Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch vuxna - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Erwachsener m Deklinieren vuxen Substantiv
Erwachsene m Deklinieren vuxna Substantiv
Erwachsene(r) vuxen, vuxnaSubstantiv
... Erwachsene und ... Kinder ... vuxna och ... barn
Wir sind ... Erwachsene und ... Kinder Vi är ... vuxna och ... barn
Blutschnabelweber m blodnäbbsvävare u
Världens mest talrika fågel i vilt tillstånd med ett uppskattat bestånd på 1,5 miljarder vuxna fåglar
zooloSubstantiv
Deklinieren Brut f
Fischbrut
yngel n
Yngel är ett stadium i vissa djurs livscykel, till exempel hos groddjur och fiskar, som följer efter kläckningen av ägget och föregår individens utveckling av vuxna karaktärer.
zooloSubstantivDA NO
Pflegefamilie f, die Pflegekinder aufnimmt n familjehem, -met n
Ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt, Kallades tidigare "fosterhem".
Substantiv
Laktoseintoleranz f, Laktose-Unverträglichkeit f
Weitere Synonyme: Milchzuckerunverträglichkeit, Laktosemalabsorption, Laktasemangelsyndrom, Hypolaktasie, Alaktasie. Der mit der Nahrung aufgenommene Milchzucker, fachsprachlich als Laktose bezeichnet, wird als Folge von fehlender oder verminderter Produktion des Verdauungsenzyms Laktase nicht verdaut
laktosintolerans u
Laktosintolerans eller överkänslighet mot laktos (mjölksocker) orsakas av relativ brist på enzymet laktas och är ett normaltillstånd för en majoritet av världens vuxna befolkning. Detta enzym bryter ner laktos till de enkla sockerarterna glukos och galaktos. Vid enzymbrist bryts laktosen istället ner av tarmbakterier, vilket leder till buksmärtor, gasbildning och diarré.
medizSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 23.06.2018 5:09:37
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon