Pauker Logo

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
formen (Charakter)
formte
dana (karaktär)
danade
Verb
Charakter m karaktär -en -er uSubstantiv
Akzidenzdruck m
Gelegenheitsdrucksachen
accidenstryck n
benämning på trycksaker av kortlivad karaktär
Substantiv
Herkunftsbezeichnung, Herkunftsangabe f
Herkunftsbezeichnungen (auch: Herkunftsangaben) von Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln sind Produktnamen, die eine direkte geografische Zuordnung ermöglichen, wie bei Schwarzwälder Schinken oder die fest einer Region zuzuordnen sind, wie bei Sherry.
skyddad ursprungsbeteckning u
Skyddad ursprungsbeteckning refererar inom Europeiska unionen till ett system avsett att skydda vissa regionala eller lokala jordbruksprodukter av specifik karaktär och med dem förknippade produktnamn.
rechtSubstantiv
Echtzeit f
Der Begriff Echtzeit (englisch real-time) charakterisiert den Betrieb informationstechnischer Systeme, die bestimmte Ergebnisse zuverlässig innerhalb einer vorbestimmten Zeitspanne, zum Beispiel in einem festen Zeitraster, liefern können.
realtid u
Realtid är en term som används för att beskriva något som gör en arbetsuppgift i samma tempo (och vanligen med mycket måttlig totalfördröjning) som en inkommande råvara eller informationsflöde. Det vanligaste sammanhang i vilket realtidsbegreppet förekommer är digital signalbehandling och annan automatiserad informationshantering av mer eller mindre komplex karaktär.
infSubstantiv
Belästigung f
Im Schwedischen meistens im Plural verwendet! Als Belästigung bezeichnet man im weitesten Sinne das nachhaltige Einwirken eines oder mehrerer Subjekte (z. B. einer Person) oder Objekte (einer Sache) auf ein oder mehrere Subjekte (z. B. der Zielperson), wobei grundsätzlich entscheidend ist, dass es vom Opfer als beeinträchtigend oder schädigend wahrgenommen wird.
Deklinieren trakasseri n
Används mest i plural: trakasserier Trakasserier omfattar ett brett spektrum av beteenden av en stötande karaktär. Beteendet förstås främst som en avsikt att uppröra och störa, och är repetitivt till sin karaktär. Från lagen sett är trakasserier uppsåtliga handlingar som anses hotfulla eller störande. Sexuella trakasserier avser upprepade och oönskade sexuella närmanden, vanligen på arbetsplatsen, där följden av ett avvisande kan få stora konsekvenser för offret. Se även
rechtSubstantiv
unbeständig, unstet, flatterhaft, labil
in Bezug auf Charakter u.ä.
ostadig
om karaktär o.d.
Adjektiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 20.04.2018 7:06:38
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit

Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken

Amazon