Pauker Logo

Schwedisch Deutsch mängd - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Menge, Unmenge, Unzahl mängd-en-er
Menge f mängd -en -er uSubstantiv
Masse f 1 massa, mängd 2 tillgångar;Substantiv
bis zu (Temperatur, Gewichts-, Maßeinheit, Geldsumme u. ä. ) upp till (temperatur, mått, mängd o. dyl. )
Nährwert m -e
Als Nährwert bezeichnet man den physiologischen Wert eines Lebensmittels, abhängig von Menge und Verhältnis seiner Inhaltsstoffe und deren Verfügbarkeit für den menschlichen Organismus.
näringsvärde n
nger den mängd näringsämnen som en livsmedelsprodukt innehåller
Substantiv
Blutentnahme f, Blutabnahme f
Die Blutentnahme kann zur Beantwortung vielfältiger medizinischer Fragestellungen dienen.
blodprovstagning u
Vid en blodprovstagning får man lämna en liten mängd blod som sedan undersöks, analyseras.
medizSubstantiv
Anhänger m - für Armbänder berlock en -er
litet föremål som kan fästas i ett smycke till exempel ett armband. Föremålet kan föreställa en mängd olika saker till exempel ett hjärta, en fyrklöver, en fisk eller en ängel.
Substantiv
Fangquote f -n
Unter einer Fangquote versteht man eine festgesetzte Menge an Wassertieren (Fischen, Walen u. a.), die in einem festgesetzten Gebiet während eines Zeitraumes gefangen werden dürfen.
fångstkvot, fiskekvot en -er
Inom fiske en genom internationell överenskommelse fastställd mängd av en viss fiskart som en fiskenation får fånga i ett havsområde under en begränsad tidsperiod, vanligen ett kalenderår, t.ex. svensk kvot av torsk i Östersjön.
Substantiv
Festplatzsystem n
Beim Festplatzsystem wird jede Ware systematisch einem bestimmten Lagerplatz zugewiesen.
fastplatssystem n
Med fastplatssystem menas ett system för godsplacering i lager som innebär att varje artikelnummer har en bestämd plats reserverad för sig i lagret. Platsen måste vara så väl tilltagen att den räcker till för den maximala mängd av respektive artikel som normalt kan förekomma.
Substantiv
Reallohn m -löhne pl
Der Reallohn ist in der Volkswirtschaftslehre der Lohn, der der tatsächlichen Kaufkraft entspricht, das heißt der Gütermenge, die bei gegebenen Lebenshaltungskosten mit dem Nominallohn tatsächlich eingekauft werden kann. Der Reallohn hängt eng mit dem Lebensstandard zusammen.
reallön en -er
Reallön, lön uttryckt i den mängd varor och tjänster man kan köpa för den, dvs justerat för inflation. Om den nominella lönen ökar med 10 % och vi samtidigt har en inflation på 6 %, kommer reallönen att öka med ca 3,8 %.
wirtsSubstantiv
Siphon m -e, Geruchsverschluss m
Gasverschluss von Rohrsystemen und Gefäßen. Das Funktionsprinzip ist ein S-förmiges Rohr, dessen untere Biegung stets mit Wasser gefüllt bleibt und damit den Durchlass von Gasen erschwert. Gleichzeitig kann jedoch Flüssigkeit durch den Siphon abfließen. Häufigste Anwendung des Siphons ist der Geruchsverschluss der Abwasserleitungen im Haushalt vor allem bei Waschbecken, Toiletten, Ausgüssen und Gullys.
vattenlås u
en sektion av ett vattenrör som är böjt så att en mängd vatten stannar kvar i böjen, tack vare gravitationen, och skiljer luftmassorna på låsets båda sidor. Vattnet i vattenlåset blir på detta sätt en barriär som förhindrar att dålig lukt, sjukdomar och ohyra från avloppssystemet passerar. Vattenlås används i de flesta typer av avlopp.
technSubstantiv
Heizwert m -e
Der Heizwert Hi (früher unterer Heizwert Hu) ist die bei einer Verbrennung maximal nutzbare Wärmemenge, bei der es nicht zu einer Kondensation des im Abgas enthaltenen Wasserdampfes kommt, bezogen auf die Menge des eingesetzten Brennstoffs (in Unterscheidung zum Brennwert, welcher deshalb größer als der Heizwert ist). Der Heizwert wird umgangssprachlich unpräzise „Energiegehalt“ oder „Energiewert“ genannt.
värmevärde n
Värmevärde är en term som anger hur stor energi som utvecklas vid förbränning av en viss mängd av ett bränsle. Värmevärdet är samma sak som reaktionsentalpin för förbränningsreaktionen, det vill säga skillnaden mellan reaktanternas och produkternas entalpi, men värmevärde har blivit den etablerade beteckningen. Värmevärde är en viktig egenskap för bränslen, då det anger deras energiinnehåll, och kan variera mycket mellan olika bränslen.
Substantiv
Crowdfunding n
Crowdfunding [kɹaʊdˈfʌndiŋ] oder seltener Schwarmfinanzierung ist eine Art der Finanzierung. Mit dieser Methode der Geldbeschaffung lassen sich Projekte, Produkte, die Umsetzung von Geschäftsideen und vieles andere mit Eigenkapital, zumeist in Form von stillen Beteiligungen, versorgen. Eine so finanzierte Unternehmung und ihr Ablauf werden auch als eine Aktion bezeichnet. Ihre Kapitalgeber sind eine Vielzahl von Personen – in aller Regel bestehend aus Internetnutzern, da zum Crowdfunding meist im World Wide Web aufgerufen wird.
gräsrotsfinansiering, folkfinansiering u
Gräsrotsfinansiering eller folkfinansiering (engelska: crowdfunding eller crowd sourced fund raising) är en metod för att finansiera projekt eller idéer genom att vända sig till ett stort antal finansiärer. Detta sker numera ofta via internetbaserade system. Gräsrotsfinansiering används inom en mängd olika områden som ett sätt att samla ihop medel till ett projekt. Det minskar risken för producenterna, genom att man låter mottagaren/den blivande konsumenten betala för sig innan själva produktionen påbörjas.
finanSubstantiv
Biokraftstoff m -e, ugs: Biosprit m
Biokraftstoffe (auch Biotreibstoffe, Agrotreibstoffe) sind eine Form der Biomasse. Es handelt sich um flüssige oder gasförmige Kraftstoffe, die aus Biomasse hergestellt werden. Sie kommen für den Betrieb von Verbrennungsmotoren in mobilen und stationären Anwendungen zum Einsatz. Ausgangsstoffe der Biokraftstoffe sind nachwachsende Rohstoffe wie Ölpflanzen, Getreide, Zuckerrüben oder -rohr, Wald- und Restholz, Holz aus Schnellwuchsplantagen, spezielle Energiepflanzen und tierische Abfälle.[
biobränsle et -n
Biobränslen är förnybara bränslen som är producerade av levande organismer (biomassa). Normalt syftar termen biobränsle på bränslen som inte orsakar något nettotillskott av koldioxid till atmosfären, eftersom den mängd koldioxid som bildas vid förbränning är en del av kolcykeln.[1] Detta betyder att koldioxidutsläppen inom en överskådlig tid balanseras av tillväxt i naturen och därför inte bidrar till den globala uppvärmningen, till skillnad från de fossila bränslena som har varit utanför det naturliga kretsloppet i miljontals år.
Substantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 26.05.2018 8:29:45
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon