Pauker Logo

Schwedisch Deutsch vidare - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
weiterhin vidare
weiter vidare
ohne weiteres utan vidare
weitergehen vidareVerb
nicht besonders inget vidare
weiterziehen intransitiv
zog weiterist weitergezogen
dra vidare
drog vidare
Verb
im weiteren sinne i vidare mening
und so weiter och vidare
ohne weiteres saklöst (utan vidare)
und so weiter och vidare
und so weiter (usw.) och vidare (osv.)
usw - und so weiter osv - och vidare
Bilde dich weiter, komm weiter! Utbilda dig vidare, kom vidare!
Übt weiter in der Phrasenliste! Träna vidare i fraslistan!
vorerst tills vidare, för närvarande
weiterfahren
fuhr weiterist weitergefahren
åka vidare, fortsätta att köraVerb
weiterführen
führte weiter

Bsp.: Die Diskussion dürfen andere weiterführen.
leda vidare
ledde vidare

Ex.: Andra får leda diskussionen vidare.
Verb
usw.(und so weiter) o.s.v. (och vidare)
etwas weiterverfolgen, genauer untersuchen, weiterbehandel följa upp ngt, göra en uppföljning av ngt
driva ngt vidare
Verb
zurückhalten
hielt zurückhat zurückgehalten

z.B. ein Auto ~, d.h. es an der (Weiter-)fahrt hindern
kvarhålla
kvarhöllhar kvarhållit

t.ex. ~ en bil så att den inte ska köra vidare
Verb
Button m
Bedienelement in grafischen Benutzeroberflächen
knapp u
på hemsidor; ska man klicka på för att t.ex. komma vidare till kassan
infSubstantiv
weiter sehen, als die Nase reicht tänka lite längre än näsan räcker
tänka i vidare mening än det som ligger närmast till hands
Redewendung
Waffenstillstand m
Ein Waffenstillstand ist ein vorläufiges Niederlegen der Waffen im Krieg und meistens als Vorstufe zum Frieden geplant.
vapenstillestånd et vapenvila en
Vapenstillestånd eller vapenvila, överenskommelse som (tills vidare eller i väntan på ett fredsslut) avbryter krigsoperationerna mellan krigförande.
militSubstantiv
Kapitalstock m
Der Kapitalstock gibt das jahresdurchschnittliche Bruttoanlagevermögen einer Volkswirtschaft an. Er spielt neben den Erwerbstätigen als Produktionsfaktor eine wesentliche Rolle. Der Kapitalstock ist vergleichbar mit dem durchschnittlich gebundenen Kapital.
kapitalstock u
Kapitalstocken eller nationalförmögenheten är det totala värdet av allt kapital i samhället, det vill säga maskiner, fastigheter, fordon, boskap, myntmetall och så vidare.
wirtsSubstantiv
Anlagenträger m
Personen, die ein Gen für rezessiv vererbte Krankheiten in sich tragen und selbst nicht erkranken, aber die Veränderung an ihre Kinder weitergeben können
anlagsbärare u
Individ som har en gen för ett recessivt nedärvt arvsanlag, t.ex. för en sjukdom, som inte kommer till uttryck men som kan föras vidare till nästa generation
biolo, medizSubstantiv
Risikokapital, Wagniskapital n
Risikokapital – auch Venture-Capital oder Wagniskapital genannt – ist außerbörsliches Beteiligungskapital („private equity“), das eine Beteiligungsgesellschaft (Venture-Capital-Gesellschaft) zur Beteiligung an als besonders riskant geltenden Unternehmungen bereitstellt. Das Wagniskapital wird in Form von vollhaftendem Eigenkapital oder eigenkapitalähnlichen Finanzierungsinstrumenten wie Mezzanine-Kapital oder Wandelanleihen ins Unternehmen eingebracht, oftmals durch auf dieses Geschäftsmodell spezialisierte Wagnisfinanzierungsgesellschaften, häufig „Venture-Capital-Gesellschaften“ (abgekürzt VCG) genannt.
venturekapital n
Venturekapital är en form av riskkapital som investeras i unga bolag med stor potential som är i relativt tidiga skeden av sin utveckling, då exempelvis företaget går från en utvecklingsfas till att testa en ny teknik, starta försäljning eller för att expandera vidare och växa.
finan, wirtsSubstantiv
Rechthaber m, Querulant m
Mensch, der sich leicht ins Unrecht gesetzt fühlt, der aus geringfügigem oder vermeintlichem Anlass Klage erhebt oder sich bei Behörden oder Institutionen beschwert.
rättshaverist u
En rättshaverist (från tyska Rechthaberei) är en person hemfallen åt rättshaveri, vilket enligt Svenska Akademiens ordlista är en "person som påstridigt hävdar sin rätt". Ordet är pejorativt, det vill säga nedsättande. I sin ursprungliga, vidare, bemärkelse betecknar ordet en person som har ett begär att alltid ha rätt (jämför besserwisser).
Substantiv
Lebenserwartung f
Die statistisch zu erwartende Zeitspanne, die einem Lebewesen ab einem gegebenen Zeitpunkt bis zu seinem Tod verbleibt. Die meist ermittelte Lebenserwartung ist die ab dem Zeitpunkt des Eintritts in das Leben, bei Menschen also die durchschnittliche Lebenserwartung ab der Geburt. Die Lebenserwartung bei der Geburt ist bestimmt durch die Anzahl der Jahre, die Neugeborene eines bestimmten Jahrgangs durchschnittlich leben würden, wenn die bei ihrer Geburt herrschenden Lebensumstände und Sterblichkeitsraten während ihres gesamten Lebens konstant blieben.
medellivslängd en, livslängdsförväntan en, förväntad livslängd en
Den genomsnittliga ålder som en människa vid födseln beräknas uppnå, räknat på en bestämd grupp. Beroende på vad man undersöker kan grupp vara ett lands hela befolkning, befolkningen uppdelad på kön (manlig respektive kvinnlig medellivslängd), bostadsort (glesbygd, tätort), etnisk grupp, yrke och så vidare.
Substantiv
Fortsetzung f (eines Films/Buches)
bezeichnet die Fortführung einer für sich abgeschlossenen Geschichte oder eines Handlungsstrangs in einem späteren Werk. Dabei muss diese Folge nicht unbedingt an die Handlung des Originals anschließen oder auf diese aufbauen. Die einzelnen Teile einer Fortsetzungsreihe sind in der Regel für sich abgeschlossen und verständlich. Fortsetzungen finden sich in verschiedenen Kunstformen – wie etwa der Literatur, in Film und Fernsehen, in der Oper und auch in PC- und Video-Spielen.
uppföljare u
En uppföljare är vanligtvis en bok, en skiva, ett TV-/datorspel eller en film som på något sätt berättar vidare på historien från det föregående verket. Begreppet används särskilt, om den första berättelsen har en avslutad handling men sedan följs upp av en inte från början planerad fortsättning på berättelsen.
Substantiv
Investitionsentscheidung f investeringsbeslut n
Investeringsbeslutet är ett av de viktigaste beslutsområdena inom finans. Ordet ”investering” sammankopplas ofta automatiskt med stora inköp av maskiner, byggnader, fordon och så vidare. Med andra ord sammankopplas ofta ordet med tillgångar som i slutet återfinns i företagets balansräkning. Det finns dock andra sätt att investera på.
finan, wirtsSubstantiv
Wandermärchen n -, Wandersage f -n, moderne Sage f -n, Großstadtlegende f -n vandringssägen en -sägner pl, vandringsmyt en -er, klintbergare u
modern sägen, skröna, som av många uppfattas och förs vidare som sann men vars huvudperson aldrig blir närmare än "en vän till en vän". De handlar ofta om mystiska sjukdomar, hemska avslöjanden om till synes harmlösa vardagsföremål, skrämmande brottslighet eller gåtfulla beteenden hos andra människor, och behandlar således de orosmoment, rädslor och fobier som finns i dagens samhälle.
Substantiv
Treber m
Mit Treber (teilweise auch als Träber, Trester oder Seih benamt) bezeichnet man in der Lebensmitteltechnik die ausgelaugten Rückstände des Malzes bei der Bierherstellung (Biertreber) sowie auch die ausgepressten Weintrauben. Biertreber enthalten im Wesentlichen die Spelzen und das koagulierte, unlösliche Eiweiß. Frisch oder getrocknet werden sie als eiweißreiches Futter für die Rinderzucht verwendet, um speziell die Milchleistung von Kühen zu steigern.
drav u
Drav är en biprodukt vid ölframställning. Utgångsmaterialet är ett sädesslag, oftast korn. Det får börja gro och benämnes då malt. Maltet krossas och blandas med vatten och kallas då mäsk. Stärkelse, sockerarter och andra näringsämnen löses ut i vattnet. Efter processer i olika temperaturer silas vätskan ifrån och kallas då vört. Vörten behandlas vidare till öl. De fasta resterna kallas drav. Den har relativt hög proteinhalt och blir ett utmärkt djurfoder (kraftfoder). Drav används i stor utsträckning både till nötkreatur och vid svinuppfödning.
Substantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 27.05.2018 3:13:04
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon