Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch skedde

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
einvernehmlich geschehen
geschahist geschehen
ske med samtycke
skeddehar skett
rechtVerb
geschehen, passieren
geschah / passiertegeschehen/passiert

Bsp.: Hier ist der Unfall/Überfall geschehen/passiert / die Bestellung ist nie geschehen/passiert
ske, skedde, skett
skeddeskett

Ex.: här skedde olyckan/överfallet / beställningen har aldrig skett
Verb
Rädern n
auch: Radebrechen (radebreken, mit dem rade stozen), ist eine heute nicht mehr praktizierte Form der Hinrichtung mittels eines großen Wagenrads
rådbråkning u
ett avrättningssätt där den dömde avlivades genom att lemmarna krossades. Oftast skedde detta med hjälp av ett hjul (rådbråka från tyska Rad, "hjul", och brechen, "bräcka", bryta) i vilket kroppen flätades in. Ursprungligen skall den avrättade ha placerats så medan han ännu var i livet och sedan kunnat få lida i flera dagars tid innan döden inträdde. Den dödes kropp, på hjulet, skall sedan ha ställts ut till allmänt beskådande.
geschSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 30.09.2022 15:33:00
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken