Pauker Logo

Schwedisch Deutsch riksdag - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
außerordentlicher Reichstag m urtima riksdagSubstantiv
Reichstag m riksdag -en -ar uSubstantiv
Parlament, Reichstag riksdag-en-ar
Kvenisch n, kvenische Sprache f
Die kvenische Sprache (kvenisch: kvääni, norwegisch: kvensk språk) ist eine ostseefinnische Sprache, die von den Kvenen gesprochen wird, den Nachkommen finnischer Einwanderer in Nord-Norwegen. Seit April 2005 ist Kvenisch nach intensiven Diskussionen in Norwegen als eigene Sprache anerkannt.
kvänska u
Kvänska är ett finsk-ugriskt språk som talas i Nordnorge inom den befolkningsgrupp som kallas för kväner. Språkvarianten är en dialekt av finskan, och har ömsesidig begriplighet med denna. Av historiska och politiska skäl erkände dock Norges riksdag dialekten som ett minoritetsspråk år 2005 i enlighet med Europarådets stadga om landsdels- eller minoritetsspråk.
linguSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 22.05.2018 8:21:22
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon