Pauker Logo

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
schlagen slå (slår)Verb
wählen
eine Telefonnummer ~
slår
slå

~ ett telefonnummer
Verb
es fällt mir auf, es fällt mir ein det slår mig
wählen (Telefonnummer) slår
slå

~ ett telefonnummer
Verb
Kleidung f klädsel-n, -slarSubstantiv
um etwas feilschen, um etwas handeln
fleischte/handelte
köpslå om ngt, -slår
köpslogköpslagit
Verb
schlagen slå slår slog slagitVerb
schlagen (schlägt, schlug, hat geschlagen) slå (slår slog slagit)
schlagen, er schlägt, schlug, hat geschlagen slå slår slog slagit
ich wette, dass jag slår vad om att
einpacken slå in, slår in, slog in, slagit inVerb
Ampel schaltet um auf Rot trafikljuset slår om till röd
zusammenlegen slå slår slog slogit ihopVerb
es ist ohrenbetäubend det slår lock för öronen
(Telefonnummer) wählen slå, slår, slog, slagit
~ ett telefonnummer
Verb
ein Traum wird wahr en dröm besannas, en dröm blir verklighet, en dröm slår inRedewendung
abschlagen, ablehnen, zurückweisen, verwerfen
einen Antrag ~
avslå -slår, -slog, -slagit
~ en ansökan, motion, proposition
Verb
Landeskennzahl f, ugs: Ländervorwahl, internationale Telefonvorwahl f
Folge von Ziffern, die ein Anrufer am Telefon wählt, um auf die logische Ebene eines anderen nationalen Telefonnetzes zu gelange
landsnummer n
Landsnummer är det nummer man slår efter utlandsprefixet vid telefonering till utlandet.
Substantiv
Reepschläger m
Reepschläger ist ein traditioneller Handwerksberuf in der Seilherstellung
repslagare u
Gammalt hantverksyrke; person som slår rep, linor eller trossar samt annat förtöjningsgods
geschSubstantiv
anmachen (ein Gerät einschalten)
machte an / schaltete ein
slå (slår, slog, slagit)
sätta igång elektriska apparater Partikelverb; Betonung liegt auf "på"
Verb
Kuckucksuhr f gökur n
Ett gökur är en typ av pendelur som skjuter ut en gökfigur genom en lucka då klockan slår jämna slag, och markerar timslagen genom att med små luftbälgar imitera gökens läte. Under gökuret i varsin kedja hänger två järntyngder utformade som kottar. Med hjälp av tyngdkraften driver den ena kedjan själva uret, och den andra kedjan göken. Göken, som föreställs bo i klockan, döljs av en liten trädörr som öppnas när klockan slår jämna slag. På höger sida av uret finns en liten trädörr som ger åtkomst till urverket. Baksidan på uret kan öppnas för att komma åt större delar av urverket. Gökuret är utformat som ett litet hus med lutande tak. Högst upp i nocken är oftast en stor gök placerad. Jaktmotiv med gevär och bytesdjur är också mycket vanligt förekommande. Många gökur kommer från Tyskland. Varifrån klockan härstammar står oftast på urtavlan, som ofta har romerska siffror.
Substantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 21.04.2018 13:58:39
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon