Pauker Logo

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
zurück tillbaka
seit
Bsp.: seit 10 Jahren
sedan (...tillbaka)Präposition
zurückgeben, herausgeben
gab zurück / heraus
ge tillbaka
gav tillbaka
Verb
zurückkommen
kam zurück
komma tillbaka
kom tillbaka
Verb
zurückschlagen
schlug zurückhat zurückgeschlagen
slå tillbaka
slog tillbaka
Verb
gleich wieder da strax tillbaka
nachstehen, zurückstehen
stand nach/zurück
stå tillbaka
stod tillbaka
Verb
zurückdrängen + AO, zurückdringen (intransitiv)
drängte/drang zurück
tränga tillbaka
trängde
Verb
zurückgehen, umkehren
ging zurück / kehrte umist zurückgegangen/umgekehrt
tillbaka
gick tillbaka
Verb
zurücksehen
sah zurück
se tillbaka
såg tillbaka
Verb
zurückbringen
brachte zurückhat zurückgebracht
lämna tillbaka
lämnade tillbaka
Verb
willkommen zurück Välkommen tillbaka
sich zurückziehen
zog sich zurückhat sich zurückgezogen
dra sig tillbakaVerb
zurücktreiben
trieb zurück
tillbakamota, tvinga tillbakaVerb
widerrufen
widerrrief
ogiltigförklara
ogiltigförklarade

ta tillbaka
Verb
wiederkommen komma tillbaka (kommer)Verb
sich zurücklehnen
lehnte sich zurück

z.B. im Stuhl
luta sig tillbaka
lutade
Verb
hin und zurück fram och tillbaka
zurückholen hämta tillbaka (igen)Verb
zurückführen
führte zurück
återföra, föra tillbaka
återförde
Verb
bitte, schreib zurück snälla, skriv tillbaka
zurückgehen (ist zurückgegangen)
ging zurück
tillbaka (har gått tillbaka)
gick tillbaka
Verb
zurückgeben, wiedergeben
gab zurück/wieder
återge, ge tillbaka
(åter)gav
Verb
zurückweichen
wich zurückist zurückgewichen
rygga tillbaka, vika undanVerb
seit einem Jahr sedan ett år tillbaka
spulen (Film) (vorwärts/rückwärts)
spulte
spola film (fram/tillbaka)
spolade
filmVerb
im Frühling zurückkommen komma tillbaka våren
ein Rückschritt m -e ett steg tillbaka (bildligt)
er nimmt das Versprechen zurück han tar tillbaka löftet
jemandem nachstehen stå tillbaka för ngn
Danke und auf Wiedersehen! Tack och välkommen tillbaka!
einen Kauf rückgängig machen låta ett köp tillbakafinan, wirts
Dann gib ihn wieder her ge den/det tillbaka
seit vielen Jahren i många år, sedan många år tillbaka
einen (Bestell)auftrag m stornieren
stornierte
låta en order tillbaka
lät
wirtsVerb
zurückstellen
stellte zurück

die Uhr um eine Stunde ~
ställa tillbaka
ställde tillbaka

~ klockan en timme
Verb
jemandem wieder ausladen
lud aushat ausgeladen

nachdem man die Person z.B. zu einem Fest eingeladen hatte
ta tillbaka inbjudan til ngnVerb
zurückschieben
schob zurück
skjuta tillbaka
sköt tillbaka

ej om skott!
Verb
zurückziehen
zog zurückhat zurückgezogen

auch in Bezug auf Truppen
dra tillbaka
drog tillbaka

även om trupper
Verb
widerrufen
hat widerrufen

einen Beschluss ~
återkalla
~ ett beslut (ta tillbaka beslutet)
Verb
seit über einem Jahr sedan över ett år tillbaka, i över ett år
zurückgeben lämna, -r, -de, -t, tillbaka (åten)Verb
Danke, und hier sind ... Kronen zurück Tack och här är ... kronor tillbaka
zurückfordern
hat zurückgefordert
återkräva, -kräver -krävde -krävt, fordra tillbaka, kräva tillbakaVerb
etwas ist auf etwas zurückzuführen något kan ledas tillbaka (härledas) till något; något beror något
Rechthaberei f rättshaveri n
Rättshaverist för att beskriva en person är belagt från 1948, men faller tillbaka på rättshaveri som är belagt i svenskan från 1852. Det senare är ett inlån från tyskans Rechthaberei med betydelsen "att mena sig ha rätt".
Substantiv
Eigentumsvorbehalt m
Der Eigentumsvorbehalt ist die Übergabe einer beweglichen Sache unter einer aufschiebenden Bedingung (in Deutschland nach § 449 Abs. 1 und § 929, § 158 Abs. 1 BGB). Der Eigentumsvorbehalt prophezeit einen zukünftigen Eigentumserwerb des Vorbehaltskäufers an einer beweglichen Sache, auf den der Vorbehaltskäufer einen obligatorischen Anspruch hat. Der Eigentumsvorbehalt dient der Sicherung der kaufrechtlichen Ansprüche auf Übereignung der Kaufsache und Berichtigung der Kaufpreisverbindlichkeit (Sicherungstreuhand).
återtagandeförbehåll n
Återtagandeförbehåll innebär att en säljare har förbehåll att under vissa förutsättningar kunna ta tillbaka en vara om köparen inte fullgjort betalningen av varan i tid. Säljaren har på det viset en bättre säkerhet för sin betalning.
rechtSubstantiv
lymphatisches System, Lymphsystem n
Das lymphatische System oder Lymphsystem ist ein Teil des Abwehrsystems (Immunsystems) der Wirbeltiere gegen Krankheitserreger, Fremdpartikel und krankhaft veränderte Körperbestandteile (z. B. Tumorzellen). Es gliedert sich in die lymphatischen Organe und das Lymphgefäßsystem.
lymfatiska systemet, lymfsystemet n
Det lymfatiska systemet eller lymfsystemet är ett system hos människan och andra däggdjur, bestående av lymfan, lymfkärlen och ett flertal organ. Det lymfatiska systemets funktion är dels dränering av vävnaderna, så att vätska som läcker ut ur blodkärlen leds tillbaka till blodet, dels har den uppgifter i kroppens immunförsvar.
anatoSubstantiv
Einlagensicherung f
Einlagensicherung (seltener Guthabensicherung) ist die Bezeichnung für die gesetzlichen und freiwilligen Maßnahmen zum Schutz der Einlagen (Bankguthaben) von Kunden bei Kreditinstituten im Falle der Insolvenz.
insättningsgaranti u
Insättningsgaranti är en garanti för de pengar som personer sätter in på konton i banker och andra finansinstitut. Garantin innebär att den som satt in pengarna skall kunna få tillbaka dem även om banken går i konkurs. En insättningsgaranti har normalt begränsningar i hur stort belopp och vilka typer av konton som skyddas.
finanSubstantiv
Beinwärmer m, Stulpe f
Moderne Beinwärmer werden, zusammen mit Pulswärmern, zuerst beim Aufwärmtraining im Ballett verwendet, um die Muskeln und Gelenke warm zu halten und Krämpfen und anderen Muskelzerrungen bei der darauf folgenden Dehngymnastik vorzubeugen. Meist reichen die lockeren Stulpen vom Fußgelenk bis kurz unter das Knie, zuweilen werden sie aber auch bis über das Knie hochgezogen.
benvärmare u
stickat, cylindriskt plagg, ungefär som en socka, fast utan fot. Det bärs vanligtvis lite bylsigt på benens nedre del. Dansare brukar ha benvärmare för att hålla sig varma och därigenom förhindra skador. Som modeplagg är benvärmare förknippade med 1980-talet, men har kommit tillbaka under de senaste åren.
Substantiv
Boudoir n
Ein Boudoir bezeichnete ursprünglich einen kleinen, in der Regel elegant eingerichteten Raum, in den sich die Dame des Hauses zurückziehen konnte. Später wurde der Begriff eine allgemeine Bezeichnung für das Ankleidezimmer. Heute ist er noch immer gebräuchlich.
budoar u
En boudoir eller budoar (franska boudoir, litet damrum; av bouder, att vara sur, ”tjura”) är egentligen en vrå eller litet rum, dit en person drar sig tillbaka när han/hon är vid dåligt lynne, men används vanligen som beteckning för ett elegant rum, en enskild liten salong eller kabinett, där damer fullbordar sin klädsel eller tar emot sina närmare bekanta.
Substantiv
Losanleihe, Prämienanleihe f
Die Losanleihe (auch Lotterieanleihe oder Prämienanleihe) ist eine meist niedriger als marktüblich verzinste Anleihe, die erst bei Auslosung fällig wird und bei der zum Ausgleich für die zuvor entgangenen Zinsen außerdem eine einmalige Prämie gezahlt wird.
premieobligation u
Premieobligation är en typ av statsobligation där räntan samlas i en pott och lottas ut bland innehavarna. Före 1990 års skattereform var premieobligationer ett fördelaktigt sparsätt för privatpersoner eftersom beskattningen på utdelade vinster var låg. Vinster från utlottningen är idag skattefria men eftersom beskattningen av andra kapitalvinster numera är lägre än före skattereformen, samtidigt som den ränta som lottas är lägre än på andra sparformer (till exempel 2 % för 2006) är premieobligationer idag mindre attraktiva. De bör ses som lottsedlar där man är garanterad att få insatsen tillbaka och kostnaden för lotten blir därmed inflationens urholkning av insatsen under löptiden.
finanSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 24.04.2018 14:48:57
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon