Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch *del

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Teil -e n del -enSubstantiv
einige Leute en del
Teil n del (en)Substantiv
ziemlich viel en hel del
einige pl en del, några pl
Einzelteil n lös del en, komponent enSubstantiv
viel, viele en hel del
Teil n del -en -ar uSubstantiv
eine ganze Menge (im Sinne von: ziemlich viel) en hel del
Teil, Abschnitt del-en-ar
ein Teil von en del av
meinesteils för min enskilda del
teilhaben an + Dativ ha del i ngt
Sitzbein n
Das Sitzbein (lat. Os ischii latinisierte From des altgr. ἰσχίον) ist ein platter Knochen und einer der Bestandteile des knöchernen Beckens.
sittben n
Del av bäckenet
anatoSubstantiv
Teil n del (-en, -ar, -arna)Substantiv
von etwas Kenntnis nehmen
nahmhat genommen
ta del av
toghar tagit
Verb
stellenweise en del hållAdverb
Absehen n, Fadenkreuz n
Als Absehen wird waffentechnisch die Markierung im Fernrohrbild bezeichnet, welche das Zielen mit dem Zielfernrohr einer Feuerwaffe ermöglicht. Umgangssprachlich wird es auch als Fadenkreuz bezeichnet.
Dekl. hårkors n
Del av kikarsiktet.
Substantiv
Partie f del av något, del -enSubstantiv
ich für meine Person jag för min del
seinen Teil abbekommen
bekam abhat abbekommen
sin beskärda delVerb
meinerseits för min del, å min sidaAdverb
zu etwas gehören (Teil eines Großen sein) tillhöra ngt (vara del av)Verb
großen Anteil am Sieg haben ha stor del i segern
Ausschnitt m -e (Teil eines Ganzen) avsnitt -et, del -en, parti -etSubstantiv
Schleppe f släp -et
släpande del av klänning
Substantiv
das ist allerlei det vil säga en hel del
ein Stück vom Kuchen abbekommen
bekam ab
sig en del av kakan
fick sig

bildligt
figVerb
Knochen m - ben -et (del av skelettet)
Även: knota
anatoSubstantiv
Teil m -e Dekl. del en -ar Substantiv
nach Kenntnisnahme Ihres Briefes efter att ha tagit del av Ert brev
Teilzahlung f
Teilzahlung (früher: Stückzahlung) ist in der Wirtschaft die Bezeichnung für eine teilweise Zahlung der Geldschuld durch den Schuldner, die nicht die Höhe der geschuldeten Zahlung erreicht.
dellikvid u
Delbetalning, dvs betalning av en del av en skuld
wirtsSubstantiv
überwiegend
Bsp.: Die Methanemissionen stammen ~ von Wiederkäuern.
till övervägande del
Ex.: Metanutsläppen kommer ~ från idisslare.
Adverb
Zylinderkopf m
Der Zylinderkopf schließt den Verbrennungsraum eines Verbrennungsmotors nach oben ab.
topplock et, cylinderlock, cylinderhuvud n
del av kolvmotor, beläget omedelbart utanför kolvarnas rörelseområde
technSubstantiv
Arbeitsgedächtnis n
Teil des menschlichen Erinnerungsvermögens, ist zuständig für vorübergehende Speicherung und Veränderungen und wird zum Beispiel benötigt, um einen Satz inhaltlich zu verstehen
arbetsminne n
den del av minnet som bearbetar det som händer just nu
psychSubstantiv
Behörde f myndighet en -er
institution som är del av den offentliga förvaltningen eller rättskipningen
Substantiv
Mundstück n -e
Instrumentenmundstück; Teil eines Blasinstruments, den der Musiker an den Mund setzt und durch ihn Atemluft in das Instrument bläst.
munstycke n
Munstycke är den del av ett bleckblåsinstrument som berör läpparna på utövaren
musikSubstantiv
Quittung -e f
Empfangsbestätigung für den Erhalt einer Leistung/Zahlung
kontramärke n
del av biljett eller kvitto som köparen får behålla som en sorts säkerhet
finan, rechtSubstantiv
Ägäis f, Ägäisches Meer n
Nebenmeer des Mittelmeers
Egeiska havet
den del av Medelhavet som ligger mellan Grekiska halvön och Anatoliens västkust
geogrSubstantiv
Schwinge f -n vingslag (Fågel), sving är också del av motorcykels stötdämpningsssystem bak. Betyder egentligen "Rytmisk rörelse"
Großmarssegel n
Teil der Takelage eines Segelschiffes. Oberhalb des Mastkorbes am Großmast wurde eine weitere Stpiere (Marsstenge) befestigt, die das (Groß-)Marssegel trug.
stormärssegel u
Del av skeppsriggen. Ovanför mastkorgen på stormasten befästade man en stång som bar (stor-)märsseglet.
Substantiv
Scheibenbremse f
Die Scheibenbremse ist eine Bauform der Reibungsbremse.
skivbroms u
En skivbroms är en del av ett bromssystem som består av en roterande skiva och ett bromsok, som innehåller två bromsklossar.
Substantiv
Finanzausgleich m
In der Finanzwissenschaft definiert man den Finanzausgleich allgemein als die Verteilung von Aufgaben, Einnahmen und Ausgaben zwischen und innerhalb der verschiedenen staatlichen Ebenen.
skatteutjämning u
Omfördelningssystem där staten, rika kommuner/delstater måste betala en viss del av sina skattepengar till fattigare kommuner/delstater
finanSubstantiv
das schwächste Glied in der Kette den svagaste länken i kedjan
Den del som är mest osäker i en process av inbördes beroende delar
Redewendung
die Nordhalbkugel
Als Nordhalbkugel – oder auch nördliche Halbkugel, nördliche Hemisphäre oder Nordhemisphäre – wird der Teil der Erde bezeichnet, der sich nördlich des Äquators befindet.
norra halvklotet
Norra halvklotet, norra hemisfären, kallas den del av jorden eller annan planet som ligger norr om dess ekvator.
geogr
Rohstahl m råstål n
järn som färskats, befriats från en del av råjärnets kolinnehåll, men ännu ej raffinerats till en definierad stålsort
Substantiv
Feedreader m
Ein Feedreader (engl. etwa „Einspeisungsleser“ oder „Eingabeleser“) oder Aggregator (engl. etwa „Sammler“) ist ein Computerprogramm zum Lesen von Web-Feeds, die meist in den Formaten RSS oder Atom angeboten werden.
RSS-läsare, flödesläsare u
vanlig benämning på den programvara eller webbaserad tjänst som används för att ta del av RSS-flöden
infSubstantiv
Sprunggelenk n Dekl. has u
1) del av bakbenet hos fyrfota djur, mellan skan­ken och skenbenet (motsvaras av hälen och vristen hos människan); 2) nedre delen av bakbenet hos person
anatoSubstantiv
Makroökonomie f
ie Makroökonomie, auch Makroökonomik, makroökonomische Theorie oder Makrotheorie, ist ein Teil der Volkswirtschaftslehre. Die Makroökonomie befasst sich mit dem gesamtwirtschaftlichen Verhalten der Sektoren, mit der Analyse der gesamtwirtschaftlichen Märkte und den Zusammenhängen.
makroekonomi u
Makroekonomi är den del av nationalekonomin som handlar om aggregerade storheter, såsom nationalräkenskaper, inflation, konjunktursvängningar, arbetslöshet, tillväxt och deflation.
wirtsSubstantivID
Webverzeichnis n -se, Webkatalog m -e, Linkkatalog m
Sammlung von Adressen von Webseiten im World Wide Web, die nach bestimmten Themen sortiert sind. Webverzeichnisse werden zumeist im Internet oder in Buchform veröffentlicht.
länkkatalog
Länkkatalog, webbplats eller del av webbplats med ett antal länkar till andra webbplatser, sorterade i olika kategorier och ofta också i underkategorier.
infSubstantiv
Dachfirst m taknock, takås u
Taknock eller takås är den del av ett sadeltak där takfallen möts, det vill säga normalt den högsta punkten på ett tak
archiSubstantiv
Gründung f, Fundament n
konstruktive und statische Ausbildung des Übergangs vom Bauwerk zum Boden
grundläggning -en -ar u
en bärande del som överför lasten från en byggnad eller anläggning till undergrunden. Grundläggningen omfattar såväl byggnadsgrunden eller fundamentet som den del av undergrunden som bär lasten.
archiSubstantiv
Auslandsverschuldung f
Als Auslandsverschuldung bezeichnet man den Gesamtbestand aller Verbindlichkeiten, welche die Wirtschaftssektoren Staat, nichtfinanzielle und finanzielle Sektoren einer Volkswirtschaft gegenüber dem Ausland haben.
utlandsskuld u
Utlandsskuld är den skuld ett land är skyldig utlandet och är en del av statsskulden. Gäldenärerna kan vara andra stater, organisationer eller personer.
finan, wirtsSubstantiv
Rohbenzin n råbensin u
Råbensinen eller nafta kallas den näst mest lättkokade fraktionen i petroleum och den består till största del av kolväten med mellan 5 och 12 kolatomer.
Substantiv
freigestellt
Im Arbeitsrecht bezeichnet die Freistellung (Suspendierung) die einseitige Anordnung des Arbeitgebers oder eine einvernehmliche Vereinbarung zwischen den Parteien des Arbeitsvertrages, einen Arbeitnehmer von der Pflicht zur Erbringung seiner Arbeitsleistung dauerhaft oder zeitweise zu entbinden.
arbetsbefriad
När arbetsgivaren har förklarat att arbetstagaren inte behöver stå till förfogande under uppsägningstiden eller en del därav. Arbetstagaren får dock lön till sista anställningsdagen.
Adjektiv
Neumond m
Der Begriff Neumond (lat. Interlunium) bezeichnet die mit bloßem Auge nicht erkennbare Lichtgestalt (Mondphase) des Mondes, wenn sich dieser zwischen Erde und Sonne, das heißt in Konjunktion mit der Sonne befindet.
Dekl. nymåne u
Nymåne är den fas där månen är helt mörk. En del använder detta ord även för den första tunna månskära man ser strax efter den har varit helt mörk.
astroSubstantiv
Geldmarkt m -märkte
Der Geldmarkt ist derjenige Teilmarkt des Finanzmarktes, auf dem kurzfristige Gelder (Forderungen und Verbindlichkeiten) mit Zentralbankgeldguthaben gehandelt werden.
penningmarknad u
Penningmarknaden är den del av räntemarknaden som avser handel med instrument som ger en fastställd avkastning, en ränta, och som har en löptid på mindre än ett år.
finan, wirtsSubstantiv
Baustatik f
Baustatik oder die Statik der Baukonstruktionen ist die Lehre von der Sicherheit und Zuverlässigkeit von Tragwerken im Bauwesen.
byggnadsstatik u
Byggnadsstatik är ett ämne som är en del av byggtekniken / väg- och vattenbyggnad, och som handlar om byggnaders och byggnadsdelar mekaniska jämvikt under inverkan av yttre eller inre krafter.
physSubstantiv
Verwesung f
Unter dem Begriff Verwesung wird eine Vielzahl an Prozessen zusammengefasst, die nach dem Tod eines Organismus oder nach dem Absterben von Teilen eines Organismus ablaufen. Der Begriff Verwesung wird in der Regel im Zusammenhang mit tierischen und pflanzlichen Organismen gebraucht, bei Lebensmitteln spricht man von Verderben.
förruttnelse u
Förruttnelse, septik, är mikrobiologisk nedbrytning av kvävehaltiga ämnen, främst proteiner men även fetter. Förruttnelse är på så vis en del av kvävets och kolets kretslopp i naturen.
bioloSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 24.01.2021 13:45:40
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken