Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch tillgångar - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Geldmittel n, pl ekonomiska tillgångar, penningmedel plfinanSubstantiv
jemandes Vermögen einfrieren
fror einhat eingefroren
frysa ngns tillgångar
frystehar fryst
finan, politVerb
über seine Verhältnisse leben leva över sina tillgångarfinanVerb
Aktiva (Pl. ) (in einer Bilanz) tillgångar (Pl. ) (i balansräkningen) (ekonom. )wirtsSubstantiv
Masse f 1 massa, mängd 2 tillgångar;Substantiv
weit über seine Verhältnisse leben
lebte
leva långt över sina tillgångar
levde
finanVerb
immaterieller Vermögensgegenstand m
Ein nicht-physischer Vermögenswert im Eigentum eines Unternehmens, der in der Unternehmensbilanz erfasst werden kann. In der Regel dienen immaterielle Werte langfristig dem Geschäftsbetrieb und sind damit dem Anlagevermögen zuzurechnen.
immateriell tillgång u
förmögenhetsrättsliga tillgångar som inte är fysiska saker, som till exempel patent, licensrättigheter och goodwill.
wirtsSubstantiv
Abschreibung f avskrivning u
Avskrivning är en redovisningsterm som syftar till att i bokföringen redovisa kostnaden för anläggningstillgångars värdeminskning och att därmed uppta organisationens tillgångar till sitt verkliga värde/bokfört värde.
finan, wirtsSubstantiv
Investitionsentscheidung f investeringsbeslut n
Investeringsbeslutet är ett av de viktigaste beslutsområdena inom finans. Ordet ”investering” sammankopplas ofta automatiskt med stora inköp av maskiner, byggnader, fordon och så vidare. Med andra ord sammankopplas ofta ordet med tillgångar som i slutet återfinns i företagets balansräkning. Det finns dock andra sätt att investera på.
finan, wirtsSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 19.06.2018 1:18:43
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon