Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Portugiesisch Deutsch kam an,

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschPortugiesischKategorieTyp
Konjugieren ankommen aportarVerb
Konjugieren ankommen chegar aVerb
Konjugieren ankommen entrarVerb
Niederländische Antillen f, pl (AN) Antilhas f/pl Neerlandesas (AN)
an contra, defronte deAdverb
anführen transitiv
führte anangeführt
encabeçarVerb
an sobreAdverb
an ao deAdverb
an próximo a, junto deAdverb
an numaAdverb
an emAdverb
an contraAdverb
an em frente deAdverb
an defronte deAdverb
an junto a, ao deAdverb
an deAdverb
an chegarAdverb
an perto deAdverb
an junto deAdverb
landen, ankommen
landete, kam anist gelandet, ist angekommen
arribarVerb
teilnehmen an tomar parte m em
an dem na
an diesem nesta
an diesen nestas
gelehnt an debruçado em
teilnehmen an fig interessar-se porfig
teilnehmen an (beiwohnen:) assistir a
glauben (an) crer (em)
knabbern an mordidela
anstoßend an pegado a
klebend an pegado a
hängend an pegado a
gelehnt an debrucada na
gelehnt an debruçada em
Seite an Seite lado a lado
scheitern an intransitiv empacar emVerb
hängen (an) pendurar (em)
basteln an mexer com
anpassen (an) adaptar (a)SP
aufhängen (an) pendurar (em)
Gehalt m (an) conteúdo m (de)
denken an cogitar
Erinnerung f an memória f de
grenzen an avizinhar-se de
dicht an à flor f de
interessiert an interessado por
Teilnahme f (an) simpatia f (por)
an wen quem
haften an estar pegado a
aufhängen an pendurar por
denken an pensar em
kamen an chegaram
hier an daqui a
mangeln an faltar
Wand f an Wand de paredes f, pl meiasRedewendung
anpassen an conformar a
weiden an pascer em
bis an até a
erinnern an lembrar
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 20.06.2021 8:24:40
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken