Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch *s

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Dekl. Café -s n Dekl. kafé -et -er Substantiv
Dekl. Puzzle n -s Dekl. pussel n Substantiv
Dekl. Fundbüro -s n Dekl. hittegodsavdelning -ar u Substantiv
Dekl. Beet n Dekl. rabatt u Substantiv
Dekl. Respekt m cred ugsSubstantiv
Dekl. Verkehr m trafik -enVerkSubstantiv
Dekl. Destillat -e n destillat nSubstantiv
Dekl. Metall n -e n metall -en -er u
Sing.: Genitiv ombest. metalls; Genitiv best. metallens; Pl.: Nominativ ombest. metaller; Nominativ. best. metallerna; Genitiv ombest. metallers; Genitiv best. metallernas;
Substantiv
Dekl. Pelztier -e n pälsdjur nzooloSubstantiv
Dekl. Trinkgeld -er n Dekl. dricks u Substantiv
Dekl. Deich m -e skyddsvall en t.ex. längs med Nordsjökusten i Nederländerna och i Tyskland för skydda landet mot havetSubstantiv
Dekl. Handwerk -e n hantverk nSubstantiv
Dekl. Winterschlussverkauf m Dekl. slutrea vintern u Substantiv
Dekl. Leckermaul n Dekl. gottegris -en -ar Substantiv
Dekl. Zuckergehalt -e m sockerhalt uSubstantiv
Dekl. Tisch m -e Dekl. bord -et - n Substantiv
Dekl. Paket -e n Dekl. paket n Substantiv
Dekl. Fertiggericht n färdiglagad matSubstantiv
Dekl. Mitgefühl n ömkan en, medkänsla enSubstantiv
Dekl. Ersatzteil n reservdel uSubstantiv
Dekl. Völkermord m folkmord -et
Folkmord, även kallat genocid, är avsiktliga och systematiska handlingar i syfte att helt eller delvis förinta en etnisk, religiös eller nationell grupp.
rechtSubstantiv
Dekl. Montag m mandagSubstantivDA NN NO
Dekl. Effekt m effekt uSubstantiv
Dekl. Sieb n Dekl. såll, -et, - Substantiv
Fahrrad en cykel, cyklar
Dekl. Befehl m order u
befallning
SubstantivEN
Dekl. Fundament n fundament narchiSubstantiv
Dekl. Nierenstein m njursten umedizSubstantiv
Dekl. Sitzungssaal +e m sessionssal uSubstantiv
Dekl. Alphabet n alfabet -et nSubstantiv
Dekl. Mitgefühl n medkänslaSubstantiv
Dekl. Biest n Dekl. best u Substantiv
Dekl. Goldfisch m guldfisk uSubstantivDA
Dekl. Zoll m Dekl. tull u Substantiv
Dekl. Fahrrad n
Pl.: Fahrräder
cykel -n -arSubstantiv
Dekl. der Angriff Dekl. räd
snabb militär attack
Substantiv
Dekl. Balkon m, pl: -e oder -s m balkong uarchiSubstantiv
Dekl. Grundstück -e n tomt (en)Substantiv
Dekl. Bild n -er (gerahmt) -er Dekl. tavla -en -or u Substantiv
Dekl. ich jagPronomen
Dekl. Weihrauch m rökelse uSubstantiv
Dekl. Hochmut m högmod nSubstantiv
Dekl. Lampenschirm m lampskärm uSubstantiv
Dekl. Nest n
entlegener Ort, abgelegene Gegend
Dekl. avkrok u
avsides belägen plats
geogrSubstantiv
Tonstudio -s f inspelningsstudio -n; -r eller -sSubstantiv
sog., sogenannte/r/s s.k. = kallad / kallat / kallade
siehe oben
Abkürzung: s.o.
se ovan
Förkortning: s.o.
Webcam f -s webbkamera -en -or uelektSubstantiv
Single f -s singel -en -armusikSubstantiv
Drink m -s drink -en -ar
Repertoir -s n repertoar -en -erSubstantiv
Panda m -s panda uzooloSubstantiv
Opossum n -s n opossum en -arzooloSubstantiv
Genie n -s geni et -erSubstantiv
CD f -s CD -en, CD-skiva -enmusik, technSubstantiv
Scheck m -s check; -en; -arfinanSubstantiv
Schock m -s chock, -en, -ermedizSubstantiv
Clan -s m klan uSubstantiv
Trockendock n -s torrdocka -en -or (sjöterm) uSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 05.02.2023 21:32:44
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken