Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch Körner, Roggen - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Staubkorn m -körner dammkorn -et, dammpartikel uSubstantiv
Senfkorn n ,-körner senapskorn,-et,-culinSubstantiv
Pfefferkorn n -körner pl pepparkorn, -etbotan, culinSubstantiv
Samenkorn n -körner pl Dekl. frö -et -n -na botanSubstantiv
Korn n Pl. Körner korn -et
Roggen m råg -en -ar (sädesslag) uSubstantiv
Schrotkorn n -körner pl
in Schrotpatronen
hagel n
Ammunition
Substantiv
Korn n Pl. Körner, (Hafer-)Flocke f (havre) gryn -etSubstantiv
Korngröße f
Der Begriff Korngröße beschreibt die Größe einzelner Partikel (auch Körner genannt) in einem Gemenge.
kornstorlek u
Kornstorlek är en viktig parameter inom bergarts- och jordartsklassificering för att karakterisera de mineralpartiklar som ingår i en bergart eller jordart. Kornstorleken är partiklarnas diameter, och såväl själva storleken som fördelningen mellan olika storlekar påverkar jordarters egenskaper.
Substantiv
Gerstenkorn n, -körner pl (im Auge)
Fachwort: Hordeolum; eine meist eitrige Entzündung der Drüsen der Augenlider in Form eines Abszesses mit Durchbruch nach innen oder außen
vagel u
akut bakteriell infektion i en talgkörtel i ögonlockskanten med varbildning som följd
medizSubstantiv
Malz n
durch Mälzung gekeimtes und getrocknetes Getreide (meist Gerste, auch Weizen, Roggen, Dinkel o. a.)
malt en oder n
Malt är säd, vanligen korn, som fuktats med vatten och fått gro. Groddarna producerar enzymet amylas vilket får stärkelsen i maltet att omvandlas till maltsocker när maltet läggs i blöt, som vid bryggning. Efter att groendet gått tillräckligt långt avbryts processen genom att grönmaltet torkas eller rostas med varm luft. Den färdiga malten kan lagras länge. Malt används i tillverkning av öl och whisky men används även i jul- och påskmust, vissa bröd och t.ex. memma.
Substantiv
Brotgetreide n
Nur die Mehle von Weizen, Dinkel und Roggen besitzen eine Eigenbackfähigkeit. Diese Getreidearten werden in Deutschland daher als „Brotgetreide“ bezeichnet.
brödsäd u
de sädesslag som utgör råvaror till bröd, vanligen vete och råg, varav vete är världens viktigaste brödsädesslag
botan, landw, culinSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 02.12.2020 2:09:45
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken