Pauker Logo

Schwedisch Deutsch räkning - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Könner m im Rechnen överdängare en i räkning
Rechnung f räkning -en -ar uSubstantiv
abgezogen werden
in einer Rechnung
avgå
vid räkning
finanVerb
in jemandes Namen m
in Bezug auf Vollmacht
i ngns räkning
på ngns vägar (fullmakt)
rechtSubstantiv
Rasur f --en rakning -en -ar
mir ist ein Fehler (in der Rechnung) unterlaufen ett fel har insmugit sig i min räkning
Leihmutterschaft m värdmödraskap, surrogatmödraskap n
innebär att en kvinna för andras räkning genomgår en graviditet och förlossning
Substantiv
Bauunternehmen n byggföretag n
Ett byggföretag är ett företag som huvudsakligen ägnar sig åt byggnadsverksamhet, för egen (egen regi) eller för andras räkning (entreprenadarbete).
wirtsSubstantiv
Strohmann m -männer pl
Strohmanngeschäfte werden häufig im Geschäftsleben eingesetzt, wenn der Auftraggeber unerkannt bleiben soll. Rechtlich gesehen wird der Strohmann Dritten gegenüber in eigenem Namen tätig. Tatsächlich handelt er jedoch im Interesse eines anderen.
bulvan en -er
Fysisk eller juridisk person som för annans räkning, i eget namn, företar rättshandling som uppdragsgivaren själv föredrar att inte utföra. Skillnaden jämfört med en kommissionär är att det ligger i huvudmannens intresse att dölja att det är han som är huvudman.
recht, wirtsSubstantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 23.05.2018 4:35:43
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon