Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch leder

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Leder n läder, lädret nSubstantiv
Das führt zu nichts Det leder ingenvartRedewendung
Handschuh m
aus Leder/Gummi
en handske, -arSubstantiv
(Finger-) Handschuh m -e
aus Leder/Gummi
handske -en -skar uSubstantiv
führen (Sport, bei Wahlen) leda (sport, omröstningar), leder, ledde, lett
Haut(f)-e+, Pelz(m)-e, Fell(n) -e; Leder(n)- skinn-et-=
führen, leiten
führte/leitete

Expedition, Unternehmen: leiten
leda leder ledde lett led!
t.ex. expedition, företag
Verb
hinaufführen
führte hinauf

Führt dieser Weg zum Dorf hinauf?
gå, leda
gick/ledde

Går/Leder denna väg upp till byn?
Verb
Talbrücke f viadukt en som leder en väg, järnväg eller spårväg över en väg dalgångarchi, VerkSubstantiv
Dekl. Gelenk n -e Dekl. led en -er
rörlig förbindelse, t.ex. mellan ben i kroppen
anato, botan, techn, elektSubstantiv
Parlamentspräsident m talman -en -män pl
Benämningen på den person som leder arbetet i ett parlament.
politSubstantiv
Umhang m
einfaches Kleidungsstück, das im Wesentlichen aus einem großen Stück Stoff, Fell oder Leder besteht, das über den Körper gelegt am Hals oder den Schultern befestigt wird
mantel u
enkelt, ärmlöst överplagg som i äldre tid bars till skydd mot väder och kyla i synnerhet på resor
Substantiv
Schutzweiche f
Eine Schutzweiche ist eine Eisenbahnweiche, die eine Fahrstraße vor anderen Zugbewegungen sichern soll.
skyddsväxel u
En skyddsväxel är en järnvägsväxel där ett sidospår ansluter till ett huvudspår (tidigare huvudtågspår) och som leder ut till ett säkerhetsspår som oftast avslutas med en stoppbock, men inte nödvändigtvis.
Substantiv
Deflation f, Preisverfall m
Unter Deflation versteht man in der Volkswirtschaftslehre einen allgemeinen, signifikanten und anhaltenden Rückgang des Preisniveaus für Waren und Dienstleistungen.
deflation u
Deflation är motsatsen till inflation och innebär en minskning av penningmängden, vilket i sin tur gör att penningvärdet ökar. Detta leder i regel till att den allmänna prisnivån faller.
finan, wirtsSubstantiv
Verformung f, Deformation f
Als Verformung oder Deformation eines Körpers bezeichnet man in der Kontinuumsmechanik die Änderung seiner Form infolge der Einwirkung einer äußeren Kraft.
deformation u
Deformation är i fysiken en kropps avvikelse från viloläget genom inverkan av en viss kraft. Den påverkande kraften leder ofta till en förändring av kroppens form, en förändring som dock inte alltid är permanent.
Substantiv
Enthauptung f, Köpfen n, Dekapitation f
gewaltsame Abtrennung des Kopfes vom Rumpf, entweder als aktive Handlung zum Zwecke der Hinrichtung oder als Unfallverletzung
dekapitering en; ugs /vard.: halshuggning u
Metoden innebär att huvudet snabbt skiljs från kroppen, vilket för varelser med ryggrad leder till mycket snabb död, då hjärnan inte får syre och hjärta och lungor stoppas.
Substantiv
Katarakt f, ugs: Grauer Star m
Die Katarakt oder der graue Star bezeichnet eine Trübung der Augenlinse. Betrachtet man Menschen, die an einer fortgeschrittenen Katarakt erkrankt sind, kann man die graue Färbung hinter der Pupille erkennen, woher sich die Bezeichnung grauer Star ableitet. Die getrübte Linse kann in den meisten Fällen operativ durch ein künstliches Linsenimplantat ersetzt werden.
katarakt, grå starr u
Grå starr, katarakt, är en grumling av den normalt helt genomskinliga ögonlinsen orsakat av att linsens celler dör och blir grå. Detta leder till att ljuset mer eller mindre hindras från att nå näthinnan.
medizSubstantiv
Schild m -e
eine von einem Kämpfer getragene Schutzwaffe. Er ist eine aus Flechtwerk, Holz, Leder oder anderem Material bestehende häufig leicht gewölbte Platte. Sie dient zur Abwehr von Nahkampfwaffen und Geschossen eines Angreifers.
sköld en -ar
ett bärbart skivliknande skyddsvapen, vanligen tillverkat av trä, läder eller metall, som användes främst under forntiden och medeltiden. Sköldens huvudsakliga syfte är att skydda bäraren från skada, men den kan även användas offensivt. Skölden är på insidan vanligen försedd med någon form av handtag och bärs framför överkroppen.
militSubstantiv
Gestreifter Seewolf m
Der Gestreifte Seewolf (Anarhichas lupus) ist ein 1,25 bis 1,5 Meter lang werdender Meeresfisch. Er ist ein begehrter Speisefisch, dessen Filets frisch oder eingefroren als Katfisch, Karbonadenfisch oder unter dem Handelsnamen Steinbeißer vermarktet werden. Die Fischer gehen vorsichtig mit ihm um, da er noch lange nach der Landung wild um sich beißen kann. Er gilt als überfischt.
havskatt u
Havskatt (Anarhichas lupus) är en fisk med karakteristiskt utseende som främst lever av kräft- och blötdjur. Havskatt kallas ibland kattfisk på svenska - vilket leder till många felöversättningar av engelskans catfish som avser fiskar som tillhör malarna (havskatt heter wolffish, "vargfisk", på engelska).
zooloSubstantiv
Bodenverdichtung f
Von Bodenverdichtung wird gesprochen, wenn es durch Aufbringen hoher Last zu einer Verformung und somit zu einer Veränderung des Drei-Phasen-Systems Boden kommt.
markpackning u
Markpackning innebär att mark komprimeras (packas) genom en yttre kraft från till exempel traktor och skördetröska. Följden blir att markens makroporer försvinner och den totala porvolymen minskar, vilket leder till en kraftig minskning av markens vattengenomsläpplighet ock därmed ett ökat dikningsbehov.
Substantiv
Medientreibjagd f mediedrev n
ett begrepp som beskriver hur medier, i likhet med ett drev, under en tid driver en informell gemensam bevakning. Mediedrev mot politiker leder ofta till att den kritiserade politikern avgår. Många vittnar om att de har påverkats starkt av att ha blivit utsatta för mediernas granskning.
Substantiv
Durchsatz m
Der Durchsatz (engl. throughput) bezeichnet die Menge, die innerhalb eines festgelegten Zeitraums durch eine vorher definierte Grenze (Bilanzhülle, Grenzfläche, Kontrollfläche) verarbeitet oder übertragen wird.
genomflöde n
Med genomflöde ur ett produktionssystem menas sådan produktion som leder till utleverans och fakturering. Förenklat uttryckt kan det också definieras som den takt med vilken ett roduktionssystem genererar inkomster. Produktion mot lager innebär följaktligen inget genomflöde. Termen förekommer inom ramen för den så kallade begränsningsteorin, Theory of constraints.
wirtsSubstantiv
Laktoseintoleranz f, Laktose-Unverträglichkeit f
Weitere Synonyme: Milchzuckerunverträglichkeit, Laktosemalabsorption, Laktasemangelsyndrom, Hypolaktasie, Alaktasie. Der mit der Nahrung aufgenommene Milchzucker, fachsprachlich als Laktose bezeichnet, wird als Folge von fehlender oder verminderter Produktion des Verdauungsenzyms Laktase nicht verdaut
laktosintolerans u
Laktosintolerans eller överkänslighet mot laktos (mjölksocker) orsakas av relativ brist på enzymet laktas och är ett normaltillstånd för en majoritet av världens vuxna befolkning. Detta enzym bryter ner laktos till de enkla sockerarterna glukos och galaktos. Vid enzymbrist bryts laktosen istället ner av tarmbakterier, vilket leder till buksmärtor, gasbildning och diarré.
medizSubstantiv
Einstellung f (eines Gerichtsverfahrens)
vorzeitige Verfahrensbeendigung durch einen Gerichtsbeschluss, für nähere Gründe siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Einstellung_%28Recht%29
åtalsunderlåtelse u
Innebär att en åklagare beslutar att inte väcka åtal mot en person, trots att han eller hon har begått ett brott. Åtalsunderlåtelse beslutas ofta när den misstänkte är under 18 år och tidigare ostraffad. De brott som oftast leder till åtalsunderlåtelse är snatteri och missbruk av urkund genom att använda annans id-handling för att till exempel komma in på diskotek. Åtalsunderlåtelse beslutas också ofta i fall där en person har begått många brott och han eller hon inte behöver åtalas för de lindrigaste av dem.
rechtSubstantiv
Jeton, Wertmarke f
Als Jeton bezeichnet man normalerweise Rechenpfennige aus dem Zeitraum 1400 bis 1800, die teilweise als Nebenerwerb von den Münzmeistern geprägt wurden und deren Namen trugen. Hiervon zu unterscheiden sind Wertmarken, die privates Ersatzgeld sind und aus unedlen Metallen oder Ersatzstoffen (Leder, Holz, Keramik, Hartgummi, Plastik) hergestellt wurden oder für Dienstleistungen oder Waren eintauschbar waren. Letztere kamen erst im 19. Jahrhundert in Gebrauch und bestimmte Arten dieser Marken sind in manchen Ländern bis heute in Gebrauch.
pollett u
Pollett eller droppollett är en värdehandling, vanligen i form av en myntliknande metallbricka som endast kan användas för betalning av en vanligen förutbestämd vara eller tjänst. Detta gör att polletter blir mindre stöldbegärliga än rena pengar, vilket kan vara en stor fördel exempelvis i varuautomater.
Substantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 16.01.2021 0:54:21
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken