Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch sniffade runt

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
herumschnüffeln (auch bildlich)
schnüffelte herum
sniffa runt
sniffade runt
Verb
rund herum runt
rund runt
um ... herum runt
um runt
ringsherum runt
wirbeln, kreiseln, sich (im Kreis) drehen, rotieren
wirbelte/kreiselte/drehte/rotierte
snurra runt
snurrade
Verb
herumwirbeln virvla runtVerb
sich überschlagen, auf den Bummel gehen ugs slå runt
rund um die Uhr dygnet runt
das ganze Jahr, ganzjährig året runt
rund um die Welt jorden runt
ringsherum runt omkring
um die Ecke runt hörnet
geht herum runt
herumgehen runtVerb
sich drehen
drehte
svänga runt
svängde

rotera
Verb
rund rund runt runda
um den Mittsommerbaum tanzen dansa runt midsommarstången
um den See Fahrrad fahren cykla runt sjön
Tanz m um den Mittsommerbaum dans en runt midsommarstången
um den Tisch herum runt omkring bordet
sich herumtreiben, umherstreichen
trieb sich umher / strich umherhat sich umhergetrieben / ist umhergestr
flacka runt
flackadehar flackat
Verb
rundherum runtom[kring], runt omkring
herumlungern, gammeln stå och hänga, hänga runt
einen Rettungsring um den Bauch haben ha bilringar runt magenRedewendung
leicht versprochen, schnell gebrochen! lova runt och hålla tunt
sich herumtreiben
trieb sich herumhat sich herumgetrieben
driva omkring, driva runt
drev omkring/runt

om personer
Verb
mir dreht sich alles det går runt för mig
die Hände zu einem Schalltrichter formen und rufen kupa händerna runt munnen och ropaVerb
mir dreht sich alles, mir wirbelt der Kopf det snurrar runt i huvudet migRedewendung
Stadion n Stadien pl, stadion et, stadier pl
idrottsplats med åskådarplatser runt om
sportSubstantiv
um (= um das) [runt] omkring, kring; omkring, ungefär, vid; om; för; efter
gewundene Torsionsfeder f, ugs: Sprungfeder f torsionsfjäder u
utgörs av en metallstav som vrids runt sin egen längdaxel
Substantiv
Halstuch n -tücher pl
etwas größeren Maßes
Dekl. sjal en -ar
större tygstycke att bära runt axlarna (och eventuellt över huvudet)
Substantiv
Sabbatical n -s, Auszeit f (im Berufsleben) sabbatsår -et (en tid där man inte jobbar och kanske reser jorden runt)Substantiv
Open Ship
Als Open Ship (deutsch: „Geöffnetes Schiff“) bezeichnet man eine öffentliche Schiffsbesichtigung, bei der die Besucher auch an Bord gehen dürfen.
öppet skepp
Tillfälle för allmänheten att besöka och vandra runt på ett fartyg i hamn
navigSubstantiv
Schalldruck m
Als Schalldruck werden die Druckschwankungen eines kompressiblen Schallübertragungsmediums (üblicherweise Luft) bezeichnet, die bei der Ausbreitung von Schall auftreten. Diese Druckschwankungen werden vom Trommelfell als Sensor in Bewegungen zur Hörempfindung umgesetzt.
ljudtryck n
Med ljudtryck menas de små variationerna runt det statiska lufttrycket som vi uppfattar som ljud och ger upphov till hörselförnimmelse.
physSubstantiv
Flansch -e m
Die Verwendung von Flanschen ist eine Methode, Rohrabschnitte (auch Luftkanäle) dicht, aber lösbar miteinander zu verbinden. Entscheidend für die Dichtheit ist der Anpressdruck der kreisringförmigen Dichtflächen auf die dazwischen liegende Dichtung. Dieser wird meist mit Schrauben aufgebracht, die durch Bohrungen in den Flanschblättern gesteckt sind.
fläns u
Fläns är en tunn, utstickande skiva, som löper längs eller runt ett föremål, oftast är flänsen av samma material som föremålet.
Substantiv
Ecke f -n hörn -et
Mit "hörn" ist eine Ecke gemeint, um die man herumgehen kann, z.B. "runt hörnet" = um die Ecke" - im Gegensats zu "hörna" = (Zimmer-)Ecke, in die man etwas stellen kann
Substantiv
Querruder n
Querruder (englisch aileron) sorgen bei fast allen 3-Achs-gesteuerten Flugzeugen für die Flugsteuerung um die Längsachse.
skevroder n
Ett skevroder är en del av vingen på ett flygplan, en yta längst ut som kan vinklas uppåt och nedåt, som används för att styra hur planet rör sig (roterar) runt sin längdaxel.
technSubstantiv
elektronische Fußfessel f -n
Die elektronische Fußfessel (fachlich elektronische Aufsicht) ist ein Gerät zur Aufenthaltsüberwachung einer Person, das an einem ihrer beiden Fußgelenke angebracht wird.
intensivövervakning en, elektronisk fotboja -en -or
Intensivövervakning (IÖV), eller elektronisk fotboja, är ett alternativ till fängelse som innebär verkställighet i hemmet istället för på anstalt. Den dömde övervakas med hjälp av en sändare (fotboja) som sätts runt fotleden.
recht
Helm m -
Der Custodian helmet (engl. etwa: „Aufseher-Helm“) ist die typische Kopfbedeckung der britischen Polizei. Der Custodian helmet ist der korrekte Name für die typischen Helme der britischen Polizisten. Er wird vor allem bei Fußstreifen und dann nur von Männern bis zum Rang des Sergeants getragen.
kask u
En kask är en hög hjälm som ofta bärs av poliser eller soldater på olika håll runt om i världen, till exempel av poliser i Storbritannien. I vissa fall pryds kasken av en så kallad panasch vilket är en upprättstående fjädervippa.
Substantiv
Selbstbinder, Mähbinder m
Ein Mähbinder (oder Bindemäher beziehungsweise umgangssprachlich Binder) ist ein Landmaschine zur Ernte von Getreide. Entwickelt wurde der Mähbinder 1872 durch den US-Amerikaner Charles Withington. Er war vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg bis Ende der 1960er Jahre in Deutschland verbreitet und wurde dann durch den Mähdrescher verdrängt. Der Mähbinder übernimmt – wie der Name schon sagt – das Mähen des Getreides sowie das Bündeln und Binden der Getreidehalme zu Garben. Die gebundenen Garben legt der Mähbinder auf dem Feld ab.
självbindare
Självbindare är en maskin som uppfanns 1875. Den har en knivbalk som skär av säden, en haspel lägger ner säden på en matta som sedan för den till en knytare som sätter ett snöre runt det så det blir en kärve. Kärven kastas ut från maskinen och samlas upp för torkning och sedermera tröskning.
landw, technSubstantiv
Kronleuchter m
Ein Kronleuchter (auch Lüster, in Österreich Luster) ist ein Beleuchtungselement, das zumeist von der Decke hängt und durch die Verwendung von mehreren Lichtquellen und – häufig – Elementen zur Lichtbrechung (meist aus Metall, Edelstein, Glas oder Kunststoff) ein Lichterspiel produziert. Kronleuchter werden oft in hervorgehobenen Sälen, aber auch in Privathaushalten zu Repräsentationszwecken verwendet. Ursprünglich für eine Bestückung mit Kerzen gedacht, werden infolge der technischen Entwicklung des 19. und 20. Jahrhunderts auch mit Gas oder elektrischem Strom betriebene Kronleuchter hergestellt.
ljuskrona, -n takkrona, -n u
En ljuskrona är en större, vackert utarbetad takkrona för belysning. De äldsta ljuskronorna förekommer i kyrkorna, och från medeltiden härstammar takkronor som efterbildar det himmelska Jerusalems murar och torn i en krans, som löper runt. Hildesheims domkyrka äger en sådan av brons, liksom Aachens domkyrka. Vissa ljuskronor har utklippta löv och liknade i järnplåt för att reflektera ljuset.
Substantiv
Kettenzug m
Ein Kettenzug ist ein Hebezeug, bei dem als Tragmittel Rundstahlketten eingesetzt werden. Er dient zum Heben und Senken frei beweglicher Lasten.
kedjeblock -et n
I kedjeblock är mekanismen ett par kugghjul som ger utväxling av handkraften. Ett kedjeblock består av en inkapslad kuggmekanism (med plåtkåpor) och två kedjor. Den ena kedjan är ihopsvetsad och dras alltså runt varv efter varv, den andra kedjan - lyftkedjan - löper då i sakta mak längs kuggmekanismen. Lyftkedjan har typiskt en krok i änden. Kedjeblocket självt hängs med en annan krok.
technSubstantiv
Stippe f, Stippigkeit
Mangelerscheinung bei Äpfeln; auf der Schale sind kleine, eingesunkene, meist nur stecknadelgroße, braune Flecken zu sehen. Diese Flecken sind nicht nur auf der Schale vorhanden, sondern auch im darunterliegenden Fruchtfleisch. An diesen Stellen ist das Fruchtfleisch ebenfalls braun und etwas korkig und schmeckt leicht bitter. Die Symptome der Stippe treten bisweilen erst einige Zeit nach der Ernte auf bzw. verstärken sich bei Lagerung und werden daher oft spät, meist erst dann, wenn die Äpfel zum Verzehr aus dem Lager geholt werden, entdeckt.
pricksjuka u
På den mogna frukten ser man mörka, något insjunkna fläckar. Alldeles under skalet är vävnaden nekrotiserad. Skadan går sällan så djupt in i äpplet, ofta inte mer än 6-8 mm, vilket gör att man kan skilja pricksjuka från borbrist. Efterhand sjunker skalet in något över de ytliga fläckarna. Största antalet fläckar brukar sitta runt flugan på äpplet. Vid starka angrepp kan äpplena få en bitter smak.
bioloSubstantiv
Tretroller m
Ein Tretroller oder Trittroller bzw. (vor allem in der Schweiz) Trottinett oder (im süddeutschen Raum) Radelrutsch (auch in der Bauweise des Wipprollers) ist ein muskelkraftbetriebenes, zweirädriges Kleinfahrzeug mit einem bodennahen Trittbrett, auf dem sich eine Person stehend fortbewegen kann. Er wird durch Abstoßen mit einem Bein (beim Wipproller durch gewichtsverlagernde Wippbewegungen über einen mechanischen Antrieb) angetrieben und kann aus Holz, Carbon (kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff) oder Metall (Aluminium, Stahl) gebaut sein.
sparkcykel u
Sparkcykel (även kallat kickbike) är ett fordon som består av hjul (i regel två), en platta att stå på, samt styre. Sparkcyklar har ofta använts för att snabbare ta sig fram i stora byggnader, till exempel i industribyggnader eller på sjukhus. Varianten med små hjul blev runt 1985 populär bland ungdomar på stranden med flera ställen i USA. Från 1995, när det nu vanliga utförandet kom, blev sparkcykeln än populärare i både USA och i övriga delar av världen. I Sverige spreds användandet av denna typ av fordon kring millennieskiftet 1999-2000, när det marknadsfördes under namnet kickboard eller kickbike och blev populärt bland ungdomar i tätortsmiljö.
Substantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 26.10.2021 11:59:05
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken