Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch HTTP Statuscode

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Einstellung f (eines Gerichtsverfahrens)
vorzeitige Verfahrensbeendigung durch einen Gerichtsbeschluss, für nähere Gründe siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Einstellung_%28Recht%29
åtalsunderlåtelse u
Innebär att en åklagare beslutar att inte väcka åtal mot en person, trots att han eller hon har begått ett brott. Åtalsunderlåtelse beslutas ofta när den misstänkte är under 18 år och tidigare ostraffad. De brott som oftast leder till åtalsunderlåtelse är snatteri och missbruk av urkund genom att använda annans id-handling för att till exempel komma in på diskotek. Åtalsunderlåtelse beslutas också ofta i fall där en person har begått många brott och han eller hon inte behöver åtalas för de lindrigaste av dem.
rechtSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 03.07.2022 2:15:11
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken