Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch answer key

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
asymmetrisches Kryptosystem n
Ein asymmetrisches Kryptosystem oder Public-Key-Kryptosystem ist ein kryptographisches Verfahren, bei dem im Gegensatz zu einem symmetrischen Kryptosystem die kommunizierenden Parteien keinen gemeinsamen geheimen Schlüssel zu kennen brauchen. Ein Benutzer erzeugt hier ein Schlüsselpaar, das aus einem geheimen Teil (privater Schlüssel) und einem nicht geheimen Teil (öffentlicher Schlüssel) besteht.
asymmetrisk kryptering u
Asymmetrisk kryptering är en teknik inom kryptografi som innebär att man använder två olika nycklar: en öppen ("publik") nyckel för andra att kryptera med och en egen privat nyckel för att kunna dekryptera (tvärtom för kryptografisk underskrift). Dessa nycklar är matematiskt relaterade på ett sätt som gör att det tar lång tid att hitta den privata utgående från den öppna nyckeln.
infSubstantiv
digitale Signatur f
Eine digitale Signatur, auch digitales Signaturverfahren, ist ein asymmetrisches Kryptosystem, bei dem ein Sender mit Hilfe eines geheimen Signaturschlüssels (dem Private Key) zu einer digitalen Nachricht (d. h. zu beliebigen Daten) einen Wert berechnet, der ebenfalls digitale Signatur genannt wird. Dieser Wert ermöglicht es jedem, mit Hilfe des öffentlichen Verifikationsschlüssels (dem Public Key) die nichtabstreitbare Urheberschaft und Integrität der Nachricht zu prüfen. Um eine mit einem Signaturschlüssel erstellte Signatur einer Person zuordnen zu können, muss der zugehörige Verifikationsschlüssel dieser Person zweifelsfrei zugeordnet sein.
elektronisk signatur, digital signatur u
Digital signatur är synonymt med elektronisk signatur och definierad i lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer (KES) som data i elektronisk form som används för att kontrollera att innehållet härrör från den som framstår som utställare. Med kvalificerad elektronisk signatur avses avancerad elektronisk signatur som är baserad på ett kvalificerat certifikat och som är skapad av en säker anordning för signaturframställning. Om det i lag eller annan författning ställs krav på egenhändig underskrift eller motsvarande och om det är tillåtet att uppfylla kravet med elektroniska medel, ska en kvalificerad elektronisk signatur anses uppfylla kravet. Vid kommunikation med eller mellan myndigheter kan dock användningen av elektroniska signaturer vara förenad med ytterligare krav.
infSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 29.09.2021 1:56:21
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken