Pauker Logo

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Medizin f; Medikament n, Arznei medicin en -erSubstantiv
Deklinieren Nebenwirkung Nebenwirkungen f
(Medizin)
Deklinieren biverkning biverkningar u
(medicin)
medizSubstantiv
Wechseljahresbeschwerden pl
Medizin
klimakteriebesvär pl
Medicin
Substantiv
Verfrorenheit f
Medizin
frusenhet u
Medicin
Substantiv
Inkubator m --en, Brutkasten m -kästen mediz Deklinieren kuvös -en, -er (medicin) medizSubstantiv
rezeptpflichtige Medizin f receptbelagd medicin -en -erSubstantiv
absetzen (ein Medikament)
setzte ab
utsätta (en medicin)
utsatte
Verb
Medizin f medicin -en -erSubstantiv
Medizin f en medicin, -erSubstantiv
Antidepressivum n antidepressiv medicin en, antidpressivt läkemedel nmedizSubstantiv
Fläschchen n småflaska en (till parfym eller medicin)Substantiv
Patientenakte f -n patientjournal -en -er, Kurzform: journal
medicin
Substantiv
wirken
wirktehat gewirkt

auch in Bezug auf Medizin
verka -r -de -t
även om medicin
Verb
Stich m -e (Nadelstich)
auch medizinisch: Die Stirn mit sieben Stichen genäht werden
stygn -et, styng n
även inom medicin: Pannan fick sys med sju stygn
Substantiv
Pipette -n f pipett u
En pipett är ett laboratorieverktyg som ofta används för pipettering inom kemi, biologi och medicin för att mäta upp och överföra en specifik volym vätska från ett kärl till ett annat.
Substantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 25.03.2018 5:11:08
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon