Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch min (ne)kuşt (*(ne)kuştim mit Objekt, Obj. 1.Pers.Ez.)

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
ankommen hamnaVerb
Konjugieren ankommen komma kommer kom kommit framVerb
Dekl. Schlüssel m Dekl. nyckel nycklar u Substantiv
Dekl. Körper K m Dekl. kropp kroppar u Substantiv
Dekl. Gefängnisgitter Gef n Dekl. fängelsegaller f n Substantiv
Dekl. Auskunft -künfte f upplysning -en; -ar u
när man får önskad information
Substantiv
Dekl. Junge m en pojkeSubstantiv
Dekl. Junge Jungen m Dekl. pojke pojkar u Substantiv
Dekl. Italienerin Italienerinnen f Dekl. italienska -or u
kvinna från Italien
Substantiv
Dekl. Herz Herzen n Dekl. hjärta hjärtan n anatoSubstantivFO IS
Dekl. Inselchen - n holme u
liten ö, vanligen o­bebodd. Exempel: badholme, fågelholme, klippholme, holmar och skär
Substantiv
Dekl. Kasteiung Kasteiungen f Dekl. späkning sp u Substantiv
Dekl. Heirat f giftermål, gifte nSubstantiv
Dekl. Heide Heiden f Dekl. hedning hedningar u religSubstantivNO
Dekl. Haufen Dekl. drös Substantiv
Dekl. Gegenwart f samtid, -en
nutid
Substantiv
Dekl. Kammer f kammare u
rum
Substantiv
Dekl. Schnupfen m snuva snuvan u
Snuva eller rinit kallas det när det rinner snor i näsan. Snuva kan indelas i allergisk och icke allergisk snuva.
medizSubstantiv
Dekl. Katze f Dekl. katt u SubstantivNO
Dekl. Kaulquappe f grodyngel nzooloSubstantiv
Dekl. Krankheit f Dekl. sjukdom en -ar medizSubstantiv
Dekl. Lampe f Dekl. lampa u SubstantivCS HR HU PL RO SK
Dekl. Leiden n - Dekl. lidande n Substantiv
Dekl. Magie f magi uSubstantiv
Dekl. Minister m minister en, ministrar plpolitSubstantiv
Dekl. Morgen Morgen m Dekl. morgon morgnar u Substantiv
Dekl. Nachricht Nachrichten f Dekl. nyhet nyheter u Substantiv
Dekl. Newsletter m - Dekl. nyhetsbrev n Substantiv
Dekl. Nutzen Nutzen m Dekl. gagn n Substantiv
Dekl. Partnerschaft f kompanjonskap nSubstantiv
Dekl. Kissen - n Dekl. kudde -ar u Substantiv
Dekl. Abwesenheit f frånvaro u
Synonymer: bortavaro, bortovaro
Substantiv
Dekl. Gedanke Gedanken m Dekl. tanke tankar u SubstantivDA NO
Dekl. Berechtigung f behörighet u
(b. att göra ngt)
Substantiv
Dekl. Einstellung Einstellungen f Dekl. inställning inst u Substantiv
Dekl. Einleitung Einleitungen f Dekl. inledning inledningar u Substantiv
Dekl. Ehe f Dekl. äktenskap n rechtSubstantiv
Dekl. Dekoration f dekoration, dekorering uSubstantiv
Dekl. Farbe f färg, -en, -erSubstantiv
Dekl. Bluff m Dekl. bluff u SubstantivEN IT PT
Dekl. Birne Birnen f Dekl. päron p n Substantiv
Dekl. Bibel Bibeln f Dekl. bibel biblar u religSubstantiv
Dekl. Bestrahlung f bestrålning uSubstantiv
Dekl. Faulheit f lättja -n uSubstantiv
Dekl. Festplatte f hårddisk -en -ar uinfSubstantiv
Dekl. Behauptung f påstående nSubstantiv
Dekl. Pfefferkuchen m Dekl. pepparkaka u Substantiv
Dekl. Beantwortung f besvarande nSubstantiv
Dekl. Barmherzigkeit f barmhärtighet uSubstantiv
Dekl. Bandit Dekl. roffare Substantiv
Dekl. Ausrede f undanflykt Pl.: undanflykter uSubstantiv
Dekl. Aufforderung f Dekl. uppmaning u Substantiv
Dekl. Anwesenheit f närvaro uSubstantiv
Dekl. Alte f kärring -en -ar uSubstantiv
Dekl. Folge f Dekl. följd u Substantiv
Dekl. Adventist m Dekl. adventist u Substantiv
Dekl. Forderung f krav -et nSubstantiv
Dekl. Pfarrkirche f Dekl. sockenkyrka u Substantiv
Dekl. Quittung f Dekl. kvitto n Substantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 01.08.2021 16:11:09
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken