Cookies. DSGVO.
Pauker Logo

Schwedisch Deutsch husdjur

Übersetze
ResetFilternSeite < >
DeutschSchwedischKategorieTyp
Haustier n husdjur (-et, –, -en)Substantiv
Dekl. Heimtier n
Der Ausdruck Heimtier bezeichnet ein Tier, das der Mensch in seinem Haushalt zu seiner eigenen Freude und als Gefährten hält oder das für diesen Zweck bestimmt ist. Die Begriffe Haustier und Heimtier sind teils unscharf voneinander abgegrenzt. In der Alltagssprache werden beide Begriffe in der Regel als Synonyme gebraucht.
Dekl. sällskapsdjur -et
Sällskapsdjur är domesticerade djur som människor håller som följeslagare för sällskaps skull snarare än för ekonomisk vinning.
Substantiv
Haustier n -e
Haustiere sind Tiere, die wegen ihres Nutzens oder des Vergnügens halber vom Menschen gezüchtet werden. In der Alltagssprache werden auch Heimtiere oft als Haustiere bezeichnet
husdjur -et, tamboskap et, tamdjur n
djurarter som människan tämjt och/eller domesticerat och främst använt för att få mat, kläder, skydd mot rovdjur och angripare, hjälp med tyngre arbeten, hjälp med att valla boskap, gödsel eller som sällskap
zooloSubstantiv
Tierhaltung f
ierhaltung bezeichnet die eigenverantwortliche Sorge des Menschen für ein Tier, über das er die tatsächliche oder rechtliche Verfügungsgewalt hat. Kernaspekte der Tierhaltung sind die Ernährung, Pflege und Unterbringung des Tieres.
djurskötsel en, djurhållning u
Djurskötsel är avel, uppfödning, dressyr och vård av husdjur och andra djur som hålls helt eller delvis i fångenskap. Djur som lever på detta sätt kallas husdjur. Djurskötselns syfte kan vara produktion av livsmedel eller andra varor, rekreation, forskning, naturskydd eller annat.
Substantiv
Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 24.10.2021 15:19:22
neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (SE) Häufigkeit
Ä   <-- Eingabehilfe einblenden - klicken