Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch *örd - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Wort ord (ett)Substantiv
Lippenbekenntnisse pl tomma ord pl
das passende Wort rätt ord
Grundlegende Wörter Grundläggande ord
abkürzen
kürzte ab

Wörter ~
förkorta
förkortade

~ ord
Verb
Mir fehlen die Worte! Jag saknar ord!
wahrhaftig! sanna mina ord!
sprachlos mållös (sakna ord)Adjektiv
Wort n, Wörter pl ord, ordet, ord, orden nSubstantiv
geflügelte Worte pl bevingade ord pl
wortwörtlich ordagrann, ord för ord
ein paar Worte wechseln
wechselte
byta några ord
bytte
Verb
sein Wort brechen svika sitt ord
mit anderen Worten med andra ord
Wort für Wort ett ord i tagetRedewendung
Wort ord (-et, –, -en)Substantiv
etwas in Worte fassen sätta ord ngt
die Wörter n pl orden (sing. ord -et)
zu seinem Wort stehen stå vid sitt ordVerb
vierzigster
framför maskulina ord
fyrtionde
verletzen
verletzte

Bsp.: Seine Worte verletzten mich
såra
sårade

Ex.: Hans ord sårade mig
Verb
Abkürzung f --en (Wörterabkürzung) förkortning -en -ar u
av ord
Substantiv
keine Worte über etwas verlieren inte spilla ord nagot
seine Gedanken in Worte fassen klä sina tankar i ord
jedes Wort auf die Goldwaage legen väga (varje) ord guldvågRedewendung
Protzkarre ugs f vrålåk ugs n
(vardagligt ord) stor, flott bil
Substantiv
entlehnen (Wort aus einer anderen Sprache) inlåna (ett ord från ett annat språk)
entschlüpfen, entfahren
entschlüpfte, entfuhrist entschlüpft/entfahren

in Bezug auf Worte u.ä.
undfalla, -faller
undföllhar undfallit

om ord o.d.
Verb
wortlos
Bsp.: Ich starrte ihn wortlos an.
mållös, stum, utan ord, utan att säga ett ord
Ex. Jag stirrade mållöst/stumt på honom.
Adjektiv
ein Wort an jemanden richten
richtete
tilltala ngn, rikta ett ord till ngn
tilltalade/riktade
Verb
hinzufügen
fügte hinzu
tillfoga, tillägga (ord), bifoga, lägga till
tillfogade/tillade/bifogade
Verb
beschäftigt sein mit etwas
Er war damit beschäftigt, neue Wörter zu lernen
vara upptagen med ngt
Han var upptagen med att lära sig nya ord
Verb
(Erst-) Veröffentlichung f -en (Single, Album) release -en (skivbranchens ord för att ge ut en skiva eller album) umusikSubstantiv
Kuhstall m fjös
dialektalt ord för fähus (ladugård) i Jämtland, Härjedalen, Västerdalarna och nordligaste Värmland. Dialektaler Ausdruck für ladugård
Substantiv
Verwertung f von Kunststoffabfällen pl plaståtervinning u
Återvinning är ett tvetydigt ord som för plast kan betyda: - Materialåtervinning - Energiåtervinning - Nedbrytning - Återvinning till monomer
Substantiv
Wohnungsmarkt +-e m
Auf dem Wohnungsmarkt begegnen sich Angebot und Nachfrage für das Gut Wohnung.
bostadsmarknad u
Bostadsmarknad är ett sammanfattande ord för utbud och efterfrågan på bostäder, ibland inom ett visst område.
Substantiv
Derivation f, Ableitung f
ein Mittel der Wortbildung. Mit Hilfe von lexikalischen Morphemen (Lexemen/Grundmorphemen) und Affixen (grammatische Morpheme) werden neue Wortformen gebildet, die selbst nicht unbedingt Lexeme sein müssen, es jedoch in den meisten Fällen sind. Als Derivation bezeichnet man den Prozess der Bildung.
avledning u
Avledning innebär i morfologin att man med affix på ett ord får fram ett annat ord, lexikalt sett.
linguSubstantiv
Konsumismus m
Konsumismus, auch Konsumerismus oder Konsumentismus (von lat. consumere – verbrauchen), ist ein übersteigertes Konsumverhalten zum Zweck der gesellschaftlichen Distinktion oder des Strebens nach Identität, Lebenssinn und Glück. Der Begriff wird zumeist in kritischer Absicht verwendet.
konsumism
Konsumism är ett ord som myntades på 1970-talet för att beteckna västvärldens inställning till att konsumera, att konsumtionen menades göra människan lycklig.
Substantiv
Lehnwort n -wörter pl
Ein Lehnwort ist das Ergebnis einer sprachlichen Entlehnung, bei der ein Wort aus einer Sprache (Gebersprache, Quellsprache) in eine andere Sprache (Nehmersprache, Zielsprache) übernommen wird.
lånord n
ett ord som ett språk har lånat från ett annat språk. Det kan vara gamla lån, som vin och kyrka, nyare, som toalett och strejk eller moderna, som airbag och new age.
linguSubstantiv
Neumond m
Der Begriff Neumond (lat. Interlunium) bezeichnet die mit bloßem Auge nicht erkennbare Lichtgestalt (Mondphase) des Mondes, wenn sich dieser zwischen Erde und Sonne, das heißt in Konjunktion mit der Sonne befindet.
Deklinieren nymåne u
Nymåne är den fas där månen är helt mörk. En del använder detta ord även för den första tunna månskära man ser strax efter den har varit helt mörk.
astroSubstantiv
Tiefstellung f, Subskript n
Eine Tiefstellung (auch Subskript von engl. subscript) ist eine Zahl, ein Buchstabe, oder ein anderes Zeichen, das unterhalb der normalen Druckzeile geschrieben wird. Subskripte werden häufig in Formeln, mathematischen Ausdrücken oder Summenformeln von Molekülen benutzt.
indexläge n
Indexläge är den position en siffra, variabel, bokstav eller ord kan inneha då det är placerat, i regel i mindre storlek, närmare baslinjen i en textrad (i nedsänkt läge).
Substantiv
Plug-in n -s
Ein Plug-in (häufig auch Plugin, auf Deutsch etwa „Erweiterungsmodul“) ist ein Softwaremodul, das von einer Softwareanwendung während seiner Laufzeit entdeckt und eingebunden werden kann, um dessen Funktionalität zu erweitern.
insticksprogram n
Ett insticksprogram är ett datorprogram som inte körs fristående, utan installeras som en del av ett annat program. Insticksprogrammet tillför det andra programmet ny funktionalitet. Ett annat ord för insticksprogram är plug-in.
infSubstantiv
Scoop m -s
Der Ausdruck Scoop (in der Schweiz: Primeur) bezeichnet in der Sprache der Medienschaffenden eine exklusive Meldung, die ein Medium früher als andere Medien verbreitet. Scoops sind dementsprechend das Ergebnis eigener Recherchen oder resultieren aus den Tipps von Informanten. Scoops steigern das Ansehen eines Mediums, da andere Medien – so sie denn die Nachricht ebenfalls verbreiten möchten – sich aufgrund der Exklusivität notgedrungen auf die zuerst veröffentlichte Meldung und das verbreitende Medium beziehen müssen.
Deklinieren scoop n
Scoop är ett branschuttryck inom tidningsvärlden för en sensationell nyhet med stort allmänintresse, med andra ord ett reportage som förväntas öka lösnummerförsäljningen. Underförstått är att en redaktion är ensam om nyheten. Skandaler är ofta scoop.
Substantiv
Kreditnehmer m låntagare u
Låntagare är den som tar ett lån och är motsatsen till långivare. Andra ord för låntagare är gäldenär och gemensamt för dessa är att denna person står i skuld till någon annan, vanligtvis en bank eller annan långivare.
finanSubstantiv
Stoppwort n
Stoppwörter nennt man in der Informationsrückgewinnung bzw. im Information Retrieval Wörter, die bei einer Volltextindexierung nicht beachtet werden, da sie sehr häufig auftreten und gewöhnlich keine Relevanz für die Erfassung des Dokumentinhalts besitzen. Allgemein übliche Stoppwörter in deutschsprachigen Dokumenten sind bestimmte Artikel ('der', 'die', 'das'), unbestimmte Artikel ('einer', 'eine', 'ein'), Konjunktionen (z. B. 'und', 'oder', 'doch') und häufig gebrauchte Präpositionen (z. B. 'an', 'in', 'von') sowie die Negation 'nicht'.
stoppord n
Stoppord är betydelsefattiga ord som förekommer i nästan alla texter och därför ibland ignoreras/filtreras bort i textsökning, indexering och andra språkteknologiska sammanhang Några svenska exempel är och, eller, men, en, ett, att.
infSubstantiv
Konstituente f -n
ein (sprachliches) Element als Teil einer größeren Einheit
konstituent en -er
Konstituent är inom syntaktisk analys ett ord eller en grupp ord som fungerar som en enhet inom en hierarkisk struktur. Begreppet är mycket nära släkt med satsdel i den traditionella satslösningen, och kan ses som en modernare och formellare synonym till detta.
linguSubstantiv
Spant m / n -en
Der Ausdruck Spant (wahlweise der Spant oder das Spant) stammt ursprünglich aus dem Schiffbau. Er bezeichnet ein tragendes Bauteil zur Verstärkung des Rumpfes bei Booten, Schiffen, starren Luftschiffen, Flugzeugen und anderen Fahrzeugen.
spant u, pl
Spant eller ett äldre ord vrang, plural vränger, är den invändiga stommen i båtar och fartygs skrov. Bordläggning är fästa i spanten på olika sätt beroende av material och tillvägagångssätt vid byggandet av båten eller fartyget. Spanten utgör en väsentlig del av förtimringen.
navigSubstantiv
Investitionsentscheidung f investeringsbeslut n
Investeringsbeslutet är ett av de viktigaste beslutsområdena inom finans. Ordet ”investering” sammankopplas ofta automatiskt med stora inköp av maskiner, byggnader, fordon och så vidare. Med andra ord sammankopplas ofta ordet med tillgångar som i slutet återfinns i företagets balansräkning. Det finns dock andra sätt att investera på.
finan, wirtsSubstantiv
Mohr m
Der Begriff Mohr ist eine seit dem Mittelalter verwendete deutschsprachige Bezeichnung für Menschen mit dunkler Hautfarbe, zum Beispiel historisch in Bezug auf Kuschiter und Mauren oder später allgemeiner für Schwarzafrikaner. Er wird nur noch selten gebraucht und heute – wegen seiner kolonialen und teilweise rassistischen Verwendung – häufig als negativ empfunden.[
morian u
Morian (av latin maurus, afrikansk, morisk) är ett äldre ord för svarthyad afrikan eller neger, samt andra mörkhyade personer. Uttrycket är känt i svenskan sedan 1500-talet. På vikinga- och medeltiden användes uttrycket "blåman", morian eller mor. Ordet används idag bara i konst- eller kulturhistoriska sammanhang eftersom det kan uppfattas som stötande.
Substantiv
Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum, kurz: SEPA
SEPA oder S€PA (Abkürzung für englisch Single Euro Payments Area, deutsch Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum) ist ein Projekt zur Vereinheitlichung von bargeldlosen Zahlungen. Ziel des Projektes ist ein europaweit einheitlicher Zahlungsraum für bargeldlose Zahlungen in Euro, wobei aber die teilnehmenden Gebiete weit über die Euro-Staaten hinausgehen.
gemensamma eurobetalningsområdet
Det gemensamma eurobetalningsområdet (engelska: Single Euro Payments Area, Sepa) är ett initiativ av Europeiska unionen med syfte att skapa lika villkor för kontantlösa betalningar i euro oavsett var i betalningsområdet avsändare och mottagare befinner sig. Med andra ord innebär det att skillnaderna mellan gränsöverskridande och nationella betalningar tas bort och att alla betalningar betraktas som inhemska.
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 19.06.2019 10:48:41
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon