Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch vågarna - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Deklinieren Weg -e m Deklinieren väg u Substantiv
die Wege sind schmal vägarna är smala
Deklinieren Waage -n f
Messinstrument
Deklinieren våg -en -ar
redskap för vägning
technSubstantiv
Gasthof m -höfe pl
In der ursprünglichen Bedeutung: Einrichtung für Reisende mit Verpflegung und Unterkunft samt Möglichkeit, die Pferde zu wechseln
gästgivaregård en -ar, gästgiveri et -er
Gästgiveri var en inrättning för resande på vägarna där förtäring och inkvartering skulle bjudas samt möjligheter till att byta häst för skjutsar. Detta var reglerat i Gästgiveristadgan, men avskaffades 1933. I dag används ordet om äldre krogar och hotellinrättningar i samhällen och byar.
geschSubstantiv
glatt
Bsp.: Es ist glatt auf den Straßen
hal
Ex.: Det är halt på vägarna
Adjektiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 19.11.2019 22:45:31
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon