Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch *ena

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
einigen
einigte
ena
enade
Verb
auf der einen Seite f ena sidanSubstantiv
der/die/das eine den/det ena
Doppelhaushälfte -n f Dekl. parhus n
ena halvan av ett parhus
archiSubstantiv
der eine ... der andere den ena ... den andra
der/die/das eine den/det ena
Labor labb (-et, -en, -ena)
Briefmarke f frimärke (-t, -en, -ena)Substantiv
Apfel m äpple (-et, -en, -ena)Substantiv
Arbeit f arbete (-t, -en, -ena)Substantiv
einerseits ... andererseits å ena sidan ... å andra sidanRedewendung
das eine bedingt (veranlasst) das andere det ena betingar det andra
der (die, das) eine ... der (die, das) andere den (det) ena ... den (det) andra
einseitig gemustert mönstrad den ena sidanAdjektiv
Dekl. Bein n
Beispiel:Sie steht auf einem Bein.
Dekl. ben -et - n
kroppsdel
Beispiel:Hon står på ena benet.
anatoSubstantiv
Kegelkopf käglahuvud, -et oder -en, best. -ena
Stäbchen - n
Fotorezeptoren in der Netzhaut des Auges, die dem Sehen bei geringer Helligkeit dienen
stav -ar
den ena av de två typerna av synceller i näthinnan hos ryggradsdjur
anatoSubstantiv
Zapfen - m
als Fotorezeptoren spezialisierte Sinneszellen der Netzhaut des Auges von Wirbeltieren
tapp en -ar
den ena av de två typerna av synceller i näthinnan hos ryggradsdjur
anatoSubstantiv
Ringschlüssel m
mit einem ringförmigen Sechskant- oder Doppelsechskant-Profil versehen
ringnyckel u
skruvnyckel med ring i ena eller båda ändarna och av olika storlek
technSubstantiv
Beiwagen (für Motorrad) - m sidvagn, sidovagn u
En sidvagn eller sidovagn är en enhjulig vagn för last- eller persontransport, monterad på ena sidan om en cykel eller motorcykel.
Substantiv
Hahnenkampf m
Als Hahnenkampf bezeichnet man einen Wettbewerb, bei dem zwei Hähne in einer Arena oder auf einem Kampfplatz aufeinander losgelassen werden. Gewöhnlich wird bei einem Hahnenkampf auf dessen Ausgang gewettet.
tuppfäktning u
Tuppfäktning är en vadhållningssport där två tuppar fås att strida mot varandra. Striden kan leda till ena partens död. Åskådarna ges möjlighet att satsa pengar på vem som ska vinna.
Substantiv
Kuhfuß m n
Ein Kuhfuß oder Nageleisen (auch Ziegenfuß, Geißfuß bzw. in österreichischen Dialekten Goashaxn oder Gashaxn) ist ein Werkzeug zum Herausziehen von eingeschlagenen Metallnägeln. Der Name leitet sich von der Form der Klauen bei Paarhufern wie Kuh bzw. Ziege („Geiß“) ab.
kofot en -fötter pl
En kofot är ett brytverktyg som används vid demontering av träkonstruktioner samt för flera andra arbetsuppgifter där det behövs ett verktyg med hävstångsprincipen. En kofot är utrustad med en klo i ena ändan för utdragning av spikar.
technSubstantiv
Johannisbrotbaum m, österr.: Bockshörndlbaum m
auch Karubenbaum oder Karobbaum genannt, ist eine Pflanzenart aus der Unterfamilie der Johannisbrotgewächse (Caesalpinioideae) innerhalb der Familie der Hülsenfrüchtler (Fabaceae). Diese Art kommt im Mittelmeerraum und Vorderasien vor.
johannesbröd n
En art i familjen ärtväxter och den ena av två arter i släktet Ceratonia. Trädets grekiska namn keration har givit namn åt måttet carat, eftersom fröna användes som motvikt när man vägde guld och diamanter.
botanSubstantiv
Kreuzungsbahnhof m
Eine Zugkreuzung (in der Schweiz Zugskreuzung) ist das Ausweichen zweier Züge entgegengesetzter Fahrtrichtung auf eingleisigen Strecken in einem Bahnhof, sofern ein Ausweichgleis existiert.[1] Der abkürzende Fachausdruck Kreuzung wird im gesamten deutschen Sprachraum verwendet.
krysstation u
En krysstation är en driftplats (tidigare kallad station) på ett dubbelspår där man har fyra växlar som medger att man från bägge hållen kan byta mellan vänster- och högerspår. Krysstationer används dels för att vid banunderhåll köra enkelspår på ena sidan, dels för att låta snabbare tåg köra om på vänstersidan.
VerkSubstantiv
Blasebalg m, -bälge pl bälg, blåsbälg u
En bälg (eller blåsbälg) utgörs vanligen av en trekantig säck med vidhäftade skalmar och en pip i ena änden genom vilken luft blåses ut under tryck. Trycket uppstår då skalmarna trycks ihop. På motsatta änden av pipen finns ett luftintag som automatiskt stängs när skalmarna trycks ihop så att luften bara kan passera pipen.
Substantiv
Kettenzug m
Ein Kettenzug ist ein Hebezeug, bei dem als Tragmittel Rundstahlketten eingesetzt werden. Er dient zum Heben und Senken frei beweglicher Lasten.
kedjeblock -et n
I kedjeblock är mekanismen ett par kugghjul som ger utväxling av handkraften. Ett kedjeblock består av en inkapslad kuggmekanism (med plåtkåpor) och två kedjor. Den ena kedjan är ihopsvetsad och dras alltså runt varv efter varv, den andra kedjan - lyftkedjan - löper då i sakta mak längs kuggmekanismen. Lyftkedjan har typiskt en krok i änden. Kedjeblocket självt hängs med en annan krok.
technSubstantiv
lahm, hinkend
Bsp.: auf dem einen Bein ~ "lahm" används om djur!
halt
Ex.: ~ på ena benet
Adjektiv
Kuckucksuhr f gökur n
Ett gökur är en typ av pendelur som skjuter ut en gökfigur genom en lucka då klockan slår jämna slag, och markerar timslagen genom att med små luftbälgar imitera gökens läte. Under gökuret i varsin kedja hänger två järntyngder utformade som kottar. Med hjälp av tyngdkraften driver den ena kedjan själva uret, och den andra kedjan göken. Göken, som föreställs bo i klockan, döljs av en liten trädörr som öppnas när klockan slår jämna slag. På höger sida av uret finns en liten trädörr som ger åtkomst till urverket. Baksidan på uret kan öppnas för att komma åt större delar av urverket. Gökuret är utformat som ett litet hus med lutande tak. Högst upp i nocken är oftast en stor gök placerad. Jaktmotiv med gevär och bytesdjur är också mycket vanligt förekommande. Många gökur kommer från Tyskland. Varifrån klockan härstammar står oftast på urtavlan, som ofta har romerska siffror.
Substantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 26.01.2022 10:14:13
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken