Pauker Logo

Schwedisch Deutsch närvarande - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
anwesend närvarandeAdjektiv
anwesend, gegenwärtig, aktuell närvarande
gegenwärtig, im Augenblick, jetzt f. n. = för närvarande
vorerst tills vidare, för närvarande
derzeit nu, för närvarande; (damals)
zur Zeit, in der jetzigen Lage för närvarande
Även: just nu, i nuläget
Adverb
gegenwärtig, jetzig närvarande, innevarande, nuvarandeAdjektiv
dasein
war daist dagewesen

existieren, anwesend sein
(anwesend sein) vara närvarande; (existieren) vara till, finnas, existeraVerb
European Article Number (EAN) f EAN n
EAN är en förkortning som betyder European article numbering. Det är en numeriskt uppbyggd streckkod med tretton tecken som används för att märka konsumentprodukter. Varje land har en specifik landskod som en del av totalkoden. Landskoden för Sverige är 73. EAN-koden används för närvarande i cirka 35 länder.
Substantiv
präsent present
närvarande i minnet
AdjektivEN
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 22.05.2018 10:13:12
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon