Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch kröp upp(för) - pauker.at

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
hinaufkriechen
kroch hinaufist hinaufgekrochen
krypa upp(för)
kröp upp(för)har krupit upp(för)
Verb
jemandem (Dativ) danken für + Akk.
dankte
tacka ngn för ngt
tackade
Verb
Schüttgutschaufel f
Anbaugerät för Frontstapler
skopa u
tillsatsaggregat för truckar, för transport av massgods + skrot
Substantiv
weil förDA
für, vor för
für, denn för
vor (zeitl.) för...sedan
zu wenig för lite
Kreuze an kryssa för
um ... (Genitiv) willen för ... skull
sich zusammenkauern
kauerte sich zusammen
krypa ihop
kröp ihop
Verb
vorstehen fig stå förfig
zu hell för ljust
ankreuzen
kreuzte an
kryssa för
kryssade
Verb
für immer för evigt
für mich för mig
zu lang för lång
im Moment, zur Zeit för tillfället
zu klein för liten
kämpfen für kämpa för
für immer för alltid
zu groß för storDA
wofür för vad
erschlaffen (för)slappasVerb
zur Kenntnis f för kännedomSubstantiv
fr jmd singen sjunger för
allzu för
alltför
immerzu för jämnan
zu viel/e för mycket
Angst f vor ängslan f för
für Geld för pengar
für etw. stehen stå för
vor...
Bsp.: vor 10 Jahren
för ... sedan
danke für tack för
zu ("mehr als") för (Adv.)
versperren, schließen stänga för
beschützen vor + Dativ
beschützte
beskydda för
beskyddade
Verb
zu viel för mycketAdverb
Auge um Auge öga för öga
vor
Zeitlich: vor zehn Jahren
för ... sedan
Was für... Vad... för
zu wenige för
bekannt wegen + Genitiv känd för
zu breit för bred
einer nach dem anderen, nach und nach undan för undan
zum Teufel! för fan!
vor Augen för ögonen
zu nahe för nära
vor (präteritum) för...sedan
zu dunkel för mörkt
denn för (Konj.)
Dafür för detAdverb
weil för att
die Treppen hinaufsteigen
stieg hinaufist hinaufgestiegen
kliva upp för trapporna
klev upphar klivit upp
Verb
bereit sein, etwas Bestimmtes zu tun
Bsp.: für die Leistung von unbezahlten Überstunden bereit sein
ställa upp
ställde upp

Ex.: ställa upp för obetalt övertidsarbete
Verb
zur Sprache kommen komma upp (bli föremål för behandling)
von mir aus gerne gärna för mig
für ewige Zeiten för evärdliga tider
ihretwegen (Femininum) för hennes skull
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 16.10.2019 12:58:42
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) HäufigkeitÄ   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon