Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch kraftig - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
kräftig kraftigAdjektivDA
stark
Bsp.: ~e Blutungen, ~ blutend, eine ~e Erkältung, ~e Regelschmerzen, ~er Anstieg
kraftig
Ex.: ~a blödningar, ~t blödande, en ~ förkylning, ~ mensvärk, ~ ökning
Adjektiv
sehr, kräftig adv rejält adv
kräftig, muskulös biffig
böjningsformer: biffigt, biffige, biffiga
{ugs}
stark stark, kraftigAdjektiv
kräftig, stabil bastantAdjektiv
nachdrücklich eftertrycklig, bestämd, kraftigAdjektiv
wuchtig kraftig, tung; massiv; mäktig
zuverlässig, anständig, verlässlich, kräftig rejäl
kräftig (in Bezug auf Muskelkraft) stark (muskelstyrka)Adjektiv
nahrhaft, kräftig
in Bezug auf Essen
näringsrikAdjektiv
kräftiger Faustschlag Faustschläge m råsop en -ar ugs vard. u
kraftig rundslag, hårt knytnävsslag
Substantiv
Karbidlampe f
Gaslampe, in welcher der Brennstoff in chemisch gebundener Form – in der Regel als Calciumcarbid – transportiert und erst kurz vor der Verbrennung in Gas umgewandelt wird.
karbidlampa, acetylenlampa u
lampa för belysning i vilken acetylengas brinner med kraftig vit (men sotande) låga
Substantiv
Köhler; ugs: Seelachs m
Der Köhler oder Kohlfisch (Pollachius virens) gehört zur Familie der Dorsche und damit zur Ordnung der dorschartigen Fische. Fischer und Angler benennen ihn in der Regel mit seinem eigentlichen und fachlich einwandfreien Namen „Köhler“. In der Fischindustrie wird jedoch der aus zoologischer Sicht irreführende Name Seelachs als verkaufsfördernd angesehen, obwohl der Köhler nicht zu den Lachsen zählt, die zur Familie der Salmoniden („Forellenfische“, „Lachsfische“) gehören.
gråsej u
Gråsej (Pollachius virens) eller enbart sej är en stor, kraftig fiskart i ordningen torskartade fiskar (Gadiformes)
zooloSubstantiv
Duck Tape n, Universalklebeband, Panzerband, Industrieklebeband n
Duck Tape ist der historisch gewachsene amerikanisch-umgangssprachliche Begriff für silbergraues, selbstklebendes und wasserdichtes Gewebeband.
silvertejp u
Silvertejp är en vävtejp med häftämne av naturgummibas. Ytterst kraftig och vattenavvisande vilket gör den lämplig till allt från hopdragning av rör, tätning av ammunitionslådor till fastsättning av karossdetaljer. Kallas även duct-tejp efter engelskans duct tape.
Substantiv
Bodenverdichtung f
Von Bodenverdichtung wird gesprochen, wenn es durch Aufbringen hoher Last zu einer Verformung und somit zu einer Veränderung des Drei-Phasen-Systems Boden kommt.
markpackning u
Markpackning innebär att mark komprimeras (packas) genom en yttre kraft från till exempel traktor och skördetröska. Följden blir att markens makroporer försvinner och den totala porvolymen minskar, vilket leder till en kraftig minskning av markens vattengenomsläpplighet ock därmed ett ökat dikningsbehov.
Substantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 24.06.2018 20:59:12
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon