Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch vägar - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
zwei schmale Wege två smala vägar
befahrbar
über Strassen
farbar
om vägar
Verb
getrennte Wege gehen skilda vägarRedewendung
Deklinieren Weg -e m Deklinieren väg u Substantiv
Ausweichstelle f
auf schmalen Wegen
mötesplats u
på smala vägar
VerkSubstantiv
alle Wege führen nach Rom alla vägar bär till RomRedewendung
in jemandes Namen m
in Bezug auf Vollmacht
i ngns räkning
på ngns vägar (fullmakt)
rechtSubstantiv
Ich trau mich nicht Jag vågar inte
sich trauen, wagen våga, vågar, vågade, vågat
Deklinieren Waage -n f
Messinstrument
Deklinieren våg -en -ar
redskap för vägning
technSubstantiv
Verkehrszeichen n -
Verkehrszeichen (kurz VZ) sind an der Straße in Form von Schildern aufgestellte oder auf der Fahrbahn markierte Symbole, Schriften oder Linien, die zur Beeinflussung oder Regelung des Straßenverkehrs dienen.
trafikmärke, vägmärke n
Vägmärken eller trafikmärken (trafikskyltar) används vid vägar för information om trafikförhållanden.
Substantiv
Laserpistole f
transportabeles Gerät zur Geschwindigkeitsüberwachung anhand schnell aufeinander folgender optischer Abstandsmessungen
laserpistol u
mätinstrument till kontroll av hastighetsbegränsningen på vägar. Laserpistolen kommer till användning när polisen gör mobila hastighetskontroller vid exempelvis skolor och daghem.
techn, VerkSubstantiv
jemanden einschüchtern
schüchterte ein
skrämma ngn
skrämde

så att personen inte vågar säga/göra ngt
Verb
Schneeräumung f
mechanische Beseitigung von Schnee auf Verkehrsflächen
snöröjning -en
Snöröjning på gator och vägar utförs vanligen med lastbil, hjullastare, traktor och ibland även med bil eller fyrhjuling (typ Polaris). (Vanligare i USA) försedda med antingen snöplog eller snöslunga. Snöröjning på gång- och cykelvägar.
Substantiv
Krähenfuß m
Ein Krähenfuß, auch Wurfeisen oder Fußangel genannt, ist eine Defensivwaffe, die meist aus vier spitzen, eisernen Stiften besteht, die tetraedrisch miteinander verbunden sind. Aufgrund dieser Anordnung zeigt bei ebenem Untergrund immer eine der Spitzen senkrecht nach oben, wobei der Krähenfuß sicher auf den übrigen drei Spitzen zu liegen kommt. Die Waffe hat ihren Namen vermutlich aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit Vogel- oder eben Krähenfüßen erhalten.
fotangel u
En fotangel är ett hinder och ett tidigt exempel på antipersonella vapen avsett att strös ut på mark eller vägar för att hindra människor, hästar eller fordon från att ta sig förbi. Fotanglar har fyra spetsar, var och en vanligen 5-6 cm lång. En fotangel är formad så att oavsett hur de är placerade på en plan yta kommer en av spetsarna alltid att vara riktad uppåt.
Substantiv
unerforschlich
Gottes Wege sind unerforschlich
outrannsaklig
Guds vägar är outrannsakliga
Adjektiv
vernachlässigt, heruntergekommen
in Bezug auf Gebäude oder Verkehrswege
eftersatt
om byggnader eller vägar
Adjektiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 26.02.2020 12:20:55
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon