Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch vem - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
wer (n. Person) vem
Wer vem
wer?
Nominativ, z.B.: Wer ist das?
vem?
wer vemPronomen
wem, wen wer vem
Wer liest? Vem läser?
Mit wem Med vem
wer kommt da? vem kommer där?
Wer ist das? Vem är det?
Wer benötigt was? Vem behöver vad?
Wer ist das? Vem är det?
der, die, das;welche(r,s),wer som,vilken,vem
irgendwer, egal wer vem som helst
Wer hat Nummer 53? Vem har nummer 53?
Wer hat das gesagt? Vem har sagt det?
wer ist das vem är det här
wer ist das? vem är det här?
wer es auch sein mag vem det vara månde
jedermann, jeder beliebige vemsomhelst; Variante: vem som helst
zu wem möchten sie vem vill ni tala med?
Wen
Fragewort, Akkusativ, z.B.: Wen siehst du?
vem
Ex.: Vem ser du?
Substantiv
wofür hältst du mich vem tar du mig för
erledigen
erledigte

Wer kann das erledigen?
uträtta, greja ugs
uträttade/grejade

Vem kan ~ det?
Verb
Wem?
Fragewort, Dativ, z.B.: Wem gibst du das Buch?
Åt/till vem?
Ex.: Vem ger du boken till?
Erbschein m (domstols)intyg et om arvsrätt
visar vem som är arvsberättigad
rechtSubstantiv
es mit jedem aufnehmen können inte av för hackor
kunna mäta sig med vem som helst
Redewendung
Hahnenkampf m
Als Hahnenkampf bezeichnet man einen Wettbewerb, bei dem zwei Hähne in einer Arena oder auf einem Kampfplatz aufeinander losgelassen werden. Gewöhnlich wird bei einem Hahnenkampf auf dessen Ausgang gewettet.
tuppfäktning u
Tuppfäktning är en vadhållningssport där två tuppar fås att strida mot varandra. Striden kan leda till ena partens död. Åskådarna ges möjlighet att satsa pengar på vem som ska vinna.
Substantiv
Kreditrating, Rating n
Ein Rating oder Kreditrating (englisch für ‚Bewertung‘ oder ‚Einstufung‘) ist im Finanzwesen eine Einschätzung der Bonität eines Schuldners. Häufig werden die Ratings durch eigens hierauf spezialisierte Ratingagenturen in Form von Ratingcodes von A bis D vergeben.
kreditrating u
För att beskriva kreditvärdighet delar banker och ekonomiska institutioner in personer, företag och länder i kreditvärdighetsklasser, även kallade kreditvärderingsklasser eller ratingklasser. Klasserna har idag olika skalor beroende på vem som förmedlar dem. Det finns följande skalor: från AAA till C, där AAA är bäst och från 1 till 5, där 1 indikerar mycket hög risk och 5 indikerar låg risk och är därmed bäst.
finan, wirtsSubstantiv
vogelfrei
Das Wort vogelfrei bezeichnet in der Gegenwart jemanden, über den die Strafe der Acht verhängt worden ist. Diese negative Bedeutung setzt aber erst im 16. Jahrhundert ein. Sie hat sich dann über die Barockdichtung und die Erklärung in Jacob Grimms Deutsche Grammatik (1819) allgemein durchgesetzt.
fredlös, fågelfri (biltog)
Biltog, från fornsvenska biltugher, är ett straff i den svenska rättshistorien, som innebar att den dömde var fredlös i hela riket, varigenom vem som helst kunde döda honom. Straffet utdömdes för brott mot edsöre,och var mildare än dödsstraff eftersom det fanns möjlighet till förlikning.
gesch, rechtAdjektiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 23.06.2018 5:10:45
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon