Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch Unfälle

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Skiunfall m -unfälle pl skidolycka en -orSubstantiv
Beinahunfall m, -unfälle pl tillbud n
olyckstillbud; när du råkar ut för något som skulle ha kunnat leda till att du gjort dig illa eller skadats, men där du klarar dig på grund av lyckliga omständigheter
Substantiv
Reitunfall m -unfälle pl ridolycka uSubstantiv
Glätteunfall m -unfälle pl halkolycka uVerkSubstantiv
Fahrradunfall m -unfälle cykelolycka -en -or uVerkSubstantiv
Wildunfall m -unfälle viltolycka -n -orVerkSubstantiv
Verkehrsunfall m -unfälle trafikolycka -en -orVerkSubstantiv
Arbeitsunfall, Betriebsunfall m -unfälle arbetsplatsolycka -en -orSubstantiv
Selbstunfall m -unfälle
Verkehrsunfall, an dem nur das Fahrzeug des Verursachers beteiligt ist
singelolycka -en -or (trafik) uVerkSubstantiv
Auffahrunfall m -unfälle pl
Der Auffahrunfall ist eine Art des Straßenverkehrsunfalls. Das Verschulden für dieses Ereignis liegt in der Regel beim auffahrenden Fahrzeugführer, der den Sicherheitsabstand nicht eingehalten und somit nicht die im Straßenverkehr erforderliche Sorgfaltspflicht hat walten lassen.
upphinnandeolycka u
olycka i vägtrafiken där de delaktiga fordonen befunnit sig på samma väg och i samma färdriktning utan att något av fordonen planerat avsväng och det bakre fordonet hunnit upp det främre, ofta genom att det främre fordonet plötsligt bromsat in.
VerkSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 02.12.2022 4:15:07
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken