Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch Moderna - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Es ist auch an vielen Stellen neu designt und zeigt das modernere HYMER-Gesicht.www.hymer.com Den har också fått ny design många ställen och visar det moderna HYMER-ansiktet.www.hymer.com
ein moderner Raum ett modernt rum, det moderna rummet, många moderna rum, de moderna rummen
Lehnwort n -wörter pl
Ein Lehnwort ist das Ergebnis einer sprachlichen Entlehnung, bei der ein Wort aus einer Sprache (Gebersprache, Quellsprache) in eine andere Sprache (Nehmersprache, Zielsprache) übernommen wird.
lånord n
ett ord som ett språk har hämtat från ett annat språk. Det kan vara gamla lån, som vin och kyrka, nyare, som toalett och strejk eller moderna, som airbag och new age.
linguSubstantiv
Funktionalismus m
Bauhaus
funktionalism en, funkis ugs
Radikal stil inom arkitektur, stadsbyggnadskonst och formgivning som formades i Europa främst under 1920- och 30-talet. Benämningen används ibland för hela den moderna epoken fram till postmodernismens genombrott under 1970-talet. Stockholmsutställningen 1930 betraktas allmnänt för genombrottet av den funktionalistiska stilen i Sverige.
archiSubstantiv
Schalmei f
Holzblasinstrument mit Doppelrohrblatt und konisch gebohrter Röhre
skalmeja u
Blåsinstrument med dubbelt rörblad och konisk borrning som förekommer i nästan alla delar av världen. Den har ett gällt ljud och kan jämföras med spelpipan på en säckpipa. Skalmejan var mycket populär under medeltid och renässans, och används idag främst inom folkmusiken. Den närmaste släktingen bland våra moderna instrument är oboen.
musikSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 04.12.2020 0:49:39
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken