Pauker Logo

Schwedisch Deutsch sidan - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
beiseite åt sidanAdverb
auf Seite 10 sidan 10
Schlagen Sie Seite ... auf! Slå upp sidan ...!
andererseits å andra sidan
auf der anderen Seite andra sidan
auf der einen Seite f ena sidanSubstantiv
Seite f sida sidan sidorSubstantiv
halbseitig en sidanAdjektiv
Seitenansicht f vy en från sidan, profilSubstantiv
Seitenstechen n mjälthugg, håll (i sidan)Substantiv
beiseite legen
legte beiseite
lägga undan, lägga åt sidan
lade undan / åt sidan
Verb
einerseits ... andererseits å ena sidan ... å andra sidanRedewendung
jenseits andra sidan, bortom
jemanden zur Seite drängen
drängte
tränga ngn åt sidan
trängde
Verb
den Kopf auf die Seite legen (stehend)
legte
luta huvudet åt sidan
lutade
Verb
diesseits der Grenze den här sidan gränsen
einseitig gemustert mönstrad den ena sidanAdjektiv
sich zur Seite werfen
warfhat geworfen
kasta/slänga sig åt sidan
kastade/slängde
Verb
missgestimmt; mürrisch kinkig; vräsig; smågnällig; vaknad fel sidanAdjektiv
ablegen
legte ab

d.h. z.B. etwas aus der Hand legen
lägga ifrån sig (ned, undan, åt sidan)
lade
Verb
zu finden sein, stehen, sich befinden
war/stand/befand sichist gewesen/hat gestanden/hat sich befun

Bsp.: Adressen stehen auf S. 50 - die angeführte Stelle ist auf Seite 50 zu finden
återfinnas
återfannshar återfunnits

Ex.: Adresser återfinns på s. 50 - citatet återfinns på sidan 50
Verb
wiederum återigen: a) däremot, å andra sidan b) ånyo; i tur och ordningAdverb
entlang + Genitiv
Bsp.: Es gibt viele schöne Blumen entlang der Autobahn
längs
indikerar att något befinner sig vid sidan av något under en längre sträcka: Det finns många fina blommor längs motorvägen.
Präposition
Stromabnehmer m
Vorrichtung an Fahrzeugen zum Übertragen elektrischer Energie von einer fest montierten stromführenden Leitung zu den elektrischen Einrichtungen des Fahrzeugs
strömavtagare u
anordning på järnvägsfordon för att överföra el till fordonet från en kontaktledning över eller vid sidan av banan
technSubstantiv
entlang
Bsp.: Wir fuhren an der Küste entlang.
längs med
indikerar att något rör sig på, i eller vid sidan av något under en längre sträcka: Vi körde längs med kusten.
Präposition
Mittellinie f -n
Längsmarkierung im Straßenbau
mittlinje -en -r
Trafikanter får köra över på andra sidan om denna mittlinje men detta sker på egen risk då det oftast kan förekomma mötande trafik på vänster sida om denna mittlinje.
Substantiv
Darmbein n
Das Darmbein (lat. Os ilium) ist ein platter Knochen und einer der Knochen des Beckens.
tarmben n
Tarmben (latin: os ilium) är, i skelettet hos fyrfotadjur, ett parigt oregelbundet ben som hos människor utgör den laterala, övre delen av bäckenet (pelvis). Den benkant som man kan känna på sidan av kroppen strax nedanför midjan är överkanten av tarmbenet.
anatoSubstantiv
Holzschnitt m, Xylographie f
ein Hochdruckverfahren, bei dem ein reliefartiger hölzerner Druckstock verwendet wird, um Grafiken zu erzeugen; auch die so erzeugte einzelne Grafik wird Holzschnitt genannt
träsnitt n
Träsnitt är en grafisk teknik där bilden ritas på den plana sidan av ett träblock (vanligtvis päron- eller alträ), och det som skall förbli vitt skärs bort med ett håljärn eller en kniv (se Stickel); det som inte skurits bort blir färgat i det färdiga trycket.
Substantiv
Kreuzungsbahnhof m
Eine Zugkreuzung (in der Schweiz Zugskreuzung) ist das Ausweichen zweier Züge entgegengesetzter Fahrtrichtung auf eingleisigen Strecken in einem Bahnhof, sofern ein Ausweichgleis existiert.[1] Der abkürzende Fachausdruck Kreuzung wird im gesamten deutschen Sprachraum verwendet.
krysstation u
En krysstation är en driftplats (tidigare kallad station) på ett dubbelspår där man har fyra växlar som medger att man från bägge hållen kan byta mellan vänster- och högerspår. Krysstationer används dels för att vid banunderhåll köra enkelspår på ena sidan, dels för att låta snabbare tåg köra om på vänstersidan.
VerkSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 22.05.2018 10:21:16
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon