Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch vägen

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
den Weg finden
fandhat gefunden
hitta vägen
hittade
Verb
im Wege stehen stå i vägen
der Weg ist schmal vägen är smal
der Weg wird schmal vägen blir smal
Waage Astrologie f Vågen astrologiSubstantiv
Dekl. Weg -e m Dekl. väg u Substantiv
jemandem den Weg bahnen/ebnen
bahnte/ebnete

bildlich
jämna vägen för ngn
jämnade
Verb
den Weg bereiten für + Akk.
bereitete
bereda vägen för ngt
beredde
Verb
Wohin führt dieser Weg Vart går den vägen
Wo bist du hin? / Wo warst du? Vart tog du vägen?
etwas in der Art något i den vägen
Ist das der Weg nach... Är det här vägen till...
Den ganzen Weg hinunter nach Malmö hela vägen ner till Malmö
Hast du gestern heimgefunden? Hittade du vägen hem igår?
die Welle machen (La Ola) göra vågensportVerb
den Weg bahnen für
bahnte
bana -r väg för; seltener: bana vägen för
banade
figVerb
die neue Straße für den Verkehr freigeben öppna den nya vägen för trafikVerb
schwenken
schwenkte

Bsp.: Der Weg schwenkt nach rechts
svänga
svängde

Ex.: Vägen svänger till höger
Verb
sich jemandem in den Weg stellen ställa sig i vägen för ngnVerb
spornstreichs i sporrsträck, raka vägen, direkt, omedelbartAdverb
im Weg stehen
standhat gestanden
stå i vägen, står stod ståttVerb
jemanden vom Weg abdrängen
drängte ab
preja ngn av vägen
prejadeprejat

prejar (Präs.) nedpreja
VerkVerb
geradewegs raka vägenAdjektiv
auf dem Heimweg / Nachhauseweg sein vara hemväg / hemvägen / väg hem / vägen hem
Windungen pl, bildlich: Umschweife pl
Bsp.: der Weg macht zahlreiche Windungen
Dekl. kringelikrokar, kringelkrokar pl
Ex.: vägen går i ~
Substantiv
die Straße biegt scharf nach links ab vägen gör en tvär sväng till vänster
Dekl. Welle f
Wasser
Dekl. våg -en -or u
bölja
Substantiv
die Straße ist nur für Anwohner zugelassen Vägen får trafikeras endast av i området bosattaVerk
vom Weg abkommen
kam abist abgekommen

z.B. bei Glatteis
åka av vägen
åkte avhar åkt av

t.ex. pga. halka
Verb
das Auto anschieben
schob an
skjuta bilen
sköt

t.ex. vid motorstopp när bilen står i vägen
Verb
Dekl. Waage -n f
Messinstrument
Dekl. våg -en -ar
redskap för vägning
technSubstantiv
scheinen + Dativ, vorkommen + Dativ
schien / kam vor

Es schien/kam mir vor, als ob... - Der Weg kam ihr lang vor - Es erschien mir passend/angemessen
synas (tyckas)
Det syntes mig som om... - Vägen syntes henne lång - Det syntes mig vara lämpligt
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 08.12.2021 14:00:56
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken