Pauker Logo

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Einheit f enhet-en-erSubstantiv
Einer math m enhet, -en, -ermathSubstantiv
Provinz f --en landskap -et (politisk enhet)
Stromaggregat n -e elverk -et (generator utrustad med vanligtvis förbränningsmotor till en enhet)technSubstantiv
Bundesrat m (Deutschland)
Der Bundesrat ist ein Verfassungsorgan der Bundesrepublik Deutschland, durch das die Länder bei der Gesetzgebung und Verwaltung des Bundes sowie in Angelegenheiten der Europäischen Union mitwirken. Jedes Land ist durch Mitglieder seiner Landesregierung im Bundesrat vertreten.
Förbundsrådet (Tyskland)
Förbundsrådet företräder i alla beslut sina delstater (Bundesländer) och varje delstat måste rösta som en enhet
politSubstantiv
Nanopartikel m -, Nanoteilchen n - nanopartikel en, -partiklar pl
betecknar en partikel som ett litet objekt som uppför sig som en hel enhet när det gäller förflyttning och egenskaper
Substantiv
Grenzprodukt n -e, Grenzertrag {m] -erträge pl
Ein Grenzprodukt oder auch Grenzertrag ist in der Produktionstheorie der Zuwachs des Ertrags (oder des Nutzens, vgl. dazu Grenznutzen), der durch den Einsatz einer jeweils weiteren Einheit eines Produktionsfaktors erzielt wird. Nach dem Ertragsgesetz nimmt der Grenzertrag eines Produktionsfaktors unter sonst gleichen Bedingungen (ceteris paribus) stetig ab.
marginalprodukt u
Marginalprodukt är den nationalekonomiska termen för det producerade tillskott, vara eller tjänst, som ytterligare en enhet av en produktionsfaktor ger.
wirtsSubstantiv
TV-Karte, Fernsehkarte f
Verallgemeinernde Bezeichnung für verschiedene Computer-Erweiterungskarten, die dazu dienen, TV-Signale am Bildschirm darzustellen oder auf der Festplatte aufzuzeichnen.
TV-kort n
Datortillbehör som kopplas in internt eller externt och består av ett instickskort eller en Ethernet-, Firewire, eller USB ansluten fristående enhet som innehåller en TV-mottagare.
elektSubstantiv
Konstituente f -n
ein (sprachliches) Element als Teil einer größeren Einheit
konstituent en -er
Konstituent är inom syntaktisk analys ett ord eller en grupp ord som fungerar som en enhet inom en hierarkisk struktur. Begreppet är mycket nära släkt med satsdel i den traditionella satslösningen, och kan ses som en modernare och formellare synonym till detta.
linguSubstantiv
Deckungsbeitrag m
Der Deckungsbeitrag ist in der Kosten- und Leistungsrechnung die Differenz zwischen den erzielten Erlösen (Umsatz) und den variablen Kosten. Es handelt sich also um den Betrag, der zur Deckung der Fixkosten zur Verfügung steht. Der Deckungsbeitrag kann sowohl auf die Gesamtmenge (DB) eines Produktes bezogen sein, als auch auf eine Mengeneinheit (db) (Stückgröße).
täckningsbidrag n
Täckningsbidrag är ett företagsekonomiskt begrepp som används vid produktkalkylering. Det är ett beräknat värde som visar hur mycket en viss produkt bidrar med till att betala kostnader som är gemensamma för alla produkter, samkostnader. Begreppet är centralt vid bidragskalkylering, men förekommer även i andra sammanhang, exempelvis vid nollpunktsanalys. Ofta används termen även för täckningsbidrag per producerad eller såld enhet.
finan, wirtsSubstantiv
Luminanz f
Fotometrische Größe aus der Videotechnik, die als Maß für die Helligkeit von Bildpunkten verwendet wird. Physikalisch entspricht sie exakt der Leuchtdichte mit der Einheit cd/m². Der Begriff „Luminanz“ konnotiert jedoch den speziellen Kontext der Videotechnik und dass in der Regel in Einheiten der maximalen Leuchtdichte gerechnet wird. Außerdem handelt es sich bei der Luminanz um ein übertragenes Signal, das die Richtungsabhängigkeit der Leuchtdichte ignoriert sowie nur dann proportional zur Leuchtdichte ist, wenn der Bildschirm optimal kalibriert ist.
luminans u
enligt ISO 31, i en punkt på en yta och i en given riktning, ljusstyrkan hos ett element av ytan, dividerad med arean av den vinkelräta projektionen av detta element på ett plan vinkelrätt mot den givna riktningen. Beteckning: L, (Lv). Enhet: cd/m². Luminans hos TV-apparater och bildskärmar kallas ofta felaktigt ljusstyrka, kanske för att luminans i det sammanhanget används i nedanstående betydelse.
elektSubstantiv
Multikulturismus m
Multikulturalismus (zumeist abwertend auch Multi-Kulti oder Multikulti) ist der Oberbegriff für eine Reihe sozialphilosophischer Theorieansätze mit Handlungsimplikationen für die Kulturpolitik eines Landes. Multikulturalisten treten für den Schutz und die Anerkennung kultureller Unterschiede durch den Staat ein. Multikulturalismus steht dem Gedanken einer dominanten Nationalkultur ebenso entgegen, wie dem in den USA weit verbreiteten Gedanken des Melting Pot, der von einer Angleichung der verschiedenen Kulturen ausgeht.
mångkultur en, mångkulturalism, multikulturalism u
Mångkultur, mångkulturalism eller multikulturalism är ett sociologiskt och kulturteoretiskt uttryck med flera betydelser. Som beskrivande begrepp syftar det på ett förhållande där flera etniska grupper med olika kulturer samlas inom samma politiska enhet. Mångkulturalism kan också syfta på ideologiska samhällsanalyser som i olika grad bejakar influenser av olika etniskt och kulturellt ursprung som något gott eller ofrånkomligt. Mångkulturalism behandlar bland annat det offentligas sätt att hantera ett samhälle med många etniska bakgrunder och tolerans inför kulturella skillnader inom samma stat. Som synonymer och närliggande begrepp förekommer "etnisk mångfald" och "kulturell pluralism".
Substantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 23.04.2018 11:50:05
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon