Pauker Logo

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
wichtig viktigAdjektivNB NO
wichtig viktig, betydandeAdjektiv
wichtig viktig -t -aAdjektiv
wichtig viktig, t, aAdjektiv
wichtig viktig (-t, -a)Adjektiv
wichtig - wichtiger - das wichtigste viktig(t) - viktigare - det viktigaste
hintansetzen, beiseite setzen åsidosätta (inte tänka på, anse vara mindre viktig)
vordringlich mycket angelägen, mycket viktig
i meningen att det måste prioriteras
Adjektiv, Adverb
Kernkompetenz
Die Kernkompetenz bezeichnet eine Fähigkeit bzw. Tätigkeit, die ein Unternehmen im Vergleich zur Konkurrenz besser ausführen kann und dadurch einen Wettbewerbsvorteil erlangt hat. Sie wird durch die vier Merkmale Kundennutzen, Imitationsschutz, Differenzierung und Diversifikation determiniert.
kärnkompetens u
Kärnkompetens (eng. core competence) avser ett företags unika kompetens som ger ett stort kundvärde hos slutprodukten. Kärnkompetensen är en viktig källa till företags konkurrenskraft.
wirtsSubstantiv
Schmetterlingschwimmen n, Delphin fjärilsim et, kort: fjäril (simstil)
I armtaget rör sig båda armarna parallellt framåt ovanför vattenytan (viktig regelmässig skillnad mot bröstsim), sätts i vattnet framåtsträckta och dras bakåt.
sportSubstantiv
Kogge
Die Kogge war ein Segelschiffstyp der Hanse, der vor allem dem Handel diente, in Zeiten militärischer Auseinandersetzungen der Hansestädte mit Piraten u. a. aber auch mit Kanonen ausgestattet werden konnte. Sie hat einen Mast und ein Rahsegel.
kogg
Kogg är en skeppstyp som etablerades av tyska Hansan under medeltiden. Koggarna kan sägas vara en viktig symbol för hela den medeltida kulturen i inte minst Östersjön.
navigSubstantiv
Nasshaftung f
Hierbei wird die Bremsleistung auf Nässe (Verzögerung bzw. maximale Bremskraftkoeffizient) im Vergleich zu einem Standard-Referenz-Testreifen zu Grunde gelegt
våtgrepp n
Våtgrepp är en viktig säkerhetsegenskap speciellt på sommardäck. Det avgör hur effektivt fordonet kan bromsas på våt väg. Klass A är bäst och klass F sämst. Klasserna D och G används inte.
Substantiv
Verbrauchsdatum m
das Datum, ab dem Lebensmittel, die in mikrobiologischer Hinsicht sehr leicht verderblich sind und nach kurzer Zeit eine unmittelbare Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen könnten (z. B. Hackfleisch, rohes Geflügelfleisch), nicht mehr verkauft werden dürfen
sista förbrukningsdag u
används för exempelvis färsk fisk, rå kyckling och köttfärs och är mycket viktig att följa. Förtäring efter angivet datum kan vara förenad med hälsofara, till exempel botulism. Efter datumet råder försäljningsförbud.
Substantiv
Gluten n, Kleber m, Klebereiweiß n
Sammelbegriff für ein Stoffgemisch aus Proteinen, das im Samen einiger Arten von Getreide vorkommt.
gluten n
Sammansättning av proteiner och finns i vete, råg och korn. Vid brödbakning är gluten en viktig del för att brödet ska få sin form. Gluten gör brödet mer lättarbetat och ger det bättre jäsegenskaper (det går att få brödet luftigare).
Substantiv
Flohkrebs m -e
Die Flohkrebse (Amphipoda) sind eine Ordnung der Krebstiere, die zur Klasse der Höheren Krebse (Malacostraca) gehört.
Deklinieren märla en, märlkräfta u
Märlkräftor eller märlor (Amphipoda) är en viktig och artrik ordning bland kräftdjuren inom överordningen Peracarida. De är plattade från sidorna till skillnad från gråsuggorna (Isopoda) som är plattade uppifrån (dorsoventralt). De flesta lever i haven, men några i sötvatten och några få på land.
zooloSubstantiv
Gefahrensymbol n
Ein Gefahrensymbol ist ein nur noch übergangsweise geltendes Piktogramm auf orangem Untergrund, das zusammen mit einer bestimmten Gefahrenbezeichnung einen ersten, leicht erkennbaren Hinweis auf die Gefahren gibt, die von einem Gefahrstoff ausgehen
faropiktigram et, farosymbol, varningssymbol u
Faropiktogram, allmänt kallat farosymbol eller varningssymbol, representerar en fara eller hälsorisk med en kemikalie eller kemisk produkt. Farosymbolen ger användaren viktig information på förpackningen. I märkningen ska finnas faropiktogram, signalord, samt faro- och skyddsangivelser eller farosymboler, farobeteckningar samt risk- och skyddsfraser.
Substantiv
Arbeitsschutz m
Als Arbeitsschutz bzw. Arbeitnehmerschutz (englisch Occupational Safety and Health, OSH oder Occupational Health and Safety, OHS) werden die Maßnahmen, Mittel und Methoden zum Schutz der Beschäftigten vor arbeitsbedingten Sicherheits- und Gesundheitsgefährdungen verstanden. Das angestrebte Ziel ist die Unfallverhütung und der Schutz der Arbeitnehmer.
systematiskt arbetsmiljöarbete n
Det första steget i det systematiska arbetsmiljöarbetet är att undersöka arbetsmiljön. En viktig del i undersökningen är att göra riskbedömningar. Andra viktiga delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet är att ha tydliga rutiner för hur arbetet ska gå till, till exempel hur maskiner ska underhållas och hur rehabiliteringsarbete ska genomföras.
Substantiv
Geräuschemission f, Vorbeifahrgeräusch n
Das Vorbeifahrgeräusch wird als absoluter Wert in Dezibel und als Drei-Klassen-System als Schallwellen-Symbol angegeben. Die Bezugsgröße stellt dabei der EU-Grenzwert für das maximale Vorbeifahrgeräusch dar.
extern ljudnivå u
I den nya EU-däckmärkningen ser man den externa ljudnivån som en mycket viktig fråga. Ljudnivån inne i bilen uppmärksammas inte. Om alla bilar skulle ha däck med lågt ljudnivå så skulle bullerutsläpp i miljön minska avsevärt. Externt däckljud mäts i decibel. Externt däckljud motsvarar inte däckljudet inne i kupén.
Substantiv
Heizwert m -e
Der Heizwert Hi (früher unterer Heizwert Hu) ist die bei einer Verbrennung maximal nutzbare Wärmemenge, bei der es nicht zu einer Kondensation des im Abgas enthaltenen Wasserdampfes kommt, bezogen auf die Menge des eingesetzten Brennstoffs (in Unterscheidung zum Brennwert, welcher deshalb größer als der Heizwert ist). Der Heizwert wird umgangssprachlich unpräzise „Energiegehalt“ oder „Energiewert“ genannt.
värmevärde n
Värmevärde är en term som anger hur stor energi som utvecklas vid förbränning av en viss mängd av ett bränsle. Värmevärdet är samma sak som reaktionsentalpin för förbränningsreaktionen, det vill säga skillnaden mellan reaktanternas och produkternas entalpi, men värmevärde har blivit den etablerade beteckningen. Värmevärde är en viktig egenskap för bränslen, då det anger deras energiinnehåll, och kan variera mycket mellan olika bränslen.
Substantiv
Energiesteuer f
Steuer auf alle Energiearten fossiler Herkunft (Mineralöle, Erdgas, Flüssiggase und Kohle) als auch auf die nachwachsenden Energieerzeugnisse Pflanzenöle, Biodiesel, Bioethanol und synthetische Kohlenwasserstoffe aus Biomasse als Heiz- oder Kraftstoff in der Bundesrepublik Deutschland
energiskatt u
Energiskatt är en svensk punktskatt som tas ut på elkraft, på bränslen som används för motordrift och för vissa bränslen som används för uppvärmning. Energiskatten är främst en fiskal skatt, dvs. syftet är inte enbart att styra energianvändningen, utan skatten utgör också en viktig intäktspost i statsbudgeten. De skattepliktiga bränslena är bensin, olja, gasol, naturgas, kol, koks och råtallolja. Även hushållsavfall som förbrukas för uppvärmning är skattepliktigt.
finan, wirtsSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 21.04.2018 8:08:39
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon