Pauker Logo

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
schätzen uppskattaVerb
einschätzen
einen Wert ~
värdera; uppskattaVerb
schätzen (einen Wert ~), veranschlagen, veranlagen uppskatta, taxera, värderaVerb
Gefallen finden an + Dativ, mögen uppskatta
tycka om
Verb
schätzen, würdigen uppskatta -r -de -t
beurteilen, schätzen bedöma -de -t
uppskatta
Verb
mögen gillar, gilla
tycka om, uppskatta
Verb
zu würdigen wissen uppskatta, sätta värde ngtVerb
mögen
mochtehat gemocht
gilla, -r
tycka om, uppskatta
Verb
Handmessgerät n zur Atemalkoholgehaltsbestimmung alkoholmätare, alkomätare, alkometer u
Alkoholmätare, alkometer eller alkomätare är en apparat för att uppskatta mängden alkohol i en persons blod genom ett utandningsprov. Alkoholmätaren används främst av polisen i utandningskontroller för att undersöka om förare är nyktra, men används även av bland annat Tullen, sjöpolis, yrkesförare och privatpersoner.
technSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 23.04.2018 2:15:19
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon