Pauker Logo

Schwedisch Deutsch summa - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Gesamtsumme f sammanlagd summa, totalsumma ufinanSubstantiv
Summe f summa -n -ormathSubstantiv
Scherflein n -, kleine Gabe f -n skärv, en; -ar
liten summa, bidrag
Substantiv
Kaution f garanti(-summa), säkerhet u
Måste i Tyskland ofta erläggas av hyresgästen när den får ett hyresavtal; beloppet motsvarar ofta 2-3 månadskallhyror och återbetalas av hyresvärden när avtalet löper ut
finanSubstantiv
Zwangsgeld n
Mittel zur zwangsweisen gerichtlichen oder behördlichen Durchsetzung von Verhaltenspflichten, die der Verpflichtete selbst erfüllen kann. Das Zwangsgeld dient dazu, den Adressaten durch Beugung seines Willens zu einem bestimmten Verhalten zu zwingen.
vite n
penningbelopp som en domstol eller annan myndighet kan ålägga en part att betala för att ha underlåtit att följa myndighetens beslut. Vitet är ett påtryckningsmedel för att få en fysisk eller juridisk person att följa ett visst beslut. När ett vite skall användas, anges i beslutet en viss tid för personen att vidta en åtgärd, och den summa som skall betalas i vite om beslutet inte följs. Ett sådant beslut kallas vitesföreläggande.
finan, rechtSubstantiv
niedlich, hübsch
Bsp.: eine hübsche Summe Geld
nätt
Ex.: en nätt summa (pengar)
Adjektiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 27.05.2018 5:10:47
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon