Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch satt - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
satt
d.h. nicht mehr hungrig
mättAdjektiv
Art f, Arten f, pl sätt -et
die Segel pl setzen
setzte
sätta segel
sattesatt
Verb
sehr satt jättemätt
sichere art,sichere weise säkra sätt
Art f, Weise f sätt -et -Substantiv
Art f, Weise f, Benehmen n, Manieren f/pl sätt, -et, -
Garnitur f sätt, -et, -Substantiv
Art f und Weise f sätt et och vis etSubstantiv
aber etwas plötzlich! sätt fart!
Zuvorkommenheit f förekommande sättSubstantiv
keinesfalls intet sättAdverb
in jeder Weise f, in jeder Hinsicht f alla sättSubstantiv
etwas satt haben vara utledsen någotRedewendung
setzen sätter satte sattVerb
in einer Art f ett sättSubstantiv
Art, Weise sätt sättet sätt sätten
in größter Spannung sein, wie auf heißen Kohlen sitzen
war/saß
sitta spänn
satt
Verb
aussäen
säte aushat ausgesät
ut
sådde uthar sått ut
Verb
Ich bin satt Jag är mätt
folgendermaßen följande sättAdjektiv
in der Hocke sitzen
saß
sitta huk
satt
Verb
Art, Weise f
auf eine Art/Weise
sätt n
på ett sätt
Substantiv
Kartoffeln legen
legtehat gelegt
sätta potatis
sattehar satt
landwVerb
sitzen
saßhat gesessen
sitta, sitter
satthar suttit
Verb
sich setzen
setzte sichhat sich gesetzt
sätta sig, sätter sig
sattesatt
Verb
auf verschiedene Art f und Weise f olika sättSubstantiv
ebenso, genauso, auf die gleiche Weise samma sätt
auf diese Weise f sättSubstantiv
benoten
benotete
betygsätta, -sätter, -satte, -sattVerb
sitzen (ohne Objekt) sitta sitter satt suttit
fortsetzen, fortfahren
setzte/fuhr fort
fortsätta, -er -satte, -sattVerb
setzen + Akk.
setzte
sätta, sätter, satte, sattVerb
möglichst gut bästa möjliga sätt
sich niederlassen, sich ansiedeln
ließ sich nieder / siedelte sich an
bosätta, -satte, -satt siggeogrVerb
etwas richtig satt haben ugs vara innerligt trött ngt (vard.)Verb
Weise, Art sätt (-et, –, -en)
gewissermaßen, in gewisser Weise f, in gewisser Hinsicht f sätt och visSubstantiv
umsetzen, setzt um, setzte um, hat umgesetzt wirts omsätta wirts -sätter, -satte, -sattwirtsVerb
deutliche Spuren hinterlassen
hinterließhat hinterlassen
sätta tydliga spår
sattehar satt
Verb
in Quarantäne sitzen
saßhat gesessen
sitta i karantän
satthar suttit
Verb
weitermachen, (z.B. Film): weitergehen, fortsetzen, (in einer Rede) fortfahren fortsätta, -er -satte, -sattVerb
auf ungezwungene Weise ett otvunget sätt
Wir sind schon satt Vi är redan mätta
sozusagen sätt och vis
Gangart f gång u
sätt att gå
Substantiv
auf welche Weise, auf welche Art vilket sätt, huruledes
setzen (mit Objekt) sätta sätter satte satt
derart (dass) sätt (att)
setzen, platzieren sätta, sätter, satte, satt
im Zug sitzen
saßhat gesessen

in Bezug auf Luftzug
sitta i drag
satthar suttit
Verb
sitzen sitta sitter satt suttitVerb
sich an etwas sattsehen
sah sich satt
se sig mätt ngt
såg sig mätt
Verb
statt jeder besonderen Anzeige tillkännages endast detta sättRedewendung
auf diese Weise f det viset, detta sättSubstantiv
etwas voraussetzen (Perfekt: hat vorausgesetzt) förutsätta ngt, -sätter, -satte, -sattVerb
auf verschiedene Weise mer än ett sätt
klebte (kleben) klistrade (klistra), "satt som klistrad"
Kinder pl in die Welt setzen
setztehat gesetzt
sätta barn till världen
sattehar satt
Verb
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 21.10.2020 16:05:18
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken