Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch [handling]

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Gewalttätigkeit f --en våldsamhet -en -er (handling)Substantiv
Akte f -n, Dokument n -e handling -en -ar (urkund) uSubstantiv
Handlung f, Tat f --en handling -en -ar (gärning) uSubstantiv
Handlung f --en (Theaterstück/Film/Buch) handling -en -ar (teaterpjäs/film/bok) uSubstantiv
deuten, interpretieren
deutete/interpretierte

einen Text ~, eine Handlung ~, ein Theaterstück ~ u.ä.
tolka, -r
tolkade

~ en text, en handling, en pjäs o.dyl.
Verb
wenn, als, wann
wenn: vid upprepade tillfällen i då- och nutid; als: enstaka handling i dåtid; wann:direkt+indirekt fråga
när
nur über meine Leiche
Wenn man sich einer Sache verweigert
över min döda kropp
Starkt uttryck för att vägra gå med på något eller vägra utföra en viss handling
Redewendung
Unterlassungsdelikt n
Echte Unterlassungsdelikte sind Tatbestände, die nur durch ein Unterlassen verwirklicht werden.
underlåtenhetsbrott et, omissivdelikt
ett brott där den brottsliga handlingen består i underlåtenhet att handla i en situation där handling borde gjorts
rechtSubstantiv
Conversion-Rate f
Die Conversion-Rate (Synonyme: Konversionsrate, Konvertierungsrate, Abkürzung: CR) ist eine Kennzahl, die den Erfolg einer Website oder anderen digitalen Anwendung bei der Erreichung eines ausgewählten Ziels (Makro-Conversion) oder Teilziels (Micro-Conversion) misst. Die Messung erfolgt überwiegend mit Hilfe einer Web-Analyse-Lösung (z.B. etracker, Adobe SiteCatalyst, Google Analytics) oder während der Optimierung auch über ein Conversion-Testing-Tool (z.B. Visual Website Optimizer). Beispiel: Für E-Commerce-Auftritte (z.B. Online-Shop, Buchungs-Plattform etc.) gibt die Conversion-Rate prozentual an, wieviele ihrer Besucher in einem festgelegten Zeitraum (meist Monat) eine bestimmte Aktion durchführen. Dies kann der Kauf eines Produkts (Makro-Conversion) oder ein vorgelagerter Schritt (Micro-Conversion), wie z.B. Ansehen einer Produktseite, Hineinlegen in den Warenkorb sein.
Conversion Rate
Begreppet conversion rate (CR) används för att beräkna hur många av besökarna som slutfört en förbestämd handling. Du kan alltså tillämpa CR på egentligen vad som helst (hur många av besökarna som blev medlemmar, tackade ja till nyhetsbrev etc).
Substantiv
Gutschein m -e
Ein Gutschein ist ein Dokument, das einen Anspruch auf eine Leistung repräsentiert bzw. dokumentiert. Jeder Gutschein ist eine Urkunde. Gutscheine können rechtlich als Wertpapier oder als Beweisurkunde interpretiert werden.
värdebevis n
Ett värdebevis är en handling som liknar ett presentkort men där beloppet inte är det primära. I stället anger ett värdebevis att innehavaren är berättigad att erhålla ett specifikt antal av en angiven vara eller produkt, eventuellt med förbehållet att det högst motsvarar ett värde upp till ett specificerat belopp.
Substantiv
Wertpapier n
Ein Wertpapier oder eine Wertschrift (schweizerisch) ist eine Urkunde, die ein privates Recht in der Weise verbrieft, dass das Recht aus der Urkunde gegenüber dem Schuldner nur geltend gemacht werden kann, wenn der Inhaber der Urkunde diese dem Schuldner vorlegt.
värdepapper n
Värdepapper, i sin vidaste betydelse varje på papper eller liknande material i någon form skriftligen avfattad urkund eller handling, vars ägande eller innehavande medför eller utgör bevis för laglig rätt till pengar eller andra värdeföremål, eller som kan användas som betalningsmedel för vissa bestämda varor eller ändamål.
finan, rechtSubstantiv
Fortsetzung f (eines Films/Buches)
bezeichnet die Fortführung einer für sich abgeschlossenen Geschichte oder eines Handlungsstrangs in einem späteren Werk. Dabei muss diese Folge nicht unbedingt an die Handlung des Originals anschließen oder auf diese aufbauen. Die einzelnen Teile einer Fortsetzungsreihe sind in der Regel für sich abgeschlossen und verständlich. Fortsetzungen finden sich in verschiedenen Kunstformen – wie etwa der Literatur, in Film und Fernsehen, in der Oper und auch in PC- und Video-Spielen.
uppföljare u
En uppföljare är vanligtvis en bok, en skiva, ett TV-/datorspel eller en film som på något sätt berättar vidare på historien från det föregående verket. Begreppet används särskilt, om den första berättelsen har en avslutad handling men sedan följs upp av en inte från början planerad fortsättning på berättelsen.
Substantiv
Einstellung f (eines Gerichtsverfahrens)
vorzeitige Verfahrensbeendigung durch einen Gerichtsbeschluss, für nähere Gründe siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Einstellung_%28Recht%29
åtalsunderlåtelse u
Innebär att en åklagare beslutar att inte väcka åtal mot en person, trots att han eller hon har begått ett brott. Åtalsunderlåtelse beslutas ofta när den misstänkte är under 18 år och tidigare ostraffad. De brott som oftast leder till åtalsunderlåtelse är snatteri och missbruk av urkund genom att använda annans id-handling för att till exempel komma in på diskotek. Åtalsunderlåtelse beslutas också ofta i fall där en person har begått många brott och han eller hon inte behöver åtalas för de lindrigaste av dem.
rechtSubstantiv
böswillig illasinnad
om handling
Adjektiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 19.01.2022 6:17:05
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken