Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch *el

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
einschalten (El. ) slå
inkoppla
Verb
Strom m el en (elektricitet)elektSubstantiv
Strom m el -en -Substantiv
oder eller (el.)Konjunktion
EL m (Esslöffel) msk -en (matsked)
Maiszünsler m
Der Maiszünsler (Ostrinia nubilalis) ist ein Kleinschmetterling aus der Familie der Crambidae. Der Maiszünsler gehört zu den wirtschaftlich bedeutendsten Schädlingen an Mais.
majsmott en el. etzooloSubstantiv
elektrischer Heizkörper m
an der Wand befestigt
el-element nelektSubstantiv
Strom leiten
leitete
leda el/ström
ledde
physVerb
Beispiel n exemp/el - let - elSubstantiv
Vorgang m dossier el. dossiéSubstantiv
Strom m El. und fig ström, -men, -marfig
Kapitel n ett kapit/el -let nSubstantiv
verkleben klistra till (el. igen)Verb
Mountainbike n mountainbikecyk/el -eln –larSubstantiv
Stiefel m stöv/el, -eln, -larSubstantiv
Vogel m fåg/el -eln -larSubstantiv
Fernsehmoderator m --en, Radiomoderator m --en programledare -en - (tv el. radio)
einfach enk/el, enkelt, enklaAdjektiv
abgeschaltet avstängd (elektrisk apparat, el)elektAdjektiv
Mineral n; pl: -e od. -ien mineral -et pl: - el. -ier
Gutsbesitzer - m patron u
gods- el. bruks­ägare
Substantiv
abstellen(Techn), abschalten(El. ), ausschalten(El. ) slå ifranVerb
Wade f -n vad -en, pl -or el. -eranatoSubstantiv
Elektrizitätswerk n el(ektricitets)verk, -et nSubstantiv
(Papier) falten
faltetehat gefaltet
vika (ett papper)
vekvikit el. vikt
Verb
Spiegel m 1b speg/el -eln –larSubstantiv
ansteckend, infektiös smittsam el. smittosam -samt -sammamedizAdjektiv
Fussel m - ludd -en el. -et u
textilvaror
Substantiv
taugen
taugtehat getaugt
duga
dög el. dugde

Präsens: duger Supinum: dugt
Verb
das Haus an das Stromnetz anschließen
schloss anhat angeschlossen
koppla in elektricitet/el i husetelektVerb
Einbettung f inbäddning -en -ar ( math el. språkvetenskaplig term) umath, linguSubstantiv
Schein m
Geldschein
sed/el -eln -lar
om pengar
Substantiv
Gerte f, (Fischer)Rute f spö -et el. -t, pl -nSubstantiv
Punkt m -e punkt (typogr.) -en, Sport + tävlingar: poäng -en el. -et,sportSubstantiv
Durchwahl f direktnummer -numret -nummer -numren (el. -nummerna)Substantiv
Dechant m Dekan (en sorts prost el. präst)Substantiv
sich vordrängen, sich vordrängeln
dräng(el)te sich vor
tränga sig före
trängde sig före
Verb
Unterkunft f logi logi(e)t logier (el. login) loginaSubstantiv
Hackschnitzelheizwerk n (nur Wärmeproduktion), Hackschnitzelheizkraftwerk n (Wärme und Strom) fliskraftverk n
används för el- och/eller värmeproduktion
technSubstantiv
Milbe f -n kvalster -en, kvalst -ret, best. plur. kvalstren el. kvalsternaSubstantiv
seit + Tag / Monat oder Jahr (seit Montag, Juni, 1990) sedan + dag / månad el. år (sedan i måndags, juni, 1990)
Fischlaich m, Rogen m rom, -men u
kornliknande ägg från fiks el. kräftor m.m.
zooloSubstantiv
Zünsler m
Die Zünsler (Pyralidae) sind eine Familie der Schmetterlinge innerhalb der Zünslerfalter
mott en el. et
Mott (latin: Pyralidae) är en famil i insektsordningen fjärilar.
Substantiv
Abmarsch -e+ (z.B. von Soldaten) m avmarsch u
på­börjande av förflyttning till fots i militära samman­hang (genom marsch) el. all­männare
Substantiv
kapitalisieren
kapitalisiertekapitalisiert
kapitalisera
kapitaliseradekapitaliserat

lägga räntan till kapitalet; beräkna nu­värdet i form av kapital av fram­tida in­täkt el. ut­gift
Verb
Einstreu f
Tiereinstreu, Einstreu oder Streue (im Unterschied zu Streu) sind Materialien, die in der Tierhaltung genutzt werden, um in Stallungen und Käfigen den Boden abzudecken und die Ausscheidungen der Tiere aufzunehmen. Ist die Einstreu mit tierischen Ausscheidungen gesättigt, spricht man von Mist. Einen ähnlichen Zweck erfüllt die Katzenstreu in Katzentoiletten.
strö,-et n
fin­fördelat material som an­vänds som under­lag i spilta om t.ex. halm el. torv­strö
Substantiv
Eiserne Hochzeit f
nach 65 Jahren Ehe
järnbröllop
jubileum som firas av äkta makar som varit gifta i 65 år el. ev. 70 el. 75 år
Substantiv
Stromabnehmer m
Vorrichtung an Fahrzeugen zum Übertragen elektrischer Energie von einer fest montierten stromführenden Leitung zu den elektrischen Einrichtungen des Fahrzeugs
strömavtagare u
anordning på järnvägsfordon för att överföra el till fordonet från en kontaktledning över eller vid sidan av banan
technSubstantiv
Strombörse f
Eine Strombörse ist ein organisierter Markt für Strom, der ähnlich wie eine Wertpapierbörse funktioniert. Als Produkte werden zeitlich abgegrenzte Mengen an Strom gehandelt. Der Vorteil des Stromhandels an der Börse ist die Bündelung von Angebot und Nachfrage, wodurch eine hohe Liquidität erreicht werden kann.
elbörs u
Elbörs är en marknadsplats för säljare och köpare av el i större skala. Elbörsens syfte är att förenkla för köpare och säljare att träffa avtal.
wirtsSubstantiv
Dekl. Stadtviertel n stadsdel u
av­gränsat, (mer eller mindre) enhetligt del­område i stad karakteriserat av sitt läge, sin byggnads­stil el. sina in­vånare; äv. med viss administrativ betydelse
Substantiv
Kaltmiete f
Kaltmiete (auch Nettomiete oder Grundmiete) bezieht sich im Sprachgebrauch in Deutschland auf den Teil der Miete, der allein die Raumnutzung abdeckt. Ein Teil der weiteren Kosten wird in der Nebenkostenabrechnung gesondert ausgewiesen. Dies können zum Beispiel sein: Müllabfuhr, Wasser (warm und kalt), Erdgas, Abwasser, Heizung, Flurbeleuchtung, Feuerversicherung, Kabelanschluss. Weitere regelmäßige Kosten (zum Beispiel für Strom oder Telefon) werden direkt an den Strom/Telefon-Anbieter gezahlt.
kallhyra u
En kallhyra är en hyra för lägenhet, fastighet eller lokal, där driftskostnaden inte är inräknad. Bland annat så tillkommer kostnader för värme, el vatten och eventuell sophämtningsavgift.
finanSubstantiv
Heizkraftwerk n -e, KWK-Kraftwerk n
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) bzw. Wärme-Kraft-Kopplung (WKK) ist die gleichzeitige Gewinnung von mechanischer Energie, die in der Regel unmittelbar in elektrischen Strom umgewandelt wird, und nutzbarer Wärme für Heizzwecke (Fernwärme oder Nahwärme) oder für Produktionsprozesse (Prozesswärme) in einem Heizkraftwerk. Es ist somit die Auskopplung von Nutzwärme insbesondere bei der Stromerzeugung aus Brennstoffen. In den meisten Fällen stellen KWK-Kraftwerke Wärme für die Heizung öffentlicher und privater Gebäude bereit, oder sie versorgen als Industriekraftwerk Betriebe mit Prozesswärme (z. B. in der chemischen Industrie).
kraftvärmeverk n
Kraftvärmeverk är en kombinerad anläggning, som utnyttjar kraftvärmeteknik för att producerar kraft och nyttiggjord värme, det vill säga elektricitet och fjärrvärme. I motsats till värmekraftverket utnyttjar man alltså här en större del av den tillförda värmeenergin. Tekniken medför att 80-90 procent av bränslets energiinnehåll kan tas tillvara, medan ett värmekraftverk som enbart producerar elektricitet har en verkningsgrad av maximalt cirka 50 procent. Kraftvärme bygger på att det finns möjlighet att ta emot den värme som "blir över" vid produktionen av el, oftast i ett fjärrvärmenät. Innehåll
technSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 22.01.2021 10:51:06
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken