Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch vart - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
wohin vart
wohin vart, varthän
unser Gespräch vårt samtal
unser,e vår, vårt, våra
Wohin gehst du Vart går du
der Mühe wert sein vara värt mödanRedewendung
unser vår,vårt,våraPronomen
unser unsere vår vårt våra
alle drei Jahre vart tredje år
Wohin gehst du? vart ska du?
wohin willst du? Vart ska du?
wohin kommst du? vart kommer du?
dreijährlich vart tredje år
Wohin führt dieser Weg Vart går den vägen
Wo bist du hin? / Wo warst du? Vart tog du vägen?
es ist (oder steht) zu befürchten det är fara värt
es lohnt sich nicht zu (od. daß) det är inte värt att
sehen, wie es sich entwickelt / worauf es hinausläuft se vart / vartåt det lutarVerb
Das ist die Mühe nicht wert Det är inte värt besväretRedewendung
Auswahl + Genitiv (z. B. eine Auswahl unseres Angebotes) axplock -et ur ngt (t. ex. ett axplock ur vårt utbud)
Damit kommt er bei mir nicht durch! Med det kommer han ingen vart med mig!Redewendung
Unser
Possessivpronomen
vår, vårt, våra pl; ugs: våran (utrum), vårat (neutrum)
possessivpronomen
Pronomen
Vaterunser n
Gegenwärtige ökumenische Fassung (erarbeitet durch die ALT 1970): Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Herrens bön, även Fader vår eller Vår Fader
Enligt Svenska Folkbibeln: Fader vår, som är i himlen. Helgat blive ditt namn. Komme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen. Ge oss i dag vårt bröd för dagen. Och förlåt oss våra skulder, såsom också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse utan fräls oss från den onde. [Ty riket är ditt och makten och äran i evighet, amen.]
religSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 25.06.2018 17:34:24
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon