Pauker Logo

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
sein Leben verlieren
verlor
mista livet
miste
Verb
sein Leben einsetzen
setzte ein
våga livet
vågade
Verb
so ist das Leben sånt är livetRedewendung
jemanden (Akk.!) das Leben kosten kosta ngn livetVerb
sein Leben lassen (müssen)
musste/ließ
sätta livet till
satte
Verb
lebensmüde
ohne Willen zum Weiterleben, den Tod herbeisehnend
trött livetAdjektiv
sein Leben aufs Spiel setzen
setzte
sätta livet spel
satte
Verb
mit dem Tod (Tode) bedroht werden bli hotad till livetVerb
Das hier ist das Leben n ! Det här är livet
unter Lebensgefahr med fara för livet
aber so ist das Leben men är livet
etwas mit dem Leben büßen
büßte
plikta med livet för ngt
pliktade
Verb
mit dem Leben davonkommen
kam davonist davongekommen
undkomma med livet i behåll
undkom
Verb
jemandem (Dativ) das Leben retten
rettete
rädda livet ngn, rädda någons liv
räddade
Verb
jemanden unter Einsatz seines Lebens retten
rettete
rädda ngn med livet som insats
räddade
Verb
Alle Schürfwunden, die das Leben dir zugefügt hat. Alla skrubbsår som livet gett dig.
eine schlanke Taille f haben vara smal om livet (oder midjan)
Angst um sein Leben haben vara livrädd (rädd att mista livet)Verb
Das Leben ist kein Zuckerschlecken Livet är ingen dans rosor
Talesätt
Redewendung
um ein Haar sein Leben verlieren vara en hårsmån från att mista livetVerb
Lebensabschnitt livsperiod, tidsperiod i livet, delen av livet, en fas i livet
sich umbringen (er bringt sich um, brachte sich um, hat sich umgebracht) ta sitt liv, ta livet av sig (tar, tog, tagit)
verlängern
verlängerte

einen Vertrag ~, einen Kredit ~, einen militärischen Einsatz ~, das Leben ~
förlänga
förlängde

~ ett avtal/kontrakt, ~ ett lån, ~ en militär insats, ~ livet
Verb
jemanden am Leben erhalten
erhielthat erhalten
uppehålla livet ngn, hålla liv i ngn
(uppe)höllhar (uppe)hållit
Verb
jemanden umbringen, jemanden ums Leben bringen
brachte (um)
ta ngn av daga, bringa någon om livet, förgöra ngnVerb
auf etwas hindeuten
deutete hin

Bsp.: Es gibt Umstände, die darauf hindeuten, dass der Mann ums Leben gebracht worden ist.
tyda (peka) något
tydde

Ex.: Det finns omständigheter som tyder på att mannen har bragts om livet.
Verb
Selbstvertrauen n självtillit u
Begreppet självtillit handlar om att förlita sig på sin egen förmåga att lösa de situationer som uppkommer i livet.
psychSubstantiv
Rädern n
auch: Radebrechen (radebreken, mit dem rade stozen), ist eine heute nicht mehr praktizierte Form der Hinrichtung mittels eines großen Wagenrads
rådbråkning u
ett avrättningssätt där den dömde avlivades genom att lemmarna krossades. Oftast skedde detta med hjälp av ett hjul (rådbråka från tyska Rad, "hjul", och brechen, "bräcka", bryta) i vilket kroppen flätades in. Ursprungligen skall den avrättade ha placerats så medan han ännu var i livet och sedan kunnat få lida i flera dagars tid innan döden inträdde. Den dödes kropp, på hjulet, skall sedan ha ställts ut till allmänt beskådande.
geschSubstantiv
lieb
ein lieber Gast / wenn dir dein Leben lieb ist
kär
en ~ gäst / om livet är dig kärt
AdjektivI1
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 23.04.2018 19:31:16
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon