Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch Tälern

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Tal Pl. Täler n dal dalen dalar; sänka sänkan sänkor;geogr, geoloSubstantiv
Tal n en dalSubstantiv
Tal n dal-en-arSubstantiv
Tal n dalSubstantivNO
Rede f tal -etSubstantiv
ungerade udda (udda tal)Adjektiv
vertragen
vertrugvertragen

dulden, aushalten, leiden
tåla (tål)Verb
Zahl f tal n.Substantiv
Rede f ett talSubstantiv
ungerade Zahl udda tal
gerade Zahl jämna tal
indirekte rede indirekt tal
direkte Rede direkt tal
spülmaschinenfest adj som tål maskindisk
Zahl f tal (-et, –, -en)Substantiv
seefest sjöduglig, sjövan
som tål sjön
Adjektiv
Gesamt
Wenn man diverse Zahlen zusammenstellt
Total
När man sammanställer flera tal
SubstantivEN IT
um von etwas anderem zu reden tal om något helt annat
Ansprache f tilltal -et, kort tal (talet), anförande -etSubstantiv
lass uns von etwas anderem reden tal om något helt annat
vertragen, er verträgt, vertrug, hat vertragen
z.B. Wärme/Kälte ~
tåla, tål, -de, -t
tålatåldetålt

t.ex. ~ värme/köld tål (Präs.)
Verb
Gemurmel n
leises, unverständliches Sprechen
mummel (best. Form: mumlet), mumlande n
otydligt, lågmält tal
Substantiv
darüber kann kein Zweifel herrschen det är inte tu tal om den sakenRedewendung
Holland n
Region in den Niederlanden, wird in der Umgangssprache auch als Bezeichnung für das gesamte Land verwendet
Holland
Region i Nederländerna, används i vardagligt tal även som begrepp för hela landet
geogrSubstantiv
Mortalität f, Sterblichkeit f, Sterberate f f
Begriff aus der Demografie, der die Anzahl der Todesfälle, bezogen auf die Gesamtanzahl der Individuen oder, bei der spezifischen Sterberate, bezogen auf die Anzahl der betreffenden Population, bezeichnet, meist in einem bestimmten Zeitraum.
mortalitet en, dödstal et, dödlighet en
demografiskt tal som beskriver antal dödsfall i en population dividerat med det totala befolkningstalet
Substantiv
Stausee m -s
in Österreich auch Speicher genannt; ein künstlich angelegter See, der sich in einem Tal vor einem Absperrbauwerk (Staumauer oder Staudamm) bildet
vattenmagasin n
en typ av reservoar, exempelvis en fördämning eller konstgjord sjö som används för att lagra stora mängder vatten. Vattenmassorna kan sedan användas i ett vattenkraftverk eller ledas till ett vattenverk för att försörja ett område, oftast en större stad, med kranvatten.
Substantiv
Hubrettungsfahrzeug n stegbil u
Maskinstegen (i dagligt tal stegbil) är avsedd för livräddning och släckning på hög höjd. Dessutom används bilarna för olika arbeten på hög höjd när andra resurser inte räcker till.
Substantiv
Talsperre f
Eine Talsperre staut mit einem Absperrbauwerk in einem Tal ein Fließgewässer zu einem Stausee auf; dabei bilden die gegenüberliegenden Talflanken den seitlichen Halt der Talsperre und die Begrenzung des Stauraumes
dammbyggnad, kort: damm u
Fördämning som byggts av människan, vanligen över ett vattendrag för att dämma in vatten
technSubstantiv
Massengutfrachter m
auch Bulkcarrier oder Schüttgutfrachter genannt, transportieren lose Massengüter, bspw.Erz, Kohle, Bauxit, Phosphat, Zement oder Getreide.
bulkfartyg n
fartyg som transporterar sin last opaketerad direkt i skrovet. Både torrlastfartyg och tankfartyg går under kategorin bulkfartyg men i dagligt tal åsyftas torrlastfartyg. Typiskt bulkgods är malm, sand och spannmål.
navigSubstantiv
Gewöhnliche Schneebeere f
Wegen des Geräuschs, das die Früchte beim Zerdrücken erzeugen, werden sie auch Knallerbsen genannt.
snöbärsbuske en, snöbär
Frukten kallas i daglig tal även för smällbär på grund av den fluffiga konsistensen, och då de spricker med ett puffande ljud om de kläms ihop.
botanSubstantiv
Lebensmittelfarbstoff m -e
Lebensmittelfarbstoffe sind Lebensmittelzusatzstoffe, die dazu dienen, Lebensmittel besser aussehen zu lassen und die Farberwartungen der Verbraucher zu befriedigen. Sie dienen auch dem Ausgleich von verarbeitungsbedingten Farbverlusten und können daher unter Umständen eine bessere Qualität vortäuschen.
livsmedelsfärgämne et -n
Livsmedelsfärgämne, i dagligt tal även karamellfärg, ämne som används för att ge färg åt ett livsmedel. Det finns ett antal ämnen som används som färgämne i livsmedel. Dessa ämnen brukar anges som ett E-nummer i innehållsdeklarationen.
chemiSubstantiv
Rowdy m -s Dekl. värsting u
Värsting är en term som ofta används i media och vardagligt tal för att beteckna yngre våldsbrottslingar. En klassisk bild av värstingen är att denne redan tidigt i förskoleåldern ofta hamnade i bråk, och började slåss, för att sedermera bli någon som många är rädda för.
Substantiv
Lebensstil m -e, Lebensart f
bezeichnet umgangssprachlich die Art und Weise der Lebensführung. In der Soziologie sind verschiedene Lebensstilbegriffe entwickelt worden, in der Medizin geht es um die gesundheitlichen Aspekte des jeweiligen Lebensstils.
livsstil u
En livsstil är en människas sätt att leva. Begreppet skapades av psykologen Alfred Adler 1929, och termen har använts i dagligt tal från 1960-talet. Livsstilen omfattar sådant som yrke, familj, bostad, socialt liv och fritidssysselsättningar, och andra levnadsvanor (matvanor, droger, etc).
Substantiv
Lichtbogenhandschweißen n
Ein elektrischer Lichtbogen zwischen einer als Zusatzwerkstoff abschmelzenden Elektrode und dem Werkstück wird als Wärmequelle zum Schweißen genutzt. Durch die hohe Temperatur des Lichtbogens wird der Werkstoff an der Schweißstelle aufgeschmolzen. Als Schweißstromquellen dienen Schweißtransformatoren (Streufeldtransformatoren) mit oder ohne Schweißgleichrichter, Schweißumformer oder Schweißinverter. Je nach Anwendung und Elektrodentyp, kann mit Gleichstrom oder Wechselstrom geschweißt werden.
metallbågsvetsning en, i dagligt tal även kallad pinnsvetsning eller bågsvetsning u
Vid svetsning tänds en ljusbåge mellan elektroden och arbetsstycket genom en elektrisk kortslutning. Vid denna kortslutning frigörs energi och ett bågplasma bildas som får kärntråden att smälta av i droppform. Höljet smälter därefter och följer med i droppövergången och bildar en skyddande slagg.
technSubstantiv
an die Kanalisation angeschlossen werden
Eine Kanalisation ist eine Anlage zur Sammlung und Ableitung von Schmutzwasser, Regen- und Schmelzwasser durch unterirdische Kanäle. Zur Kanalisation gehören neben dem Kanalnetz (regional auch Siel genannt, siehe aber Siel) auch Sammel-, Pump-, Absperr- und mechanische Reinigungsanlagen. Das gesammelte Abwasser wird zu Abwasserbehandlungsanlagen (Kläranlagen) transportiert oder direkt in Gewässer, in diesem Zusammenhang als Vorfluter bezeichnet, eingeleitet.
bli ansluten till kommunalt avlopp
Avlopp, eller avloppssystem, är ett system för att avleda och ta hand om avloppsvatten. I dagligt tal kan även avlopp ha betydelsen avloppsvatten. I det tekniska sammanhang anses avlopp vara en samlingsterm för system för dagvatten och spillvatten. Dagvatten är regnvatten och vatten från till exempel snösmältning. Spillvatten indelas oftast i svartvatten, som är det spolas ut från toaletter och gråvatten (eller BDT-vatten) som är smutsigt vatten från bad, duschar, diskning och tvätt.
Verb
flammend
eine flammende Rede halten
flammande
hålla ett flammande tal
Adjektiv
launig
Bsp.: eine ~e Ansprache, ein ~er Einfall, ~Theaterstück, ein ~er Abend, ein ~er Auftakt, ein
vitsig, skämtsam, humoristisk; stämning/Stimmung: rolig
Ex.: ett humoristiskt tal, ett vitsigt infall, en humoristisk teaterpjäs, en rolig kväll, en rolig början
Adjektiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 05.12.2022 6:35:10
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken