Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch rostade sönder

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
kaputt, defekt trasig, sönder, söndrigAdjektiv
verrosten
verrosteteist verrostet
rosta sönder
rostade sönder
Verb
kaputt sönder
zerschießen, zusammenschießen skjuta sönder
zerfetzen, zerreißen, in Stücke reißen
zerfetzte / zerris / riss
trasa sönder
trasade
Verb
auseinandergehen
kaputtgehen
sönderVerb
kaputtgehen sönderVerb
verwittern
ist verwittert
vittra sönder, vittra
vittrade (sönder)
geoloVerb
zerrupfen, zerpflücken, techn: zerlegen plocka söndertechn
zersprengen spränga sönder
kaputtgehen sönderVerb
zerkrümeln smula sönderVerb
zuschanden fahren köra sönder
zerkauen tugga sönderVerb
zerkleinern smula sönderVerb
zerkochen koka sönderVerb
zerhacken hacka sönderVerb
zerreißen, zerfetzen slita -er sönder
zerbrechen
verbrachhat zerbrochen
knäcka
knäckte

ha sönder
figVerb
etwas durchsitzen sitta sönder ngt
zerreißen
zerrisshat zerrissen
riva sönder
rev sönderhar rivit sönder
Verb
zerkratzen
zerkratzte
klösa sönder
klösaklösteklöst

klöser (Präs.)
Verb
zerbrechen, er zerbricht, zerbrach, ist/hat zerbrochen transitiv bryta sönder, krossa
bröt sönder / krossade
Verb
zerdrücken, zerquetschen
hat zerdrückt / zerquetscht
krossa
krossad

klämma sönder, mosa
Verb
zerschlagen, zertrümmern krossa (1)
slå sönder
Verb
kaputtfrieren
fror kaputtist kaputtgefroren
frysa sönder
frös sönder

Adjektiv: sönderfrusen
Verb
eine Fensterscheibe zerschlagen
zerschlughat zerschlagen
slå sönder en fönsterruta
slog sönderhar slagit sönder
Verb
kaputt sein vara sönder/trasig, vara fel
auseinander ifrån varanda, åtskils; sönder (entzwei)
Brot toasten
toastete
rosta bröd
rostade
Verb
wählen, abstimmen polit
wählte / stimmte ab
rösta (på)
röstade
politVerb
etwas zerstechen
zerstachhat zerstochen
peta hål ngt, sticka sönderVerb
zerschlagen, er zerschlägt; zertrümmern
zerschlug/zertrümmertehat zerschlagen/zertrümmert
krossa, slå sönder
krossade / slog sönderhar krossat/slagit sönder
Verb
im Eimer sein ( ugs für kaputt) vara paj adj (vardagsuttryck för trasig, sönder)
kaputt sönder, trasigAdjektiv
stimmen gegen/für
stimmte
rösta mot/för
röstade
Verb
abstimmen über + Akk.
stimmte ab
rösta om ngt
röstade
Verb
über einen Vorschlag abstimmen
stimmte ab
rösta om ett förslag
röstade
Verb
mit Ja (Nein) stimmen
stimmtehat gestimmt
rösta ja (nej)
röstadehar röstat
Verb
mit den Füßen abstimmen
stimmte ab
rösta med fötterna
röstade

bildligt
figVerb
rosten
rostete
rosta, bli rostig
rostade

angripas av rost
Verb
rösten
röstete

z.B. Brot, Kaffee
rosta
rostade

bryna, lätt upphetta (t.ex. bröd, kaffe)
Verb
Schlagloch n -löcher pl, Fachwort: Ausbruch m
Ausbrüche (in Deutschland umgangssprachlich auch Schlagloch genannt) sind Folgeschäden von Frostaufbrüchen (blasenartige Aufwölbungen oder Spalten), bei dem die Ränder weggebrochen sind. Im Laufe einiger Tage bis Wochen verbreitert und vertieft sich der Defekt, was zu Frostschäden bis zu einem Ausmaß von etwa 1 Meter Größe bzw. 20 cm Tiefe gehen kann. Durch häufigen Wechsel von Frost- und Tauperioden können in wenigen Wochen durch Frostaufbrüche bis zu knöcheltiefe Ausbrüche in Fahrbahnen entstehen.
potthål et, slaghål et
Ett potthål, slaghål eller tjälskott, är en typ av grop som uppstår i dåligt dränerade vägbanor. I grusvägar börjar potthål som små, beskedliga gropar. När de fylls med stillastående vatten slammas en del av vägmaterialet upp, och följer sedan med när ett passerande bildäck skvätter bort vattnet. Ett potthål i en belagd väg innebär en skada där vägbeläggningen brutits sönder, så att ett hål bildats.
VerkSubstantiv
Go-Ped n, Goped n goped u
Goped är en motordriven sparkcykel av amerikanskt ursprung, som har spridit sig till många länder. Fordonets kapacitet varierar mellan 22.5 och 46 cc, ungefär samma motor som på en motorsåg. Gopeden är försedd med en slungkoppling som går väldigt lätt sönder så om man är händig så kanske man ska förstärka den eller byta ut dreven till cykeldrev och byta kedja till cykelkedja. Hastigheten varierar mellan 25 och 65 km/h.
techn, VerkSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 26.07.2021 7:55:10
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken