderna, så att vätska som läcker ut ur blodkärlen leds tillbaka till blodet, dels har den uppgifter i kroppens immunförsvar.
anatoSubstantiv
widersprüchlich, widerspruchsvoll
Bsp.: widersprüchliche Angaben
motsägelsefull, motstridig, [själv]motsägande
Ex.: motstridiga uppgifter
Adjektiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 20.04.2019 0:11:33
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon