Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch vågar

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Dekl. Weg -e m Dekl. väg u Substantiv
zwei schmale Wege två smala vägar
Ich trau mich nicht Jag vågar inte
befahrbar
über Strassen
farbar
om vägar
Verb
getrennte Wege gehen skilda vägarRedewendung
Ausweichstelle f
auf schmalen Wegen
mötesplats u
på smala vägar
VerkSubstantiv
sich trauen, wagen våga, vågar, vågade, vågat
Dekl. Waage -n f
Messinstrument
Dekl. våg -en -ar
redskap för vägning
technSubstantiv
alle Wege führen nach Rom alla vägar bär till RomRedewendung
in jemandes Namen m
in Bezug auf Vollmacht
i ngns räkning
på ngns vägar (fullmakt)
rechtSubstantiv
jemanden einschüchtern
schüchterte ein
skrämma ngn
skrämde

så att personen inte vågar säga/göra ngt
Verb
Verkehrszeichen n -
Verkehrszeichen (kurz VZ) sind an der Straße in Form von Schildern aufgestellte oder auf der Fahrbahn markierte Symbole, Schriften oder Linien, die zur Beeinflussung oder Regelung des Straßenverkehrs dienen.
trafikmärke, vägmärke n
Vägmärken eller trafikmärken (trafikskyltar) används vid vägar för information om trafikförhållanden.
Substantiv
Laserpistole f
transportabeles Gerät zur Geschwindigkeitsüberwachung anhand schnell aufeinander folgender optischer Abstandsmessungen
laserpistol u
mätinstrument till kontroll av hastighetsbegränsningen på vägar. Laserpistolen kommer till användning när polisen gör mobila hastighetskontroller vid exempelvis skolor och daghem.
techn, VerkSubstantiv
Schneeräumung f
mechanische Beseitigung von Schnee auf Verkehrsflächen
snöröjning -en
Snöröjning på gator och vägar utförs vanligen med lastbil, hjullastare, traktor och ibland även med bil eller fyrhjuling (typ Polaris). (Vanligare i USA) försedda med antingen snöplog eller snöslunga. Snöröjning på gång- och cykelvägar.
Substantiv
Stadtplanung f
Die Stadtplanung beschäftigt sich mit der Entwicklung einer Stadt sowie mit ihren räumlichen und sozialen Strukturen. Darauf aufbauend erarbeitet sie Planungskonzepte, im Idealfall unter Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange mit dem Ziel der Konfliktminimierung. Sie ordnet sowohl die öffentliche als auch die private Bautätigkeit und lenkt die raumbezogene Infrastruktur­entwicklung. Stadtplanung steuert dabei im Rahmen der Bauleitplanung im Wesentlichen die Bodennutzung im Gemeindegebiet.
stadsplanering u
Stadsplanering, även benämnd stadsbyggnad eller stadsreglering, är verksamheten att ordna och forma helheten av byggnader, gator och torg i tätbebyggelse. Stadsplanering i sin ursprungliga form avsåg att fastställa gränslinjer mellan byggnadskvarter och angränsande gator och vägar i ett tätt bebyggt område (till exempel i städer) för att långsiktig ordna bebyggelsen.
Substantiv
Krähenfuß m
Ein Krähenfuß, auch Wurfeisen oder Fußangel genannt, ist eine Defensivwaffe, die meist aus vier spitzen, eisernen Stiften besteht, die tetraedrisch miteinander verbunden sind. Aufgrund dieser Anordnung zeigt bei ebenem Untergrund immer eine der Spitzen senkrecht nach oben, wobei der Krähenfuß sicher auf den übrigen drei Spitzen zu liegen kommt. Die Waffe hat ihren Namen vermutlich aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit Vogel- oder eben Krähenfüßen erhalten.
fotangel u
En fotangel är ett hinder och ett tidigt exempel på antipersonella vapen avsett att strös ut på mark eller vägar för att hindra människor, hästar eller fordon från att ta sig förbi. Fotanglar har fyra spetsar, var och en vanligen 5-6 cm lång. En fotangel är formad så att oavsett hur de är placerade på en plan yta kommer en av spetsarna alltid att vara riktad uppåt.
Substantiv
unerforschlich
Gottes Wege sind unerforschlich
outrannsaklig
Guds vägar är outrannsakliga
Adjektiv
vernachlässigt, heruntergekommen
in Bezug auf Gebäude oder Verkehrswege
eftersatt
om byggnader eller vägar
Adjektiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 19.10.2021 5:37:54
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken