Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Kurdisch Deutsch Tevlihev bikin! - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschKurdischKategorieTyp
bestätigen! êre bikin!Redewendung
Suchindex erstellen Pêristê ava bikin.inforRedewendung
bitte kerem bike (Pl. kerem bikin)
der Regierung zu gehorchen bi ya hukmatê bikinAdjektiv, Adverb
tun, machen transitiv
machen / tunmachte /tatgemacht /getan
kirin
kir(im,î,-,in,in,in)kirî

Imperativ: 1.-3. Pers.sing. bike! 1.-3. Pers.pl. bikin! Futur: (d)ê bikim (d)(y)ê bikî (d)ê bike (d)ê bikin (d)ê bikin (d)ê bikin (d)ê bikin
Verb
hinzufügen [Anlage beilegen, hinzufügen, beilegen /diber dan] transitiv
hinzufügenfügte hinzuhinzugefügt

Türkçe: katmak
diber kirin
diber kirin diber kir(im,î,-,in,in,in)diber kirî

Präsens: 1. Pers. Sing. diber dikim; 2. Pers. Sing. diber dikî; 3. Pers. Sing. diber dike; 1. Pers. Pl. diber dikin; 2. Pers. Pl. diber dikin; 3. Pers. Pl. diber dikin; Imperativ: 1.-3. Pers. Sing. diber bike!; 1.-3. Pers. Pl. diber bikin!; Tirkî: katmak
Verb
bestatten transitiv
bestattete(hat) bestattet
defîn kirin
defîn kir(im,î,-,in,in,in)defîn kirî

Präsensstamm: defîn ...k; Präsens: defîn di + k; ez defîn dikim; tu defîn dikî; ew defîn dike; em defîn dikin; hûn defîn dikin; ew defîn dikin; Imperat. Sing.: defîn bike! Pl. defîn bikin!
Verb
bereiten transitiv
bereitetehat bereitet
amade kirin
amade kir(im,î,-,in,in,in)amadekirî;

Präsensstamm: amade...k Präsens: amade + di + k ez amade dikim; tu amade dikî; ew amade dike; em amade dikin; hûn amade dikin; ew amade dikin; Imper. Sing.: amade bike! Pl.: amade bikin!
Verb
begraben transitiv
begrub(hat) begraben
defîn kirin [vtr]
defîn kirindefîn kir(im,î,-,in,in,in)defîn kirî

Präsensstamm: defîn ...k; Präsens: defîn di + k; ez defîn dikim; tu defîn dikî; ew defîn dike; em defîn dikin; hûn defîn dikin; ew defîn dikin; Imperat. Sing.: defîn bike! Pl. defîn bikin!
Verb
beerdigen transitiv
beerdigte(hat) beerdigt
defîn kirin [vtr]
defîn kirindefîn kir(im,î,-,in,in,in)defîn kirî

Präsensstamm: defîn ...k; Präsens: defîn di + k; ez defîn dikim; tu defîn dikî; ew defîn dike; em defîn dikin; hûn defîn dikin; ew defîn dikin; Imperat. Sing.: defîn bike! Pl. defîn bikin!
Verb
beisetzen transitiv
setzte bei(hat) beigesetzt
defîn kirin [vtr]
defîn kirindefîn kir(im,î,-,in,in,in)defîn kirî

Präsensstamm: defîn ...k; Präsens: defîn di + k; ez defîn dikim; tu defîn dikî; ew defîn dike; em defîn dikin; hûn defîn dikin; ew defîn dikin; Imperat. Sing.: defîn bike! Pl. defîn bikin!
Verb
Ziegel - m
Ziegel: 1. a) [roter bis bräunlicher] Baustein (1) aus gebranntem Ton, Lehm; b) roter bis bräunlicher, flacher, mehr oder weniger stark gewellter Stein zum Dachdecken aus gebranntem Ton, Lehm; Dachziegel; Türkçe: kerpiç, tuğla
acûr an agûr f
acûr {an jî} agûr: Cûreyek kevirên diwaran ên çêkiriye, herî û ka tevlihev tê stran û ji bo teşeye di qalikan de tê zihakirin û pê dîwar tê çêkirin. Tirkî: kerpiç, tuğla
Substantiv
durcheinander
Türkçe: karışık
tevlihev
tevlihev: 1. Li nav hev bûn û ketina tiştan. 2. Bela wela, li nav hev ketî, bê pergal,bê dûzan. 3. Tişta bi hêsanî naye fehmkirin. 4. tewkirî: Mirovê hinek dîn Tirkî: karışık
Adverb
kompliziert
Türkçe: karışık
tevlihev
tevlihev: 1. Li nav hev bûn û ketina tiştan. 2. Bela wela, li nav hev ketî, bê pergal,bê dûzan. 3. Tişta bi hêsanî naye fehmkirin. 4. tewkirî: Mirovê hinek dîn Tirkî: karışık
Adjektiv
widerstehen transitiv
widerstandhat widerstanden
Synonym:standhalten [im Sinn von: Stabil machen, dauerhaft machen, haltbar machen]
teyax kirin
teyax kirin teyax kir(im,î,-,in,in,in)teyax kirî;

Präsens: teyax di + k + Personalendungen; 1. Pers. Sing. ez teyax dikim; 2. Pers. Sing. tu teyax dikî; 3. Pers. Sing. ew teyax dike; 1. Pers. Pl. em teyax dikin; 2. Pers. Pl. hûn teyax dikin; 3. Pers. Pl. ew teyax dikin; Imperativ: 1.-3. Pers. Sing. teyax bike!; 1.-3. Pers. Pl. teyax bikin! Partizip II: teyaxkirî /widerstanden Verbalnomen: teyaxkirin {f} /das Widerstehen
Synonym:teyax kirin {vtr}
Verb
standhalten transitiv
hielt stand(hat) standgehalten
teyax kirin vtr
teyax kirin teyax kir(im,î,-,in,in,in)teyax kirî;

Präsens: teyax di + k + Personalendungen; 1. Pers. Sing. ez teyax dikim; 2. Pers. Sing. tu teyax dikî; 3. Pers. Sing. ew teyax dike; 1. Pers. Pl. em teyax dikin; 2. Pers. Pl. hûn teyax dikin; 3. Pers. Pl. ew teyax dikin; Imperativ: 1.-3. Pers. Sing. teyax bike!; 1.-3. Pers. Pl. teyax bikin! Partizip: teyaxkirî /standgehalten Verbalnomen: teyaxkirin {f} /das: Standhalten/Auskommen/Widerstehen
Verb
Dekl. Aufruf (zu Hilfe) -e m
Synonym:Aufstand {m}
Dekl. hewar an hawar - f
1.Alikariya ji bo kesên di tengasiyê da ye. 2.Daxwaza alîkariyê bi dengekî pir bilind; daxwaza ku kesek bi dengekî pir bilind ji kesa dike, da ku ew kes alîkariya wî bikin û wî ji aloziyek yan ji rewşeka pir zor û dijwar rizgar bikin û bigîhînin hêsayiyê.
Synonym:hawar {f}
Substantiv
Dekl. Notruf -e m
Türkçe: imdat
hewar Kurmancî hawar Soranî f
1.Alikariya ji bo kesên di tengasiyê da ye. 2.Daxwaza alîkariyê bi dengekî pir bilind; daxwaza ku kesek bi dengekî pir bilind ji kesa dike, da ku ew kes alîkariya wî bikin û wî ji aloziyek yan ji rewşeka pir zor û dijwar rizgar bikin û bigîhînin hêsayiyê. Tîrkî: imdat
Substantiv
Dekl. Schrei -e m
Türkisch: "Hilfe!"
hewar [Kurmancî]; (Soranî: hawar ausgesprochen) f
1.Alikariya ji bo kesên di tengasiyê da ye. 2.Daxwaza alîkariyê bi dengekî pir bilind; daxwaza ku kesek bi dengekî pir bilind ji kesa dike, da ku ew kes alîkariya wî bikin û wî ji aloziyek yan ji rewşeka pir zor û dijwar rizgar bikin û bigîhînin hêsayiyê.
Tîrkî: "İmdat!"
Substantiv
Dekl. Hilfe -n f
~ (f), Hilferuf (m), Hilfeschrei (m), Notruf (m), Ruf (m), Alarm (m); Türkçe: "Imdat!"/imdat "Hilfe!"/Hilfe,Not
Dekl. hewar an hawar Soranî - f
hawar (Soranî), hewar (K); 1.Alikariya ji bo kesên di tengasiyê da ye. 2.Daxwaza alîkariyê bi dengekî pir bilind; daxwaza ku kesek bi dengekî pir bilind ji kesa dike, da ku ew kes alîkariya wî bikin û wî ji aloziyek yan ji rewşeka pir zor û dijwar rizgar bikin û bigîhînin hêsayiyê. Tîrkî: "İmdat!"/ imdat
Substantiv
durcheinander bringen, durcheinander machen transitiv
durcheinander bringen / machenbrachte / machte durcheinander(hat) durcheinander gebracht /gemacht
Konjugieren tevlihev kirin
tevlihev kir(im,î,-,in,in,in)tevlihev kirî
Verb
verwickeln fig. transitiv reflexiv
verwickelnverwickelte(hat) verwickelt

Ich verwickel mich in unendliche Diskussionen. (Akkusativobjekt/reflexiv[mich]). Ich habe mich in eine unendlich lange Diskussion verwickeln lassen. Ich bin in eine unendlich lange Diskussion verwickelt.
Konjugieren tevlihev kirin
tevlihev kir(im,î,-,in,in,in)tevlihev kirî
Verb
verwirren transitiv
verwirrte(hat) verwirrt
Konjugieren tevlihev kirin
tevlihev kir(im,î,-,in,in,in)tevlihev kirî
Verb
gemengt, gemischt [Partizip II]
Partizip der Vergangenheit
teribî
tevlihev
Adjektiv
verfluchen transitiv
verfluchte(hat) verflucht
Konjugieren ba kirin
ba kir(im,î,-,in,in,in)ba kirî

ba kirin vtr
Verb
verlieren transitiv
verlor (hat,habe)verloren
Konjugieren zirar kirin
zirar kir(im,î,-,in,in,in)zirar kirî;
Verb
untersagen transitiv
untersagteuntersagt

untersagen: Anordnen, dass etwas zu unterlassen ist; Türkçe: yasaklamak
Konjugieren qedexe kirin
qedexe kir(im,î,-,in,in,in)qedexe kirî

qedexe kirin: Ji bo nekirina tişt an jî tiştan fermandayîn; Tirkî: yasaklamak
Verb
verkünden transitiv
verkündete(hat) verkündet

in lehrender Art und Weise verkünden
Konjugieren belî kirin
belî kir(im,î,-,in,in,in)belî kirî

belî kirin vtr
Verb
lehren transitiv
lehrte(hat) gelehrt
Konjugieren belî kirin
belî kir(im,î,-,in,in,in)belî kirî

belî kirin {vtr}
Verb
brüllen transitiv
brülltegebrüllt
Konjugieren qar kirin
qar kir(im,î,-,in,in,in)qar kirî
Verb
schreien transitiv
schrie(hat) geschrien
Konjugieren qar kirin
qar kir(im,î,-,in,in,in)qar kirî

qar kirin vtr
Verb
anhäufen transitiv
häufte anangehäuft
Konjugieren lod kirin
lod kir(im,î,-,in,in,in)lod kirî

lod kirin vtr
Verb
zur Seite nehmen transitiv
nahm zur Seitezur Seite genommen
Konjugieren xewle kirin
xewle kir,kir(im,î,-,in,in,in)xewle kirî

xewle kirin vtr
Verb
beiseite nehmen transitiv
nahm beiseitebeiseite genommen
Konjugieren xewle kirin
xewle kir(im,î,-,in,in,in)xewle kirî

xewle kirin vtr
Verb
verbieten transitiv
verbat(hat) verboten

{irr. Verb} verbieten: etwas für nicht erlaubt erklären; Türkçe: yasaklamak
Konjugieren qedexe kirin
qedexe kir(im,î,-,in,in,in)qedexe kirî

qedexe kirin: Ji bo nekirina tişt an jî tiştan fermandayîn; Tirkî: yasaklamak
Verb
schaden transitiv
schadetegeschadet
Konjugieren zirar kirin
zirar kir(im,î,-,in,in,in)zirar kirî
Verb
einbüßen transitiv
büßte eineingebüßt
Konjugieren zirar kirin
zirar kir(im,î,-,in,in,in)zirar kirî
Verb
betören transitiv
betörtebetört
Konjugieren bengî kirin
bengî kir, bengî kir(im,î,-,in,in,in)bengî kirî

bengî kirin vtr
Verb
verzaubern transitiv
verzauberte(hat) verzaubert
Konjugieren bengî kirin
bengî kir(im,î,-,in,in,in)bengî kirî
Verb
verlangen transitiv
verlangte(hat) verlangt
Konjugieren daw kirin
daw kir(im,î,-,in,in,in)daw kirî
Verb
fordern transitiv
fordertegefordert
Konjugieren daw kirin
daw kir(im,î,-,in,in,in)daw kirî
Verb
überlegen [Überlegungen anstreben/machen] transitiv
überlegenüberlegtehat überlegt
Konjugieren bîr kirin
bîr kir(im,î,-,in,in,in)bîr kirî;

bîr kirin vtr
Verb
verbannen transitiv
verbannteverbannt
Konjugieren nefî kirin
nefî kir(im,î,-,in,in,in)nefî kirî

Präsensbildung: nefî di+k+Personalendungen 1. Pers. Sing.: ez nefî dikim; 2. Pers. Sing.: tu nefî dikî; 3. Pers. Sing.: ew nefî dike; 1. Pers. Pl.: em nefî dikin; 2. Pers. Pl.: hûn nefî dikin; 3. Pers. Pl.: ew nefî dikin;
Verb
ins Exil schicken transitiv
schickte ins Exil(hat) ins Exil geschickt
Konjugieren nefî kirin
nefî kir(im,î,-,in,in,in)nefî kirî
Verb
auftürmen transitiv
türmte aufhat aufgetürmt

Präsens: di + k + Personalendungen ez lod dikim; tu lod dikî; ew lod dike; em lod dikin; hûn lod dikin; ew lod dikin;
Synonym:Menge {f}
Haufen {m}
Konjugieren lod kirin
lod kir(im,î,-,in,in,in)lod kirî;

lod kirin vtr
Synonym:lod
lod
Verb
aufstapeln transitiv
stapelte aufhat aufgestapelt

Präsens: di + k + Personalendungen ez lod dikim; tu lod dikî; ew lod dike; em lod dikin; hûn lod dikin; ew lod dikin;
Synonym:Menge {f}
Haufen {m}
Konjugieren lod kirin
lod kir(im,î,-,in,in,in)lod kirî;

lod kirin vtr
Synonym:lod
lod
Verb
ausrufen transitiv
rief ausausgerufen
Konjugieren bang kirin
bang kir(im,î,-,in,in,in)bang kirî

bang kirin vtr, Präsensstamm bang k;
Verb
zurufen transitiv
rief zu zugerufen
Konjugieren bang kirin
bang kir(im,î,-,in,in,in)bang kirî

bang kirin vtr, Präsensstamm bang k;
Verb
rufen transitiv
riefgerufen
Konjugieren bang kirin
bang kir(im,î,-,in,in,in)bang kirî

bang kirin vtr, Präsensstamm bang k;
Verb
umlaufen transitiv
umliefhat umlaufen
Konjugieren ziz kirin
ziz kir(im,î,-,in,in,in)ziz kirî;
Verb
schwächen transitiv
schwächtehat geschwächt
Konjugieren sist kirin
sist kir(im,î,-,in,in,in)sist kirî;

sist kirin
Verb
lockern transitiv
lockerte(hat) gelockert
Konjugieren sist kirin
sist kir(im,î,-,in,in,in)sist kirî
Verb
hängen transitiv
hing gehangen
Konjugieren darda kirin
darda kir(im,î,-,in,in,in)darda kirî
Verb
entkräften transitiv
entkräftetehat entkräftet
Konjugieren sist kirin
sist kir(im,î,-,in,in,in)sist kirî;

sist kirin vtr
Verb
aufhängen transitiv
hing aufaufgehangen
Konjugieren darda kirin
darda kir(im,î,-,in,in,in)darda kirî
Verb
dienen transitiv
diente (hat) gedient
Konjugieren qalix kirin
qalix kir(im,î,-,in,in,in)qalix kirî
Verb
empfehlen transitiv
empfahl(hat) empfohlen
Synonym:zuraten, abraten, anraten, empfehlen [ermahnen, warnen = warnenden Hinweis geben/machen]
Konjugieren temî kirin
temî kir(im,î,-,in,in,in)temî kirî
Synonym:temî kirin [vtr]
Verb
abraten zu ..., empfehlen irreg. transitiv
abraten zu ... /empfehlenriet ab zu ... / empfahl(hat) abgeraten zu ... /empfohlen
Synonym:zuraten, abraten, anraten, empfehlen [ermahnen, warnen = warnenden Hinweis geben/machen]
Konjugieren temî kirin
temî kir(im,î,-,in,in,in)temî kirî
Synonym:temî kirin [vtr]
Verb
verwünschen transitiv
verwünschtehat verwünscht

Präsens ich verwünsche du verwünschst er,sie,es verwünscht wir verwünschen ihr verwünscht sie verwünschen Präteritum ich verwünschte du verwünschtest er,sie,es verwünschte wir verwünschten ihr verwünschtet sie verwünschten Partizip Perfekt ich habe verwünscht du hast verwünscht er,sie,es hat verwünscht wir haben verwünscht ihr habt verwünscht sie haben verwünscht Plusquamperfekt: ich hatte verwünscht du hattest verwünscht er,sie,es hatte verwünscht wir hatten verwünscht ihr hattet verwünscht sie hatten verwünscht Präteritum -Imperfekt: ich verwünschte [mehrmals, wiederholt] du verwünschtest [mehrmals,wiederholt] er,sie,es verwünschte[mehrmals,wiederholt] wir verwünschten [mehrmals,wiederholt] ihr verwünschtet [mehrmals,wiederholt] sie verwünschten [mehrmals, wiederholt] Futur I: ich werde verwünschen du wirst verwünschen er,sie,es wird verwünschen wir werden verwünschen ihr werdet verwünschen sie werden verwünschen Futur II: ich werde verwünscht haben du wirst verwünscht haben er,sie,es wird verwünscht haben wir werden verwünscht haben ihr werdet verwünscht haben sie werden verwünscht haben Konditional I: ich hätte verwünscht du hättest verwünscht er,sie,es hätte verwünscht wir hätten verwünscht ihr hättet verwünscht sie hätten verwünscht Konditional II ich würde verwünscht haben du würdest verwünscht haben er,sie,es würde verwünscht haben wir würden verwünscht haben ihr würdet verwünscht haben sie würden verwünscht haben Partizip- Präsens: verwünschend Paritizip: verwünscht Perfektbildung mit "hat"
Konjugieren çêr kirin
çêr kir(im,î,-,in,in,in)çêr kirî
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 19.10.2020 17:53:04
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (KU) HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken